}

 

100 paremman työelämän tekoa

Katso video ja tutustu ilmoitettuihin tekohin.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Katso kaikki teot
Kuuden kuukauden aikana MoveMe -hankkeemme aktivoi henkilökuntaa erilaisin hyvinvointitempauksin.  Kaikille vapaaehtoisille hankimme Polar urheilu/aktiivisuusrannekkeet.  Projektin aikana pidimme liikunnan, aktiivisuuden, palautumisen, levon teemaa yllä erilaisin toimenpitein (tiimikokoukset, meditaatio, erilaisin mittauksia) yms.  Tutkimme, mikä merkitys on  työyhteisön aktiivisuudella, levolla ja fiiliksellä Avarean tulosmittareihin.  Yhdistimme dataan myös säätietoa ja auringovaloa.  

http://www.avarea.fi/fi/uutiset/iot-ja-analytiikka-tyohyvinvoinnin-tukena-moveme/

Hankkeen tavoitteena on ennakoivasti tunnistaa työyhteisön tila ja pyrkiä tarvittavin toimenpitein edistämään yksilön ja yhteisön työhyvinvointia, pienentää sairaskuluja ja varmistaa, että kaikki jaksavat ja pääsevät tavoitteisiin.
12.10.2017 | Avarea Oy

MoveMe - IoT työhyvinvoinnin tukena - parempiin tuloksiin

www.avarea.fi

MoveMe -projektissa tutkimme henkilöstön aktiivisuuden, fiiliksen, unen ja auringonvalon vaikutuksia Avarean tuloksentekokykyyn. Hankkeessa mukana olivat Polar, Ilmarinen ja Diacor. Kuuden kuukauden aikana henkilön omaa vastuunottoa hyvinvointiin kannustettiin eri tavoin. Esimerkkejä kannustuksesta yhteiset työpajat, aktiivisuusrannekkeiden hankinta ja mittaaminen, meditaatiokoulutusta, yhteisiä treenejä, luentoja työergonomiasta, MaxPulse mittaaminen jne. Hanke innosti henkilöstöä omasta hyvinvoinnista huolehtimiseen, ja todensimme data-analytiikalla sen positiiviset vaikutukset yrityksen tavoitteiden saavuttamiseen.

Kuuden kuukauden aikana MoveMe -hankkeemme aktivoi henkilökuntaa erilaisin hyvinvointitempauksin. Kaikille vapaaehtoisille hankimme Polar urheilu/aktiivisuusrannekkeet. Projektin aikana pidimme liikunnan, aktiivisuuden, palautumisen, levon teemaa yllä erilaisin toimenpitein (tiimikokoukset, meditaatio, erilaisin mittauksia) yms. Tutkimme, mikä merkitys on työyhteisön aktiivisuudella, levolla ja fiiliksellä Avarean tulosmittareihin. Yhdistimme dataan myös säätietoa ja auringovaloa. http://www.avarea.fi/fi/uutiset/iot-ja-analytiikka-tyohyvinvoinnin-tukena-moveme/ Hankkeen tavoitteena on ennakoivasti tunnistaa työyhteisön tila ja pyrkiä tarvittavin toimenpitein edistämään yksilön ja yhteisön työhyvinvointia, pienentää sairaskuluja ja varmistaa, että kaikki jaksavat ja pääsevät tavoitteisiin.

29 Ääntä yhteensä 0 Ääntä tässä kuussa