Eläkelupaus

Eläkelupaus on lupaus siitä, että tulet saamaan sinulle kuuluvan eläkkeen. Se on sukupolvien välinen sopimus. Sinä ja sinun sukupolvesi maksatte vanhempienne eläkkeet. Tulevat sukupolvet maksavat sinun eläkkeesi. Me varmistamme, että näin tapahtuu.

Työeläke on suomalainen sosiaalietuus. Siitä on sovittu perustus- ja työeläkelaeilla.

Siksi sinun ei tarvitse pohtia, saatko joskus eläkettä. Tai sitä, minkä suuruinen eläkkeesi on. Vaan tiedät, että saat eläkkeesi. Tiedät myös, että se on noin 50–60 prosenttia siitä palkasta, jota työurallasi ansaitset keskimäärin. Ja yrittäjänä siitä YEL-työtulosta, joka sinulla on keskimäärin.

Työeläke tuo sinulle kohtuullisen toimeentulon. Sitä voit halutessasi täydentää suunnittelemalla rahavirtojasi. Ja mahdollisuuksien mukaan myös säästämällä.

Työeläkkeen saat meiltä Ilmarisesta tai joltain toiselta työeläkevakuuttajalta.

Jos työurasi jää katkonaiseksi, eläkkeesi saattaa jäädä pieneksi. Silloin saat lisäksi kansaneläkettä Kelasta.

Siksi sinäkin saat eläkkeesi

Maailma voi muuttua ja talous takkuilla. Sinä ja tulevat sukupolvet saatte silti eläkkeenne. Siihen on useita syitä.

  1. Eläkettä kertyy jokaiselta tunnilta, jolloin teet töitä. Sitä kertyy myös tietyistä sosiaalietuuksista. Ansaittu eläke säilyy, vaikka työpaikka vaihtuu tai yritystoiminta päättyy. Ansaittua työeläkettä ei voi menettää, sillä se kuuluu perustuslain omaisuudensuojan piirin.
  2. Työeläkejärjestelmämme perustuu sukupolvien väliseen vastavuoroisuuteen. Lähes kaikki suomalaiset käyvät aikanaan töissä ja maksavat eläkemaksuja. Aikanaan eläkkeelle jäätyään he puolestaan hyötyvät eläkejärjestelmästä.

  3. Eläkevarat ovat turvassa, vaikka talous takkuaisikin. Maksamme niistä osan eläkkeinä nykyisille eläkeläisille. Loput sijoitamme tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Tulevia sukupolvia varten.

  4. Me työeläkevakuuttajat toimimme yhteistyössä. Jos kävisi niin että joku meistä lakkaisi olemasta, muut työeläkevakuuttajat huolehtivat siitä, että jokainen saa eläkkeensä.

  5. Eläkejärjestelmä muuttuu maailman mukana. Esimerkiksi nostamalla eläkeikää turvaamme sen, että työssä käyviä eläkemaksujen maksajia on riittävästi suhteessa eläkkeellä olijoihin. Tänään syntyvistä suomalaisista jo kolmannes elää 100-vuotiaaksi. Mitä pidempään me elämme, sitä pidempään me olemme eläkkeellä. Ja sitä pidempään meidän on tehtävä töitä. Jotta ansaitsemme uutta eläkettä. Tulevia sukupolvia varten.