}

 

100 paremman työelämän tekoa

Katso video ja tutustu ilmoitettuihin tekohin.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Katso kaikki teot
Nesteellä käynnistyi työtapojen muutokseen tähtäävä Agile working @ Neste -hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja työhyvinvointia lisääntyneen vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. Tämän saavuttaaksemme hankkeeseen kuuluu viisi osa-aluetta: i) joustavan työn mahdollistaminen työn luonteen mukaan, ii) itsensä johtaminen ja kehittäminen tavoitteiden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi, iii) teknologian ja työkalujen hyödyntäminen ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemiseksi, iv) uusi monitilatoimisto tukemaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja keskittymistä vaativaa työtä ja v) muutosjohtaminen muutoksen aikaansaamiseksi.

Järjestimme Edelläkävijöille koulutusta roolissaan toimimisen tueksi. Heidän tehtävänään on toimia oman organisaationsa sisällä hankkeen sanansaattajana kuin myös tuoda viestiä projektiryhmälle, jotta pystytään paremmin tunnistamaan niitä tilanteita ja asioita, joita tulee käydä tarkemmin organisaatiossa läpi halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Edelläkävijöiden kautta lisäämme koko organisaation kykyä kohdata tulevat muutokset.
29.06.2017 | Neste Oyj

Edelläkävijät muutoksen sanansaattajina

www.neste.com

Pyysimme nesteläisiä ilmoittautumaan ohjelmaan, jossa he toimivat Edelläkävijöinä Agile working @ Neste-hankkeessa. Järjestimme noin 30 ilmoittautuneelle, valmennusta mm muutoksen hallinnasta, tunteiden käsittelystä työpaikalla, resilienssistä ja esiintymis- ja vuorovaikutustaidoista. Näillä toimenpiteillä pyrimme varmistamaan, että heillä on eväät toimia arjen muutoksissa oman tiiminsä tukena.

Nesteellä käynnistyi työtapojen muutokseen tähtäävä Agile working @ Neste -hanke. Hankkeen tavoitteena on lisätä tuottavuutta ja työhyvinvointia lisääntyneen vuorovaikutuksen ja yhteistyön avulla. Tämän saavuttaaksemme hankkeeseen kuuluu viisi osa-aluetta: i) joustavan työn mahdollistaminen työn luonteen mukaan, ii) itsensä johtaminen ja kehittäminen tavoitteiden ja hyvinvoinnin saavuttamiseksi, iii) teknologian ja työkalujen hyödyntäminen ajasta ja paikasta riippumattoman työn tekemiseksi, iv) uusi monitilatoimisto tukemaan yhteistyötä, vuorovaikutusta ja keskittymistä vaativaa työtä ja v) muutosjohtaminen muutoksen aikaansaamiseksi. Järjestimme Edelläkävijöille koulutusta roolissaan toimimisen tueksi. Heidän tehtävänään on toimia oman organisaationsa sisällä hankkeen sanansaattajana kuin myös tuoda viestiä projektiryhmälle, jotta pystytään paremmin tunnistamaan niitä tilanteita ja asioita, joita tulee käydä tarkemmin organisaatiossa läpi halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Edelläkävijöiden kautta lisäämme koko organisaation kykyä kohdata tulevat muutokset.

28 Ääntä yhteensä 0 Ääntä tässä kuussa