}

 

100 paremman työelämän tekoa

Katso video ja tutustu ilmoitettuihin tekohin.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Katso kaikki teot
Työn ja perhe-elämän, omaishoidon sekä etäomaishoivan yhteensovittamisen tukeminen: 1) Työaikojen joustava suunnittelu: Käytössä on paikallinen sopiminen työajan suunnitteluun liittyen, joka mahdollistaa sen, että työntekijä voi suunnitella kuukausittaisen työaikansa niin, että se mahdollistaa esim. vapaapäivän arkipäiväksi. Työntekijä voi vaikuttaa työaikoihin. Työaikajoustot ovat mahdollisia, jolloin voi hoitaa perheenjäsenen tai omaisen asioita. 2) Ylityöt vapaana: Ylityöt annetaan pääsääntöisesti vapaana, jolloin on mahdollista järjestää arkipäiviksi vapaata asioiden hoitoa varten. Mahdollisuus vuorotteluvapaaseen Suhtautuminen vuorotteluvapaaseen on myönteinen.3) Mahdollisuus etätyöhön: Kaikki työntekijät voivat tehdä etätyötä yksi/kaksi päivää viikossa. 4) Mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan: Suhtautuminen lyhennettyyn työaikaan on myönteinen.5) Mahdollisuus palkattomaan vapaaseen: Työntekijä voi anoa palkatonta vapaata perheenjäsenen tai omaisen hoidon ajaksi. 6) Työkavereiden tuki:Työkavereilta saa tukea tilanteisiin, jotka kuormittavat sekä työssä, että omassa elämässä. Voimme luottamuksellisesti kertoa asioitamme työkaverille. 7) Esimiehen tuki: Esimies tukee, hänen kanssa voi keskustella asioista ja vuosittain pidetään kehityskeskustelut. 8) Avoin ilmapiiri: Työpaikalla on avoin ilmapiiri. Jokainen voi kertoa, jos on väsynyt tms. oman elämäntilanteensa vuoksi. 9) Tasapuolinen kohtelu: Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Jokaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet. 10) Vuosilomien jaksotus: Kaikilla on mahdollisuus jaksottaa omia lomiaan siten, että ne sopivat omaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin. 11) Lomarahavapaat: Kaikilla on mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi. 12) Työterveyshuolto: Työterveyshuolto tukee työssä ja muussa elämässä jaksamisessa. On mahdollista käydä kolme kertaa vuodessa yleislääkärin vastaanotolla.
17.02.2017 | Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry

Työn ja perhe-elämän, omaishoidon sekä etäomaishoivan yhteensovittamisen tukeminen

Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry tukee henkilöstönsä työn ja perhe-elämän, omaishoidon sekä etäomaishoivan yhteensovittamista monin eri keinoin. Työntekijöille on tarjolla monipuolisia mahdollisuuksia, jotka parantavat työhyvinvointia.

Työn ja perhe-elämän, omaishoidon sekä etäomaishoivan yhteensovittamisen tukeminen: 1) Työaikojen joustava suunnittelu: Käytössä on paikallinen sopiminen työajan suunnitteluun liittyen, joka mahdollistaa sen, että työntekijä voi suunnitella kuukausittaisen työaikansa niin, että se mahdollistaa esim. vapaapäivän arkipäiväksi. Työntekijä voi vaikuttaa työaikoihin. Työaikajoustot ovat mahdollisia, jolloin voi hoitaa perheenjäsenen tai omaisen asioita. 2) Ylityöt vapaana: Ylityöt annetaan pääsääntöisesti vapaana, jolloin on mahdollista järjestää arkipäiviksi vapaata asioiden hoitoa varten. Mahdollisuus vuorotteluvapaaseen Suhtautuminen vuorotteluvapaaseen on myönteinen.3) Mahdollisuus etätyöhön: Kaikki työntekijät voivat tehdä etätyötä yksi/kaksi päivää viikossa. 4) Mahdollisuus lyhennettyyn työaikaan: Suhtautuminen lyhennettyyn työaikaan on myönteinen.5) Mahdollisuus palkattomaan vapaaseen: Työntekijä voi anoa palkatonta vapaata perheenjäsenen tai omaisen hoidon ajaksi. 6) Työkavereiden tuki:Työkavereilta saa tukea tilanteisiin, jotka kuormittavat sekä työssä, että omassa elämässä. Voimme luottamuksellisesti kertoa asioitamme työkaverille. 7) Esimiehen tuki: Esimies tukee, hänen kanssa voi keskustella asioista ja vuosittain pidetään kehityskeskustelut. 8) Avoin ilmapiiri: Työpaikalla on avoin ilmapiiri. Jokainen voi kertoa, jos on väsynyt tms. oman elämäntilanteensa vuoksi. 9) Tasapuolinen kohtelu: Kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti. Jokaisella on samat oikeudet ja velvollisuudet. 10) Vuosilomien jaksotus: Kaikilla on mahdollisuus jaksottaa omia lomiaan siten, että ne sopivat omaan tilanteeseen mahdollisimman hyvin. 11) Lomarahavapaat: Kaikilla on mahdollisuus vaihtaa lomarahat vapaaksi. 12) Työterveyshuolto: Työterveyshuolto tukee työssä ja muussa elämässä jaksamisessa. On mahdollista käydä kolme kertaa vuodessa yleislääkärin vastaanotolla.

16 Ääntä yhteensä 1 Ääntä tässä kuussa