Hallintoneuvosto

ILMARISEN HALLINTONEUVOSTO 9.4.2019

Puheenjohtaja

Matti Kähkönen, s. 1956, senior advisor, Metso Oyj

Varapuheenjohtajat
Ari Lehtoranta, s. 1963, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
Salla Luomanmäki, s. 1963, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry

Jäsenet

Markus Ainasoja, s. 1967, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry

Bianca Brink, s. 1960, toimitusjohtaja, Sodexo Oy

Klaus Cawén, s. 1957, johtaja, KONE Oyj

Liisa Halme, s. 1959, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry

Matti Harjuniemi, s. 1958, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry
Eero Hautaniemi, s. 1965, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

Ilkka Hämälä, s. 1961, pääjohtaja, Metsä Group

Jari Jokinen, s. 1967, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry

Juhapekka Joronen, s. 1971, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy

Harri Kailasalo, s. 1969, Infraprojektit-segmentin johtaja, YIT Oyj

Pia Kalsta, s. 1970, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy

Tuija Keronen, s. 1970, toimitusjohtaja, Lowell Suomi Oy

Jyrki Konola, s. 1967, toiminnanjohtaja, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry

Kristiina Kumpula, s. 1955, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Juha Laurio, s.1972, toimitusjohtaja, Lindström Oy
Turja Lehtonen, s. 1970, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry
Topi Manner, s. 1974, toimitusjohtaja, Finnair Oyj
Teppo Mikkola, s. 1954, puheenjohtaja, SKAL ry

Jyrki Mäki-Kala, s. 1961, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj

Heidi Nieminen, s. 1979, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Matti Peltola, s. 1962, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry
Hanna Reijonen, s. 1973, henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj
Jani Salenius, s. 1976, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro
Riitta Savonlahti, s. 1964, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

Pauliina Tenhunen, s. 1966, hallituksen puheenjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Jore Tilander, s. 1965, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry

Minna Vanhala-Harmanen, s. 1968, toimitusjohtaja, Barona Oy

Toimikausi päättyy vuonna 2020: Markus Ainasoja, Bianca Brink, Ilkka Hämälä, Juhapekka Joronen, Kristiina Kumpula, Teppo Mikkola, Heidi Nieminen, Matti Peltola, Jani Salenius, Jore Tilander
Toimikausi päättyy vuonna 2021: Klaus Cawén, Liisa Halme, Matti Harjuniemi, Jari Jokinen, Harri Kailasalo, Tuija Keronen, Matti Kähkönen, Turja Lehtonen, Topi Manner, Hanna Reijonen
Toimikausi päättyy vuonna 2022: Eero Hautaniemi, Pia Kalsta, Jyrki Konola, Juha Laurio, Ari Lehtoranta, Salla Luomanmäki, Jyrki Mäki-Kala, Riitta Savonlahti, Pauliina Tenhunen, Minna Vanhala-Harmanen

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläkeyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä Ilmarisessa on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvaamisesta. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon enintään 30 jäsentä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallintoneuvostossa on oltava sellaisia vakuutuksenottajien ja vakuutettujen edustajia, jotka valitaan keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kolmsosa hallintoneuvoston jäsenmäärästä ja keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä valittuja edustajia on oltava vähintään kuudesosa jäsenistä. Hallintoneuvoston jäsenistä kolmasosa on vuosittain erovuorossa.

Valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön sijoitus- ja eläkeratkaisutoimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen sijoitus- ja eläkeratkaisutoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen. Eläkeratkaisutoiminnan valvojat kokoontuivat kerran vuonna 2018 ja sijoitustoiminnan valvojat kahdesti.

Lisätietoa

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja osallistuminen kokouksiin 
Hallintoneuvoston työjärjestys
Hallituksen jäsenten valitsemista ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Eläkeratkaisutoiminnan valvojat

Eläkeratkaisutoiminnan valvojat 2019
Bianca Brink
Kristiina Kumpula
Jyrki Mäki-Kala
Heidi Nieminen
Varajäsenet:
Harri Kailasalo
Pia Kalsta
Salla Luomanmäki
Teppo Mikkola
Matti Peltola
Jore Tilander

Sijoitustoiminnan valvojat

Sijoitustoiminnan valvojat 2019

Markus Ainasoja

Klaus Cawén

Liisa Halme

Jani Salenius

Pauliina Tenhunen

Varajäsenet:

Matti Harjuniemi

Juhapekka Joronen

Tuija Keronen

Minna Vanhala-Harmanen

Sijoitustoiminnan valvojien ohjesääntö (pdf)