Eläke kasvaa työttömänäkin

Eläkkeesi kasvaa silloinkin kun olet työtä vailla. Ansiopäiväraha kasvattaa eläkettäsi lähes saman verran kuin ansiotulosi.

Jos käy niin ikävästi että menetät työsi, ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Käy siellä viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Hae sen jälkeen työttömyyskassastasi ansiopäivärahaa.

Jos et kuulu kassaan, hae Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Eläkkeesi kasvaa silloinkin kun olet työtä vailla. Se johtuu ansiopäivärahastasi. Se kasvattaa eläkettäsi lähes saman verran kuin ansiotulosi , 1,5 prosenttia vuodessa. Ehtona on, että työurasi aikaiset ansiotulot ylittävät tietyn summan. Vuonna 2020 tuo summa on 18 171,45 euroa.  Eläkkeesi kasvaa kunnes täytät ikäluokkasi eläkeiän.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja olet saanut työttömyyspäivärahaa yli 500 päivältä, on mahdollista että voit jäädä vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Hae siinä tapauksessa työttömyyskassastasi tai Kelasta todistus, joka kertoo sinun saaneen lisäpäivärahaa eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana.

Pitkäaikaistyöttömällä saattaa olla oikeus Kelan eläketukeen, lisätietoa tästä saat Kelasta.