Työttömän vanhuuseläke

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja olet ollut pitkään työttömänä, sinulla saattaa olla oikeus jäädä vanhuuseläkkeelle 62-vuotiaana. Vaikka työttömän vanhuuseläke alkaa ennen varsinaista eläkeikää, eläkkeeseen ei tehdä varhennusvähennystä.

Milloin voin siirtyä työttömän vanhuuseläkkeelle?

Voit siirtyä työttömän vanhuuseläkkeelle, jos

  • saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä,
  • olet syntynyt ennen vuotta 1958 ja
  • olet vähintään 62-vuotias.

Työttömän vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit jäädä eläkkeelle aikaisintaan seuraavan kuukauden alusta siitä, kun sinulle on maksettu päivärahaa vähintään yksi lisäpäivä ja olet täyttänyt vähintään 62 vuottaVoit itse päättää, siirrytkö eläkkeelle vai jatkatko päivärahalla. Työttömän vanhuuseläkettä ei voi hakea takautuvasti.  

Lisäpäivätodistuksen saat työttömyyskassastasi tai Kelasta. Toimita lisäpäivätodistus meille OmaEläke-palvelussa Lähetä viesti -toiminnolla. 

Ikääntyneenä työttömänä sinulla on työttömän vanhuuseläkkeen lisäksi muitakin vaihtoehtoja. Voit olla hakematta työttömän vanhuuseläkettä ja siirtyä vanhuuseläkkeelle alimmassa eläkeiässä tai sen jälkeen. Silloin sinulle kertyy ansiosidonnaisesta päivärahasta lisää eläkettä alimpaan eläkeikään saakka.

Vaihtoehtoisesti voit hakea osittaista vanhuuseläkettä ja nostaa päivärahaa samanaikaisesti. Osittainen vanhuuseläke pienentää lopullista eläkettäsi.

Lue lisää osittaisesta vanhuuseläkkeestä

Voit hakea työttömän vanhuuseläkettä OmaEläke-palvelussa työttömän vanhuuseläkehakemuksella.

Kirjaudu OmaEläke-palveluun