Johto ja osastot

Ilmarisen johtoryhmä

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Sini Kivihuhta, varatoimitusjohtaja, vakuutus- ja eläkepalvelut
Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Kristiina Halonen, työkykyjohtaja

Päivi Jääskeläinen, asiakkuusjohtaja

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja

Matias Klemelä, talousjohtaja

Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja

Hillevi Mannonen, aktuaari- ja riskienhallintajohtaja

Leena Siirala, lakiasiainjohtaja

Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja

Heikki Isotupa, henkilöstön edustaja

Säännöllisesti kokoontuva Ilmarisen johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa. Johtoryhmä osallistuu koko Ilmarista koskevien ratkaisujen valmisteluun, toteutuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Katso johtoryhmän jäsenten tarkemmat tiedot ja keskeiset luottamustoimet (pdf)

Johtoryhmän kuvat voit ladata kuvapankista.

Ilmarisen organisaatio

ASIAKKUUDET JA KANAVAT

Asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen

Myynti ja asiakkuudet, myynti- ja asiakassuhdejohtaja Jorma Hokkanen

 • Suurasiakkaat, myyntijohtaja Antti-Jussi Hirvonen
 • Suurasiakkaat, palvelujohtaja Eeva Hukka
 • Myynti, kasvukeskukset, myyntijohtaja Ilkka Jakonen
 • Myynti ja asiakkuudet, maakunnat, myyntijohtaja Minna Daffeh
 • Myyntikanavat, myyntijohtaja Johanna Mölsä

Markkinointi ja myynnin tuki, markkinointijohtaja Päivi Sihvola

VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta

Asiakaspalvelu, asiakaspalvelujohtaja Minna Hakkarainen

 • Eläkepalvelu, osastopäällikkö Outi Pekkarinen
 • Vakuutuspalvelu, osastopäällikkö Jari Matveinen

Eläkevakuutukset, eläkevakuutusjohtaja Tiina Nurmi

 • Eläkkeet, eläkejohtaja Nina Bruun
 • Vakuutukset ja vakuutusmaksu, vakuutusjohtaja Piia Kallio
 • Eläkemaksu, osastopäällikkö Tarja Lamminmäki
 • Eläkevakuutustekniikka, osastopäällikkö Laura Suomi

TYÖKYKYRISKIN HALLINTA JA KUNTOUTUS

Työkykyjohtaja Kristiina Halonen

 • Työkykytutkimus, tutkimusjohtaja Tomi Hussi
 • Johtava asiantuntija Timo Aro
 • Työkykypalvelut, palvelujohtaja Kati Huoponen
 • Kuntoutuspalvelu, osastopäällikkö Tuire Hakonen
 • Vakuutuslääketiede, ylilääkäri Maija Haanpää
  • apulaisylilääkäri Seppo Kettunen
  • asiantuntijalääkärit: Heikman Pertti, Järvinen Petri, Karjalainen Kaija, Kivekäs Teija, Lahti Tapio, Leino Timo, Mäkelä Kari, Pakkala Ilkka, Pirkola Sami, Suominen Kirsi, Uusvaara Juho, Vornanen Markku


SIJOITUKSET

Varatoimitusjohtaja Mikko Mursula

Allokaatio ja vaihtoehtoiset sijoitukset, osastopäällikkö Juha Niemelä

Korkosijoitukset, osastopäällikkö Kari Eerola

Suorat osakesijoitukset, osastopäällikkö Annika Ekman

Listaamattomat sijoitukset ja vastuullisuus, johtaja Esko Torsti

 • Pääoma-, velkapääoma- ja infrasijoitukset, pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen
 • Kotimaiset kiinteistösijoitukset, kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen
 • Kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö Mikko Antila
 • Vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske

Sijoitushallinto, johtaja Heidi Koskinen

 • Arvopaperihallinto, osastopäällikkö Mari Matilainen
 • Sijoituslaskenta ja lainahallinto, osastopäällikkö Annika Lucander
 • Sijoitusjärjestelmät, osastopäällikkö Harri Kahra
 • Kehittäminen, kehityspäällikkö Jukka Katainen


HR

Henkilöstöjohtaja Sami Ärilä

 • Omat palvelut, osastopäällikkö Saara Ansamaa
 • Digityöntekijät, osastopäällikkö Riitta Puutula

TALOUS

Talousjohtaja Matias Klemelä

 • Taloushallinto, osastopäällikkö Anne Lehtola

AKTUAARIPALVELUT JA RISKIENHALLINTA

Aktuaari- ja riskienhallintajohtaja Hillevi Mannonen

 • Aktuaaripalvelut, aktuaari- ja analytiikkapalveluiden johtaja Barbara D'Ambrogi-Ola
 • Riskienhallinta, riskienhallintajohtaja Kai Sotamaa

TEKNOLOGIA JA KEHITTÄMINEN

Teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto

Tietohallinto, tietohallintojohtaja Anne Koivula

 • Palvelutuotanto-osasto, osastopäällikkö Juha Nieminen
 • Integraatiotoimisto, hankejohtaja Janne Ruuska 

Kehittäminen, kehitysjohtaja Janne Toivonen

Digijohtaja Jukka Hirvinen
 

VIESTINTÄ JA YHTEISKUNTASUHTEET

Yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander

 • Ulkoinen viestintä, viestintäpäällikkö Liina Aulin
 • Sisäinen viestintä, työelämä ja työkyky, viestintäpäällikkö Annukka Lalu

Katso kaikki viestinnän yhteystiedot

LAKIASIAT JA COMPLIANCE

Lakiasiainjohtaja Leena Siirala

 • Lakiasiainpäällikkö Ulla Malinen

Compliance Officer Terhi Hannula

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Heidi Weissmann

Ilmarinen osallistuu Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntatyöskentelyn kautta. Ilmarisen nimitystoimikuntajäsenyydet listatuissa yhtiöissä (pdf)