Hallintoneuvosto

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläkeyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto.

Hallintoneuvoston tehtävänä Ilmarisessa on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää jäsenten palkkioista ja matkakustannusten perusteista.

Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon enintään 30 jäsentä. Jäsenistä vähintään kolmasosa on valittava keskeisten palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä ja vähintään kuudesosa keskeisten työnantajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Hallintoneuvoston jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja kolmasosa jäsenistä on vuosittain erovuorossa.

Valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön sijoitus- ja eläkeratkaisutoimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen sijoitus- ja eläkeratkaisutoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen.

ILMARISEN HALLINTONEUVOSTO 

PUHEENJOHTAJA
Matti Kähkönen, s. 1956, hallituksen puheenjohtaja, Neste Oyj, erovuorossa 2021

VARAPUHEENJOHTAJAT
Ari Lehtoranta, s. 1963, toimitusjohtaja, Caverion Oyj, erovuorossa 2022
Salla Luomanmäki, s. 1963, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry, erovuorossa 2022

JÄSENET
Markus Ainasoja, s. 1967, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry, erovuorossa 2023
Bianca Brink, s. 1960, toimitusjohtaja, Sodexo Oy, erovuorossa 2023
Klaus Cawén, s. 1957, johtaja, KONE Oyj, erovuorossa 2021
Liisa Halme, s. 1959, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry, erovuorossa 2021
Eero Hautaniemi, s. 1965, toimitusjohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj, erovuorossa 2022
Ilkka Hämälä, s. 1961, pääjohtaja, Metsä Group, erovuorossa 2023
Jari Jokinen, s. 1967, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset ry, erovuorossa 2021
Juhapekka Joronen, s. 1971, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy, erovuorossa 2023
Harri Kailasalo, s. 1969, Infraprojektit-segmentin johtaja, YIT Oyj, erovuorossa 2021
Pia Kalsta, s. 1970, toimitusjohtaja, Sanoma Media Finland Oy, erovuorossa 2022
Tuija Keronen, s. 1970, toimitusjohtaja, Lowell Nordics Oy, erovuorossa 2021
Jyrki Konola, s. 1967, toiminnanjohtaja, Palvelualojen Ammattiliitto PAM ry, erovuorossa 2022
Juha Laurio, s.1972, toimitusjohtaja, Lindström Oy, erovuorossa 2022
Turja Lehtonen, s. 1970, 1. varapuheenjohtaja, Teollisuusliitto ry, erovuorossa 2021
Hannakaisa Länsisalmi, s. 1970, henkilöstöjohtaja, OP Ryhmä, erovuorossa 2023
Topi Manner, s. 1974, toimitusjohtaja, Finnair Oyj, erovuorossa 2021
Teppo Mikkola, s. 1954, puheenjohtaja, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry, erovuorossa 2023
Jyrki Mäki-Kala, s. 1961, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj, erovuorossa 2022
Heidi Nieminen, s. 1979, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry, erovuorossa 2023 
Matti Peltola, s. 1962, toimitusjohtaja, Koneyrittäjät ry, erovuorossa 2023 
Hanna Reijonen, s. 1973, henkilöstöjohtaja, Posti Group Oyj, erovuorossa 2021
Jani Salenius, s. 1976, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro, erovuorossa 2023 
Riitta Savonlahti, s. 1964, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj, erovuorossa 2022
Pauliina Tenhunen, s. 1966, hallituksen puheenjohtaja, Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy, erovuorossa 2022
Jore Tilander, s. 1965, toiminnanjohtaja, Suomen Lakimiesliitto - Finlands Juristförbund ry, erovuorossa 2023
Minna Vanhala-Harmanen, s. 1968, toimitusjohtaja, Barona Oy, erovuorossa 2022
Pirjo Väänänen, s. 1971, sosiaaliasioiden päällikkö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, erovuorossa 2021

Lisätietoa

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja osallistuminen kokouksiin 
Hallintoneuvoston työjärjestys, (pdf)
Hallintoneuvoston valitsemista ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet, (pdf)
Hallituksen valitsemista ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet, (pdf)

Eläkeratkaisutoiminnan valvojat 

Jäsenet
Juhapekka Joronen
Pia Kalsta
Teppo Mikkola
Matti Peltola
Jani Salenius
Jore Tilander
Varajäsenet
Markus Ainasoja
Klaus Cawén
Liisa Halme
Eero Hautaniemi
Tuija Keronen
Hanna Reijonen

Eläkeratkaisutoiminnan valvojien ohjesääntö (pdf)

Sijoitustoiminnan valvojat

Jäsenet
Ilkka Hämälä
Salla Luomanmäki
Heidi Nieminen
Riitta Savonlahti
MInna Vanhala-Harmanen
Varajäsenet
Bianca Brink
Jari Jokinen
Harri Kailasalo
Jyrki Konola
Juha Laurio
Turja Lehtonen

Sijoitustoiminnan valvojien ohjesääntö (pdf)