Työkyvyttömyyseläke, ammatillinen kuntoutus vai kuntoutustuki?

Jos työkykysi heikkenee, hae kuntoutusta. Ja jos käy niin ikävästi että sairautesi tai vammasi estää työntekosi oleellisesti, hae työkyvyttömyyseläkettä.

Työkykysi voi heikentyä ja voit joutua pitkälle sairauslomalle. Ammatillinen kuntoutus voi auttaa sinua jatkamaan työssäsi. Sen avulla voit esimerkiksi palata tekemään tuttua työtäsi vaikka työaikaa lyhentämällä. Jos kuntoutus tuntuu sinulle sopivalta vaihtoehdolta, hae sitä. Lue lisää ammatillisesta kuntoutuksesta.

Jos kuntoutuksesta ei ole apua ja joudut jäämään kokonaan pois töistä, hae työkyvyttömyyseläkettä.

Työkyvyttömyyseläkkeen myöntämisperusteet

Työkyvyttömyyseläkkeen voit saada, jos et ole täyttänyt alinta eläkeikääsi. Ja kun työkykysi on heikentynyt sairauden tai vamman vuoksi vähintään vuoden ajan. Sen, kuinka paljon sairaus on heikentänyt työkykysi, arvioi Ilmarisen asiantuntijalääkäri. 

Työkykysi alenemista arvioitaessa otetaan huomioon jäljellä oleva työkykysi, johon vaikuttavat mm. ikäsi, koulutuksesi ja työkokemukseen perustuva ammattitaitosi. Jos olet täyttänyt 60 vuotta, työkykyäsi arvioidaan viimeksi tekemääsi työhön ja huomioon otetaan myös työssäolon pitkäaikaisuus ja työstä selviytyminen. 

Vuoden 2017 eläkeuudistuksen  jälkeen työkyvyttömyyseläkkeen yläikäraja nousee asteittain. Vaihtoehtona työkyvyttömyyseläkkeelle voi olla jatkossa myös uusi työuraeläke.

Määräaikainen vai jatkuva työkyvyttömyyseläke?

Voit saada työkyvyttömyyseläkkeen määräaikaisena tai jatkuvana. Määräaikainen työkyvyttömyyseläke tarkoittaa samaa kuin kuntoutustuki. Sitä saat, kun Ilmarisen vakuutuslääkäri arvioi työkyvyn alenemisesi jatkuvan määräaikaisesti.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen

Hae työkyvyttömyyseläkettä hakemuksella. Täytä hakemus ja kerro siinä työkyvystäsi. Kerro myös, jos saat jostakin tapaturmakorvausta tai olet sitä hakenut. Tarvitset hakemustasi varten myös lääkärinlausunnon. Lähetä hakemus mahdollisten liitteiden kanssa meille. 

Tee hakemus, kun olet vielä sairauslomalla ja saat sairauspäivärahaa. Silloin ehdit saada päätöksen ennen kuin päivärahasi loppuu. Jos sairauspäivärahasi kuitenkin ehtii loppua etkä ole vielä saanut päätöstämme, ilmoittaudu työnhakijaksi TE-toimistoon saadaksesi työttömyyspäivärahaa. 

Kun arvio työkyvyttömyydestäsi on meillä tehty, saat siitä päätöksen noin kahden kuukauden kuluessa hakemuksesi saapumisesta.

Määräaikainen työkyvyttömyyseläke eli kuntoutustuki

Määräaikaisen työkyvyttömyyseläkkeen eli kuntoutustuen voit saada silloin, kun arvioimme työkykysi paranevan. 

Saat kuntoutustukea kuntoutumisesi ajaksi. Eli siksi ajaksi, joka kuluu työkykysi palautumiseen. Näin on esimerkiksi silloin kun sairaudesta toipuminen kestää vähintään vuoden etkä saa sairauspäivärahaa. Kuntoutustukesi alkaa yleensä sairauspäivärahan päättymistä seuraavan kuukauden alusta.

