Kulukorvaukset kuntoutuksen aikana

Kuntoutuksesi aikana voit saada kulukorvauksia matkustamisesta, asumisesta ja opinnoista. Kulukorvauksina voidaan maksaa matkakorvaus, asumiskorvaus ja opintokorvaus eli normikorvaus.

Kulukorvaukset kattavat suurimman osan sinulle kertyneistä kustannuksista, eivät kuitenkaan välttämättä kaikkia. Noudatamme niissä Työeläkevakuuttajat TELA ry:n suosituksia.

Hae kulukorvauksia

Matkakorvaus

Matkakorvauksen voit saada kolmenlaisilta matkoilta:

  • kodin ja työ- tai opiskelupaikkasi välisiltä matkoilta
  • opiskelupaikkakuntasi ja kotipaikkakuntasi välisiltä matkoilta, mikäli asumiskuluja on molemmilla paikkakunnilla.
  • kodin ja kuntoutussuunnitelman tekemisessä auttavan palveluntuottajan tapaamispaikan välisiltä matkoilta, jos teet suunnitelmaa yhdessä palveluntuottajan kanssa. Matkakuluja voidaan maksaa molempiin suuntiin riippumatta matkan pituudesta.

Matkakorvauksen saat, kun kulkemasi matka on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan. Korvaus ei aina kata koko matkakustannusta.

Et saa matkakorvausta, jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa tai jos käytät ilmaista koulukuljetusta.

Vaihteleva tai kiinteä korvaus

Voit saada matkakorvauksia opiskelun, työkokeilun tai työhönvalmennuksen aiheuttamista matkakustannuksista. Matkakorvauksen määrään vaikuttaa matkan pituus ja se, kuinka usein matkustat. Se millä matkustat ei vaikuta korvauksen suuruuteen.

Jos matkapäiviä on säännöllisesti tai vähintään 10 kuukaudessa, maksetaan korvaus koko kuukaudelta. Kalenterikuukaudessa lasketaan tällöin olevan 21 päivää. Jos taas matkapäiviä on alle 10 kuukaudessa, korvaus maksetaan toteutuneiden matkojen perusteella. Matkat korvataan aina puolitetun kilometrikorvauksen mukaisesti yhden suuntaisen matkan perusteella. Korvaus on 0,21 €/km.

Kotimatkakorvaus

Matkakorvauksen lisäksi voit saada kotimatkakorvauksen. Vieraalla paikkakunnalla opiskelevalle ja asuvalle korvataan kotimatkat kodin ja opiskelupaikkakunnan välillä, jos paikkakuntien välimatka on vähintään 70 kilometriä.

Korvaus suoritetaan puolitetun kilometrikorvauksen mukaan yhdensuuntaisen matkan perusteella. Korvattavia matkoja voi olla enintään neljä kalenterikuukaudessa.

Matkalasku

Matkakorvauksen saat tilillesi kolmen viikon kuluessa, kun teet siitä matkalaskun. Katso matkalaskujen ohjeet lomakkeista ja julkaisuistamme.

Voit laskuttaa matkasi, kun olet aloittanut opintosi tai työsi. Laskuta matkat koko lukukauden, työkokeilun tai työhönvalmennuksen ajalta kerralla. Silloin saat matkustusrahat käyttöösi etukäteen.

Lisätietoa matkakorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat ratkaisukäsittelijöiltämme numerosta 010 284 2279.

 

Asumiskorvaus

Opiskelijana tai työkokeilijana saat asumiskorvauksen, jos sinulle kertyy asumiskustannuksia kahdesta asunnosta. Näin on silloin, jos sinulla on asunto sekä kotipaikkakunnallasi että opintojen tai työkokeilun takia toisella paikkakunnalla.

Jos oppilaitoksesi järjestää maksuttoman asunnon et saa asumiskorvausta. Asumiskorvaus ei koske myöskään muuttokustannuksia.

Saat asumiskorvausta jokaiselta vuorokaudelta, jonka aikana sinulle kertyy asumiskustannuksia kahdesta asunnosta. Korvausta saa enintään valtion matkustussäännön mukaisen osapäivärahan (19 € vuorokaudessa) verran. Verottaja vahvistaa asumiskorvauksen enimmäismäärän joka vuoden alussa.

Päivärahalasku

Asumiskorvauksen saat kun teet siitä päivärahalaskun. Liitä laskuun kopio opiskeluasuntosi vuokrasopimuksesta. Laskuta asumiskorvaus jokaisen lukukauden alussa, ja koko lukukauden asumiskorvaukset kerralla.

Voit lähettää laskun meille painamalla sähköisen laskun Lähetä-painiketta, tai lähetä kopio osoitteeseen Ilmarinen, Kuntoutus, 00018 Ilmarinen. 

Saat asumiskorvauksen tilillesi kolmen viikon kuluessa laskun lähettämisestä.

Lue lisää päivärahalaskusta lomakkeista ja julkaisuistamme.

Lisätietoa asumiskorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat ratkaisukäsittelijöiltämme numerosta 010 284 2279.

 

Opintokorvaus eli normikorvaus

Opiskelijana saat aina kiinteän opintokorvauksen eli normikorvauksen. Sillä voit maksaa esimerkiksi opiskeluun liittyviä välineitä, oppikirjoja tai mahdollisia tutkinto- ja näyttömaksuja. Opintokorvauksen saat kerran lukuvuodessa.

Opintokorvaus on 300 € lukukaudelta eli 600 € lukuvuodelta.

Saat opintokorvauksen normaalisti kerran lukuvuodessa, aina syyslukukauden alussa. Sinun ei tarvitse tehdä korvauksen saamiseksi laskua, vaan riittää, että lähetät meille opiskelutodistuksen. Lähetä se heti opintojesi alettua ja jokaisena syyslukukautena opintojen jatkuttua. Jos opintosi alkavat keväällä, voit saada ensimmäisen opintokorvauksen jo silloin. 

Saat korvauksen tilillesi kolmen viikon kuluessa todistuksen lähettämisestä. 

Lähetä meille opiskelutodistus

Lisätietoa opintokorvauksesta ja muista kulukorvauksista saat ratkaisukäsittelijöiltämme numerosta 010 284 2279.