Johto ja osastot

Ilmarisen johtoryhmä

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Sini Kivihuhta, varatoimitusjohtaja, vakuutus- ja eläkepalvelut
Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, sijoitukset
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Kristiina Halonen, työkykyjohtaja

Päivi Jääskeläinen, asiakkuusjohtaja

Matias Klemelä, talous- ja riskienhallintajohtaja

Mikko Lantto, teknologia- ja kehitysjohtaja

Leena Siirala, lakiasiainjohtaja

Sami Ärilä, henkilöstöjohtaja

Liina Aulin, viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja

Säännöllisesti kokoontuva Ilmarisen johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa. Johtoryhmä osallistuu koko Ilmarista koskevien ratkaisujen valmisteluun, toteutuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Katso johtoryhmän jäsenten tarkemmat tiedot ja keskeiset luottamustoimet (pdf)

Johtoryhmän kuvat voit ladata kuvapankista.

Ilmarisen organisaatio

ASIAKKUUDET JA KANAVAT

Asiakkuusjohtaja Päivi Jääskeläinen

 • Suurasiakkaat, osastonjohtaja Antti-Jussi Hirvonen
 • Keskisuuret ja pienet asiakkaat, osastonjohtaja Ilkka Jakonen
 • Yrittäjät ja mikroasiakkaat, osastonjohtaja Marja Siren
 • Asiakkuuksien tuki, osastonjohtaja Anne Karttunen
 • Myynnin ohjaus ja tuki Jorma Hokkanen

Asiakassuhteen vahvistaminen, prosessinjohtaja Minna Hakkarainen
Yrittäjän turvana, prosessinjohtaja Riitta Puutula

VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta

 • Vakuutuspalvelu, vakuutusjohtaja Tiina Nurmi
 • Eläkepalvelu, osastonjohtaja Outi Pekkarinen
 • Eläkemaksu, osastonjohtaja Tarja Lamminmäki
 • Vakuutuspalvelun ohjaus ja tuki Jari Matveinen

Vakuutusturva vaivattomasti, prosessinjohtaja Laura Suomi
Sujuvasti eläkkeelle, prosessinjohtaja Nina Bruun

TYÖKYKYRISKIEN HALLINTA JA KUNTOUTUS

Työkykyjohtaja Kristiina Halonen

 • Työkykyjohtamisen palvelut, osastonjohtaja Kati Huoponen
 • Kuntoutuspalvelu, osastonjohtaja Tuire Hakonen
 • Vakuutuslääketiede, ylilääkäri Maija Haanpää
 • Työkykyriskien ennakointi ja tutkimus, osastonjohtaja Kari-Pekka Martimo 

Työkykyriskit hallintaan, prosessinjohtaja Erno Kiukkonen
Autamme kuntoutumaan, prosessinjohtaja Anne Koivula

Apulaisylilääkäri Seppo Kettunen

Asiantuntijalääkärit: Aro Timo, Eskola Anna, Furu Heidi, Heikman Pertti, Juhakoski Riikka, Järvinen Petri, Karjalainen Kaija, Kivekäs Teija, Lahti Tapio, Leino Timo, Martimo Kari-Pekka, Mäkelä Kari, Pakkala Ilkka, Pirkola Sami, Pohjolainen Veera, Suominen Kirsi, Uusvaara Juho, Vornanen Markku


SIJOITUKSET

Varatoimitusjohtaja, sijoitusjohtaja Mikko Mursula

Listatut sijoitukset

 • Allokaatio, allokaatiojohtaja Esko Torsti
 • Absoluuttisen tuoton sijoitukset, osastonjohtaja Teemu Ahonen
 • Korkosijoitukset, korkojohtaja Kari Eerola
 • Suorat osakesijoitukset, osakejohtaja Annika Ekman

Listaamattomat sijoitukset ja vastuullisuus

 • Kotimaiset kiinteistösijoitukset, kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen
 • Kansainväliset kiinteistösijoitukset, osastonjohtaja Mikko Antila 
 • Pääoma-, velkapääoma- ja infrastruktuurisijoitukset, pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen
 • Vastuullisen sijoittamisen päällikkö Karoliina Lindroos

Sijoitushallinto, sijoitushallintojohtaja Heidi Koskinen 

 • Arvopaperihallinto, osastonjohtaja Mari Matilainen
 • Lainahallinto ja sijoituslaskenta, osastonjohtaja Annika Lucander
 • Sijoitusjärjestelmät, osastonjohtaja Mikko Koskinen

TEKNOLOGIA JA KEHITTÄMINEN

Teknologia- ja kehitysjohtaja Mikko Lantto

 • Asiakkuudet ja kanavat sekä työkykyriskien hallinta ja kuntoutus, IT-johtaja Leena Kritz
 • Vakuutus- ja eläkepalvelut, IT-johtaja Jani Kekarainen 

Ketterä kehittäminen ja projektit Janne Toivonen
Palvelumuotoilu ja prosessikehitys/-valmennus Anu Ahlgren
Operaatiot, tuotanto- ja toimittajaohjaus Jaana Salmela 
Arkkitehtuuri ja tietoturva Jukka Hirvinen


TOIMINNAN SUUNNITTELU JA SEURANTA

Talous- ja riskienhallintajohtaja Matias Klemelä

 • Aktuaari- ja analytiikkapalvelut, osastonjohtaja, vastuullinen vakuutusmatemaatikko Barbara D'Ambrogi-Ola
 • Sijoitustoiminnan tuki, tulos ja riskit, riskienhallintajohtaja Berndt Barner-Rasmussen   
 • Liiketoiminnan tuki, tulos ja riskit, osastonjohtaja Mira Kauppi 
 • Taloushallinto ja tilinpäätösraportointi, osastonjohtaja Anne Lehtola

HR

Henkilöstöjohtaja Sami Ärilä

 • Omat palvelut, tiimipäällikkö Kati Aulaskari


LAKIASIAT JA COMPLIANCE

Lakiasiainjohtaja Leena Siirala

 • Lakiasiainpäällikkö Ulla Malinen

Compliance Officer Terhi Hannula

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Heidi Weissmann

Ilmarinen osallistuu Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan osakkeenomistajien nimitystoimikuntatyöskentelyn kautta. Ilmarisen nimitystoimikuntajäsenyydet listatuissa yhtiöissä (pdf)


VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Liina Aulin

Katso kaikki viestinnän yhteystiedot