Kulukorvaukset kuntoutuksen aikana

Kuntoutuksesi aikana voit saada kulukorvauksia matkustamisesta, asumisesta ja opinnoista. Kulukorvauksina voidaan maksaa matkakorvaus, asumiskorvaus ja opintokorvaus eli normikorvaus.

Kulukorvaukset kattavat suurimman osan sinulle kertyneistä kustannuksista, eivät kuitenkaan välttämättä kaikkia. Noudatamme niissä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suosituksia.

Hae kulukorvauksia

Matkakorvaus

Matkakorvauksen voit saada kolmenlaisilta matkoilta:

  • Kodin ja työ- tai opiskelupaikkasi välisiltä matkoilta, kun kulkemasi matka on vähintään 10 kilometriä yhteensuuntaan. Matkakorvausta ei makseta, jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa.
  • Opiskelupaikkakuntasi ja kotipaikkakuntasi välisiltä matkoilta, mikäli asumiskuluja on molemmilla paikkakunnilla ja välimatka on vähintään 70 kilometriä yhteensuuntaan.
  • Kodin ja kuntoutussuunnitelman tekemisessä auttavan palveluntuottajan tapaamispaikan välisiltä matkoilta. Matkakuluja maksetaan riippumatta matkan pituudesta.
MATKAkorvauKSEN PERUSTEET

Voit saada matkakorvauksia opiskelun, työkokeilun tai työhönvalmennuksen aiheuttamista matkakustannuksista. Matkakorvauksen määrään vaikuttaa matkan pituus ja se, kuinka usein matkustat. Se millä matkustat ei vaikuta korvauksen suuruuteen. Korvaus ei aina kata koko matkakustannusta.

Korvaus on 0,11 €/km ja sen perusteena on edestakaisen matkan pituus sekä matkustuspäivien lukumäärä. Korvauksia maksetaan kuitenkin enintään 600 euroa kuukaudessa.

Emme korvaa matkakuluja oppisopimuskoulutuksen, palkallisen työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta, koska ne ovat verotuksessa vähennettäviä kuluja.

Kotimatkakorvaus

Vieraalla paikkakunnalla opiskelevalle ja asuvalle korvataan kotimatkat kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä.

Korvaus on 0,11 €/km ja sen perusteena on edestakaisen matkan pituus. Korvattavia matkoja voi olla enintään neljä kalenterikuukaudessa. Korvauksia maksetaan kuitenkin enintään 300 euroa kuukaudessa.

Matkalasku

Matkakorvauksen saat tilillesi kolmen viikon kuluessa siitä, kun teet matkalaskun. Katso matkalaskujen ohjeet lomakkeista ja julkaisuistamme.

Voit laskuttaa matkasi, kun olet aloittanut opintosi tai työsi. Laskuta matkat koko työkokeilun ajalta kerralla ja opinnoista sekä pidemmistä työhönvalmennuksista puolivuosittain. Silloin saat matkustusrahat käyttöösi etukäteen.

Lisätietoa matkakorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat numerosta 010 284 2279.

 

Asumiskorvaus

Opiskelijana tai työkokeilijana saat asumiskorvauksen, jos sinulle kertyy asumiskustannuksia kahdesta asunnosta. Näin on silloin, jos sinulla on asunto sekä kotipaikkakunnallasi että opintojen tai työkokeilun takia toisella paikkakunnalla. Asumiskorvausta voidaan maksaa, jos yhdensuuntainen matka näiden paikkakuntien välillä on vähintään 70 kilometriä.

Jos oppilaitoksesi järjestää maksuttoman asunnon et saa asumiskorvausta. Asumiskorvaus ei koske myöskään muuttokustannuksia.

Saat asumiskorvausta jokaiselta vuorokaudelta, jonka aikana sinulle kertyy asumiskustannuksia kahdesta asunnosta. Korvausta saa enintään valtion matkustussäännön mukaisen osapäivärahan (19 € vuorokaudessa) verran. Verottaja vahvistaa asumiskorvauksen enimmäismäärän joka vuoden alussa. Mikäli vuokrasi on alle 570 euroa kuukaudessa, maksamme todellisen vuokran määrän.

Poikkeuksellisista asumis- tai yöpymiskustannuksista sinun pitää aina sopia etukäteen oman kuntoutusasiantuntijasi kanssa.

majoitus-/asumiskustannuslasku

Asumiskorvauksen saat kun teet siitä majoitus-/asumiskustannuslaskun. Liitä laskuun kopio opiskeluasuntosi vuokrasopimuksesta. Laskuta asumiskorvaus jokaisen lukukauden alussa, ja koko lukukauden asumiskorvaukset kerralla.

Voit lähettää laskun meille painamalla sähköisen laskun Lähetä-painiketta, tai lähetä kopio osoitteeseen Ilmarinen, PL 1, 00018 Ilmarinen. 

Saat asumiskorvauksen tilillesi kolmen viikon kuluessa laskun lähettämisestä. Tiedon korvauksen maksamisesta saat tekstiviestillä.

Majoitus-/asumiskustannuslaskun löydät lomakkeista ja julkaisuistamme.

Lisätietoa asumiskorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat numerosta 010 284 2279.

 

Opintokorvaus eli normikorvaus

Opiskelijana saat aina kiinteän opintokorvauksen eli normikorvauksen. Sillä voit maksaa esimerkiksi opiskeluun liittyviä välineitä, oppikirjoja tai mahdollisia tutkinto- ja näyttömaksuja. Opintokorvauksen saat kerran lukuvuodessa.

Opintokorvaus on 300 € lukukaudelta eli 600 € lukuvuodelta.

Saat opintokorvauksen normaalisti kerran lukuvuodessa, aina syyslukukauden alussa. Sinun ei tarvitse tehdä korvauksen saamiseksi laskua, vaan riittää, että lähetät meille opiskelutodistuksen. Lähetä se heti opintojesi alettua ja jokaisena syyslukukautena opintojen jatkuttua. Jos opintosi alkavat keväällä, voit saada ensimmäisen opintokorvauksen jo silloin. 

Saat korvauksen tilillesi kolmen viikon kuluessa todistuksen lähettämisestä. 

Lähetä meille opiskelutodistus

Lisätietoa opintokorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat numerosta 010 284 2279.