Hallitus

Ilmarisen hallitus

Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Kaikkien hallituksen jäsenten toimikausi päättyy pääsääntöisesti siis vuoden 2021 lopussa.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Lisäksi hallitus valmistelee yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat, valitsee valmisteluvaliokunnat ainakin käsittelemiään nimitys-, palkkio- ja tarkastusasioita varten ja laatii yhtiön sijoitussuunnitelman. Hallintoneuvosto valitsee hallitukseen neljäksi vuodeksi kerrallaan 14 varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä vähintään puolet on valittava keskeisten työnantajia ja palkansaajia edustavien keskusjärjestöjen ehdottamista henkilöistä siten, että tällä tavoin valittuja jäseniä ja vastaavasti varajäseniä on yhtä monta.

Puheenjohtaja

 

Mikko Helander, s. 1960, pääjohtaja, Kesko Oyj, 1.1.2015−

Varapuheenjohtajat

 

Jarkko Eloranta, s. 1966, puheenjohtaja, SAK, 1.1.2017−

 

Jyri Häkämies

Jyri Häkämies, s. 1961, toimitusjohtaja, EK, 1.12.2012− 

 

Jäsenet

 Sture Fjäder

Sture Fjäder, s.1958, puheenjohtaja, AKAVA ry, 1.12.2011−

 

Tero Kiviniemi, s.1971, toimitusjohtaja, Destia Group Oyj,1.1.2018–

 

Timo Kokkila, s. 1979, toimitusjohtaja, Pontos Group, 10.3.2017-

Hille Korhonen, s. 1961, toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj, 1.1.2015−

Leena Laitinen, s. 1970, toimitusjohtaja, Alko Oy, 1.1.2018–

 Olli Lehtelä

Olli Lehtilä, s. 1962, liiketoimintajohtaja, OP Ryhmä, vahinkovakuutus, 1.1.2014−

Katarina Murto, s. 1971, johtaja, edunvalvonta, STTK ry, 12.3.2015−

 

Juho Nummela, s. 1977, toimitusjohtaja, Ponsse Oyj, 1.1.2018–

Seppo Parvi, s. 1964, talousjohtaja, Stora Enso Oyj, 1.1.2018–

Kristian Pullola, s. 1973, talous- ja rahoitusjohtaja, Nokia Oyj, 1.1.2010−

Kyösti Suokas, s. 1958, varapuheenjohtaja, Rakennusliitto, 1.1.2018-

Varajäsenet

Marja Aarnio-Isohanni, s. 1962, toimitusjohtaja, Esperi Care Oy, 1.1.2018–

Annukka Lantto, s. 1968, varatoimitusjohtaja, Antell-konserni, 1.1.2016-

 

Samu Salo, s. 1976, puheenjohtaja, Insinööriliitto IL ry., 1.1.2018–

Jouni Hakala, s. 1961, PK-johtaja, EK, 1.1.2019−

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta

Mikko Helander (puheenjohtaja)
Jarkko Eloranta
Jyri Häkämies
Tero Kiviniemi

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2017 viisi kertaa. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan työjärjestys (pdf).

Tarkastus- ja riskienhallintavaliokunta

Kristian Pullola (puheenjohtaja)
Katarina Murto
Seppo Parvi

Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2017 seitsemän kertaa.Tarkastusvaliokunnan työjärjestys (pdf).