Eläkkeelle osittain

Osa-aikaeläke poistui vuoden 2017 eläkeuudistuksen myötä. Tilalle tuli osittainen vanhuuseläke. Uusi eläkelaji on vanhaa ketterämpi, koska vanha osa-aikaeläke vaati, että vaihdoit työsi osa-aikaiseksi.

Jos olet entisellä osa-aikaeläkkeellä, olet sopinut työsi ajankohdasta, palkasta, vuosiloman kertymisestä ja muista työsuhteeseen liittyvistä asioista työnantajasi kanssa. Maksamme eläkettäsi edelleen, kunhan työskentelysi jatkuu osa-aikaisena.

Jos haluat tietää enemmän osa-aikaeläkkeestäsi tai työskenetelystä sen rinnalla, voit soittaa meille.   Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Osa-aikaeläkkeen tilalle on tullut osittainen vanhuuseläke. Uusi eläkelaji on vanhaa ketterämpi, koska osittaisella vanhuuseläkkeellä voit itse päättää, kuinka paljon teet töitä: vähemmän kuin nyt tai et ollenkaan.

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Osa-aikaeläkkeen määrä on helppo laskea: Työntekijänä osa-aikaeläkkeesi on puolet kokoaikatyön vakiintuneitten ansioittesi ja osa-aikatyön ansioittesi erotuksesta. Yrittäjänä osa-aikaeläkkeesi on samankaltainen, puolet kokoaikaisen ja osa-aikaisen yrittäjätoiminnan työtulojen erotuksesta. Te molemmat voitte saada osa-aikaeläkettä kuitenkin enintään 75 prosenttia siitä työeläkkeestä, joka teille on kertynyt osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä.

Eläkkeesi pysyy ennallaan niin kauan kuin tekemäsi työ pysyy ennallaan. Jos työsi muuttuu, soita meille. Ota meihin yhteyttä myös, jos alat saada osa-aikaeläkkeen lisäksi jotain muuta eläkettä. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Osa-aikaeläke ja osa-aikatyöstä saamasi palkka on verotettavaa tuloa. Osa-aikaeläkeläisenä tarvitset kaksi verokorttia, toisen eläkettä varten ja toisen palkkaa varten.

Osa-aikaeläkkeellä voit olla niin pitkään kuin teet osa-aikatyötä.

Osa-aikaeläkkeesi loppuu, jos osa-aikainen työsi loppuu. Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon eli TE-toimistoon. Työttömyyskassan jäsenenä saat ansiopäivärahaa. Jos et kuulu kassaan, hae Kelasta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea.

Työntekijänä osa-aikaeläkkeesi loppuu myös silloin, jos ansiotulosi muuttuvat niin että ne alittavat tai ylittävät osa-aikaeläkkeen ala- tai ylärajan. Yrittäjänä osa-aikaeläkkeesi loppuu, jos muutat työtuloasi, palaat kokoaikatyöhön, lopetat yrittäjätoimintasi tai aloitat uuden työsuhteen yrittäjätoiminnan rinnalla.

Jos olosuhteesi muuttuvatkin vain tilapäisesti ja kestävät korkeintaan 6 kuukautta, osa-aikaeläkekin päättyy vain tilapäisesti. Jos katkos kestää yli 6 kk, et voi palata enää osa-aikaeläkkeelle, koska osa-aikaeläkkeitä ei myönnetä vuoden 2016 jälkeen. 

Osa-aikaeläke loppuu viimeistään silloin kun täytät 68 vuotta. Silloin se muuttuu automaattisesti vanhuuseläkkeeksi. Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aiemminkin milloin vain vanhuuseläkeikäsi täytettyäsi.

Eläkkeesi pysyy ennallaan niin kauan kuin tekemäsi työ pysyy ennallaan. Jos työsi muuttuu, soita meille. Ota meihin yhteyttä myös, jos alat saada osa-aikaeläkkeen lisäksi jotain muuta eläkettä. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.

Osa-aikatyö kasvattaa vanhuuseläkettäsi samoilla karttumaprosenteilla kuin kokoaikatyö.  Eläke kertyy työntekijälle ja yrittäjälle samalla tavalla.

Osa-aikaeläke vaikuttaa sosiaaliturvaasi jonkin verran.

Jos sairastut, saat Kelasta sairausvakuutuksen mukaista päivärahaa. Päiväraha lasketaan osa-aikatyösi ansioista ja saat sitä enintään 300 päivän ajan. Jos sairautesi jatkuu sen jälkeen, hae työkyvyttömyyseläkettä. Eläkkeen saatuasi osa-aikaeläke loppuu automaattisesti.

Osa-aikaeläke saattaa heikentää työttömyysturvaasi. Tarkempaa tietoa saat Kelasta tai työttömyyskassastasi. 


 

 

Osa-aikaisen työntekijän ja yrittäjän TyEL- ja YEL-vakuutusmaksuprosentit ovat kokoaika- ja osa-aikatyössä samat. Maksut kuitenkin pienenevät, koska työntekijän vakuutusmaksu lasketaan puolittuneesta palkasta ja yrittäjän maksu puolittuneesta YEL-työtulosta.