Osatyökyvyttömyyseläke: Ennakkopäätös ja hakeminen

Jos käyt vielä töissä ja koet työkykysi alentuneen, hae meiltä ennakkopäätös osatyökyvyttömyyseläkkeestä. Täytä sitä varten hakemus  ja lähetä se meille lääkärinlausunnon kanssa. Sen jälkeen saat meiltä ennakkopäätöksen, joka kertoo, voitko saada osatyökyvyttömyyseläkkeen ja jos voit, minkä suuruinen eläkkeesi on. Samalla saat tiedon siitä, miten paljon voit saada eläkkeesi lisäksi palkkaa. Saamasi ennakkopäätös on voimassa yhdeksän kuukautta. Saat sen mukana ohjeet osatyökyvyttömyyseläkkeen hakemisesta. 

Osatyökyvyttömyyseläke vai täysi työkyvyttömyyseläke?

Osatyökyvyttömyyseläkkeen voit saada, kun työkykysi on heikentynyt vähintään kahdella viidesosalla (työkyky alle 60 %). Jos teet osaeläkkeellä töitä, saat eläkkeen lisäksi palkkaa. Voit saada osatyökyvyttömyyseläkkeen myös silloin kun olet työtön ja saat työttömyyspäivärahaa. Silloin päivärahasi pienenee.   

Täyden työkyvyttömyyseläkkeen saat, jos on epätodennäköistä, että kuntoutus tai saamasi hoito auttaa sinua saamaan työkykysi takaisin. Ja kun työkykysi on alentunut vähintään kolmella viideosalla (työkyky alle 40 %). Eläkkeen maksaminen alkaa yleensä silloin, kun sairausvakuutuksesta saamasi päiväraha on päättynyt. 

Osatyökyvyttömyyseläkkeen ja täyden työkyvyttömyyseläkkeen saat aina toistaiseksi. Siihen asti että alat saada vanhuuseläkettä. Työkyvyttömyyseläke vaihtuu vanhuuseläkkeeksi ilman hakemusta kun olet täyttänyt alimman vanhuuseläkeikäsi. Jos taas käy niin hienosti että työkykysi palautuu osittain tai kokonaan, ole yhteydessä Ilmariseen.

Voiko työkyvyttömyyseläkkeellä tehdä töitä?

On hienoa, jos jaksat tehdä töitä työkyvyttömyyseläkkeestä huolimatta, vaikka työkykysi ei ole ennallaan. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehty työ kasvattaa tulevaa eläkettäsi 1,5 prosenttia vuodessa.

Voit tehdä töitä jonkin verran ilman että maksussa oleva eläkkeesi pienenee. Riippuu henkilökohtaisesta ansiorajastasi, kuinka paljon. Sen näet saamastasi eläkepäätöksestä. Tekemäsi työn määrään vaikuttaa myös se, millaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olet. Työn määrän mittari on ansiotulosi. Yrittäjällä mittarina on YEL-työtulo.

Työkyvyttömyyseläkkeen aikana voit ansaita enintään 40 % työkyvyttömyyden alkamista edeltäneestä keskiansiostasi ilman, että se vaikuttaa eläkkeeseesi. Osatyökyvyttömyyseläkkeen aikana raja on 60 %. Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla voit kuitenkin aina ansaita vähintään ​834,52 euroa kuukaudessa vuonna ​2020.

Jos ansioraja ylittyy, työkyvyttömyyseläkkeesi maksu voidaan keskeyttää, jättää lepäämään tai muuttaa täysi eläke osaeläkkeeksi. Tarkka ansiorajasi kerrotaan eläkepäätöksessäsi. Eläkkeen voi jättää lepäämään vähintään kolmeksi kuukaudeksi ja enintään kahdeksi vuodeksi.  

Jos työsi muuttuu, soita meille. Me selvitämme, vaikuttaako muutos eläkkeeseesi. Asiakaspalvelumme tavoitat numerosta 010 195 000.