Eläkeuudistus 2017

Lue uudistuksen pääkohdat ja arvioi tuleva eläkkeesi ja eläkeikäsi laskurillamme.  

Arvioi eläkkeesi

Eläke syntyy työstä. Eläkkeeseen vaikuttaa eniten se, kuinka paljon töitä on tehnyt ja palkkaa saanut. Tuleva eläkeuudistus muutti eläkelajeja, karttumia ja ikärajoja. Uudistukset tulivat voimaan vuoden 2017 alusta alkaen. Uudistus ei vaikuta jo eläkkeellä olevien eläkkeisiin.

Katso alta keskeisimmät eläkeuudistuksen tuomat muutokset. Kattavaa tietoa löydät myös osoitteesta elakeuudistus.fi.

Eläkeikä nousee 65 vuoteen 

Keskeisin muutos on, että eläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen. Vuodesta 2018 eteenpäin vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Samalla nousee myös yläikäraja: se on noin viisi vuotta alaikärajaa korkeampi.

Vuodesta 2030 alkaen eläkeikä muuttuu edelleen. Se sidotaan elinajan kehitykseen ja vahvistetaan jokaiselle ikäluokalle erikseen.

Mikä on eläkeikäsi ja eläkkeesi määrä? Tee arvio eläkeuudistuksen vaikutuksesta eläkkeeseesi laskurillamme!

Lue lisää eläkeiästä ja sen sitomisesta elinajan kehitykseen.

Eläkettä karttuu aina 1,5 prosenttia

Eläkettä karttuu tulevaisuudessa kaikille 17 vuotta täyttäneille työntekijöille 1,5 prosenttia vuodessa. Yrittäjille eläkettä karttuu 18 ikävuodesta lähtien.

Karttumamuutoksilla on tosin siirtymisaika vuoteen 2025 saakka, minkä aikana 53–62 -vuotiaille kertyy 1,7 % eläkettä vuodessa. Katso video tai lue lisää eläkekarttumasta.

 

Eläkettä osittain

Osa-aikaeläke poistui vuoden alusta ja tilalle tuli osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sen voi ottaa jo 61-vuotiaasta alkaen maksuun. Määrä on joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke ei ole sidottu työmäärän vähentämiseen. Katso video tai lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke, video

Työuraeläke raskaan työn raatajille

Eläkkeelle on mahdollista jäädä jo ennen virallista eläkeikää 63-vuotiaana, jos takana on vähintään 38 vuoden työura raskaissa ja kuluttavissa töissä. Katso video tai lue lisää työuraeläkkeestä.

Työuraeläke, video

Lykkäyskorotus korvaa superkarttuman

Superkarttuma eli korotettu eläkekarttuma 63-67 -vuotiaille poistui ja sen tilalle tulee lykkäyskorotus. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, saa eläkkeeseensä 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta. Lue lisää lykkäyskorotuksesta.

 

1. Minkä ikäinen olet?

2. Millaiseksi arvioit työkykysi?

3. Tiedätkö, miten eläkkeesi muodostuu?

4. Oletko kiinnostunut osittaisesta vanhuuseläkkeestä tai mahdollisuudesta yhdistää työ ja eläke?

5. Oletko työntekijä vai yrittäjä?

6. Haluaisitko työskennellä tai oletko työskennellyt ulkomailla?

7. Milloin ja miten haluaisit jäädä eläkkeelle?

Eläkelupaus – sinäkin saat eläkkeesi

TUTUSTU ELÄKELAJEIHIN

Tiedote
| 9.5.2018

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio kääntyi laskuun

Osittaista varhennettua vanhuuseläkettä haettiin ahkerasti alkuvuodesta 2017, kun se astui voimaan. Tänä vuonna hakemuksia on tullut 40 prosenttia viime alkuvuotta vähemmän.

Lue lisää

Uutinen
| 3.1.2018

Tänä vuonna vanhuuseläkkeelle pääsee aikaisintaan 63 vuoden ja 3 kuukauden iässä

Vuoden vaihtuessa myös vanhuuseläkeikä nousi. Vuonna 2018 alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta 3 kuukautta vuonna 1955 syntyneillä. Eläkkeelle kannattaa kuitenkin jäädä vasta tavoite-eläkeiässä, suosittelee Nina Bruun, Ilmarisen Eläkkeet-osaston osastopäällikkö.

Lue lisää