Hallintoneuvosto

ILMARISEN HALLINTONEUVOSTO 1.1.2018

Puheenjohtaja

Matti Kähkönen, s. 1956, senior advisor, Metso Oyj

Varapuheenjohtajat
Ari Lehtoranta, s. 1963, toimitusjohtaja, Caverion Oyj
Salla Luomanmäki, s. 1963, toiminnanjohtaja, Akavan Erityisalat AE ry

Jäsenet

Markus Ainasoja, s. 1967, henkilöstöpäällikkö, Rakennusliitto ry

Bianca Brink, s. 1960, toimitusjohtaja, Sodexo Oy

Klaus Cawén, s. 1957, johtaja, KONE Oyj

Heimo Hakkarainen, s. 1957, toimitusjohtaja, Varamiespalvelu Group Oy

Liisa Halme, s. 1959, puheenjohtaja, Vakuutusväen Liitto VvL ry

Matti Harjuniemi, s. 1958, puheenjohtaja, Rakennusliitto ry

Eero Hautaniemi, s. 1965, KTM

Ilkka Hämälä, s. 1961, toimitusjohtaja, Metsä Fibre Oy

Juhapekka Joronen, s. 1971, toimitusjohtaja, SOL Palvelut Oy

Harri Kailasalo, s. 1969, toimitusjohtaja, Lemminkäinen Infra Oy

Pasi Kallio, s. 1963, pääluottamusmies, Pilkington Automotive Finland Oy

Tuija Keronen, s. 1970, toimitusjohtaja, Lindorff Oy

Nina Kopola, s. 1960, toimitusjohtaja, Suominen Oyj

Kristiina Kumpula, s. 1955, pääsihteeri, Suomen Punainen Risti

Pasi Laine, s. 1963, toimitusjohtaja, Valmet Oyj
Juha Laurio, s.1972, toimitusjohtaja, Lindström Oy

Jari Lehto, s. 1952, Filosofian kandidaatti

Teppo Mikkola, s. 1954, puheenjohtaja, SKAL ry
Jarmo Mikkonen, s. 1963, toimitusjohtaja, Securitas Oy

Jyrki Mäki-Kala, s. 1961, talous- ja rahoitusjohtaja, Neste Oyj

Heidi Nieminen, s. 1979, puheenjohtaja, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry
Pekka Ojanpää, s. 1966, toimitusjohtaja, Lassila&Tikanoja Oyj
Matti Peltola, s. 1962, toimitusjohtaja, Koneyrittäjien liitto ry
Veli-Matti Puutio, s. 1961, toimitusjohtaja, Osuuskauppa Arina
Jani Salenius, s. 1976, talous- ja hallintojohtaja, Ammattiliitto Pro
Riitta Savonlahti, s. 1964, henkilöstöjohtaja, UPM-Kymmene Oyj

Pauliina Tenhunen, s. 1966, hallituksen puheenjohtaja, Castrén & Snellman Oy

Seuraavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoteen 2018 saakka: Brink, Cawen, Harjuniemi, Hämälä, Joronen, Keronen, Kähkönen, Lehto, Mäki-Kala, Niemi, Nieminen, Ojanpää, Salenius, Savonlahti, Tenhunen.

Seuraavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi kestää vuoteen 2019 saakka: Ainasoja, Hakkarainen, Halme, Hautaniemi, Kailasalo, Kallio, Kopola, Kumpula, Laine, Laurio, Lehtoranta, Luomanmäki, Mikkola, Mikkonen, Peltola, Puutio.

Työeläkevakuutusyhtiölain mukaan työeläkeyhtiöllä on oltava hallintoneuvosto. Hallintoneuvoston tehtävänä Ilmarisessa on valvoa hallituksen ja toimitusjohtajan hoitamaa yhtiön hallintoa. Hallintoneuvosto valitsee hallituksen ja vaalivaliokunnan jäsenet sekä päättää jäsenten palkkiosta ja matkakustannusten korvaamisesta. Yhtiökokous valitsee hallintoneuvostoon 32

jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vähintään puolet jäsenistä valitaan keskeisiä työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että näistä seitsemän on työnantajien ja seitsemän palkansaajien ehdottamaa henkilöä. Hallintoneuvoston jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa.

Valvontatehtäväänsä hallintoneuvosto suorittaa myös siten, että se valitsee tarpeellisen määrän jäseniään vuorollaan perehtymään yhtiön sijoitus- ja eläkeratkaisutoimintaan. Valvonnan tavoitteena on lisäksi hallintoneuvoston jäsenten näkökohtien esille tuominen, Ilmarisen sijoitus- ja eläkeratkaisutoiminnasta vastaavien henkilöiden ja hallintoneuvoston välisen vuorovaikutuksen syventäminen sekä molemminpuolisen informaation välittäminen. Eläkeratkaisutoiminnan valvojat kokoontuivat kerran vuonna 2016 ja sijoitustoiminnan valvojat kahdesti.

Lisätietoa

Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja osallistuminen kokouksiin 
Hallintoneuvoston työjärjestys
Hallituksen jäsenten valitsemista ja monimuotoisuutta koskevat periaatteet

Eläkeratkaisutoiminnan valvojat

Eläkeratkaisutoiminnan valvojat 2018
Matti Harjuniemi
Juhapekka Joronen
Pasi Kallio
Juha Laurio
Jarmo Mikkonen
Pekka Ojanpää
Varajäsenet:
Bianca Brink
Heimo Hakkarainen
Nina Kopola
Jari Lehto
Jyrki Mäki-Kala
Riitta Savonlahti


Sijoitustoiminnan valvojat

Sijoitustoiminnan valvojat 2018

Ilkka Hämälä

Kristiina Kumpula

Pasi Laine

Salla Luomanmäki

Teppo Mikkola

Veli-Matti Puutio

Varajäsenet:

Markus Ainasoja

Klaus Cawén

Liisa Halme

Heidi Nieminen

Jani Salenius

Pauliina Tenhunen

Sijoitustoiminnan valvojien ohjesääntö (pdf)