Siirry sisaltoon | Siirry navigaatioon
Ilmarinen
Tulosta sivu

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄLLE

Jos työskentelet itsenäisenä yrittäjänä, järjestät oman työeläketurvasi yrittäjän eläkelain, YEL:n, mukaan.

Jos ammatinharjoittajan puoliso tai muu perheenjäsen työskentelee yrityksessä ilman palkkaa, myös hän on YEL:n mukaan vakuutettava yrittäjä. Osa yhtiömuotoisessa yrityksessä työskentelevistä omistajista vakuutetaan työntekijän eläkelain, TyEL:n, mukaan. Yrityksessä työskentelevä osakeyhtiön osakas vakuutetaan TyEL:ssä, jos hän omistaa yksin enintään 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsenten kanssa enintään 50 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä.

YEL koskee myös Suomessa asuvaa ulkomaalaista yrittäjää.

Maanviljelijät, poronhoitajat ja ammattikalastajat kuuluvat maatalousyrittäjän eläkelain, MyEL:n, piiriin.

Tee YEL-vakuutus kuuden kuukauden kuluessa YEL-toiminnan alkamisesta. YEL-vakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla eläkevakuutuksilla.

- Olen yrittäjä – ota vakuutus

- Tutustu verkkopalveluihin.

Työtulo eläkkeen ja muun sosiaaliturvan perusta

Yrittäjäeläke lasketaan YEL-vakuutuksen työtulosta. Sen perusteella määräytyvät myös vakuutusmaksut. Työtulolla on merkitystä yrittäjän sosiaaliturvaan jo ennen eläkettä: se vaikuttaa äitiys- ja sairauspäivärahaan sekä työttömyysturvaan. Katso esimerkit työtulon vaikutuksesta sosiaaliturvaan asiakaslehden jutusta.

YEL-eläke antaa yrittäjälle toimeentulon silloin, kun yrittäjätoiminta olennaisesti vähenee tai päättyy työkyvyttömyyden tai eläkkeeseen oikeuttavan iän täytyttyä.  Jos yrittäjää uhkaa työkyvyttömyys, hän voi saada ammatillista kuntoutusta. Omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen.

- YEL-työtulo

- Omistajien  ja perheenjäsenten vakuuttaminen

Työntekijän eläkevakuutus

Jos palkkaat työntekijän, hänen työeläketurvansa järjestetään TyEL:n mukaan. Kaikki yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät vakuutetaan saman työntekijän eläkelain mukaan.