Johto ja osastot

Ilmarisen johtoryhmä

Jouko Pölönen, toimitusjohtaja
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Stefan Björkman, varatoimitusjohtaja, henkilöstö, talous, tietohallinto
- Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Sini Kivihuhta, varatoimitusjohtaja, eläkevakuutukset ja kehittäminen
Keskeinen työkokemus ja luottamustoimet (pdf)

Pekka Puustinen, asiakkuusjohtaja

Mikko Mursula, sijoitusjohtaja

Hillevi Mannonen, aktuaari- ja riskienhallintajohtaja

Jaakko Kiander, yhteiskuntasuhdejohtaja

Leena Siirala, lakiasiainjohtaja

Heikki Isotupa, henkilöstön edustaja

Säännöllisesti kokoontuva Ilmarisen johtoryhmä toimii toimitusjohtajan tukena päätöksenteossa. Johtoryhmä osallistuu koko Ilmarista koskevien ratkaisujen valmisteluun, toteutuksen ohjaukseen ja seurantaan.

Katso johtoryhmän jäsenten tarkemmat tiedot ja keskeiset luottamustoimet (pdf)

Johtoryhmän kuvat voit ladata kuvapankista.

 

Ilmarisen organisaatio

ASIAKKUUDET JA TYÖKYKY

Asiakkuusjohtaja Pekka Puustinen

Työkykyjohtaminen, työkykyjohtaja Kristiina Halonen

 • Työkykytutkimus, tutkimusjohtaja Tomi Hussi
 • Johtava asiantuntija Timo Aro
 • Parempaa työelämää -palvelut, palvelujohtaja Henna Ahtola
 • Työkykypalvelut, palvelujohtaja Kati Huoponen

Myynti ja asiakkuudet, myynti- ja asiakassuhdejohtaja Jorma Hokkanen

 • Suurasiakkaat, myyntijohtaja Antti-Jussi Hirvonen
 • Suurasiakkaat, palvelujohtaja Eeva Hukka
 • Myynti, kasvukeskukset, myyntijohtaja Ilkka Jakonen
 • Myynti ja asiakkuudet, maakunnat, myyntijohtaja Minna Saarela
 • Myyntikanavat, myyntijohtaja Johanna Mölsä

Markkinointi ja myynnin tuki, markkinointijohtaja Päivi Sihvola

ELÄKEVAKUUTUKSET JA KEHITTÄMINEN

Varatoimitusjohtaja Sini Kivihuhta

Asiakaspalvelu, asiakaspalvelujohtaja Minna Hakkarainen

 • Eläkepalvelu, osastopäällikkö Outi Pekkarinen
 • Vakuutuspalvelu, osastopäällikkö Jari Matveinen
 • Kuntoutuspalvelu, osastopäällikkö Tuire Hakonen

Eläkevakuutukset, eläkevakuutusjohtaja Tiina Nurmi

 • Eläkkeet, eläkejohtaja Nina Bruun
 • Vakuutukset ja vakuutusmaksu, vakuutusjohtaja Piia Kallio
 • Eläkemaksu, osastopäällikkö Tarja Lamminmäki
 • Eläkevakuutustekniikka, osastopäällikkö Laura Suomi
 • Vakuutuslääketiede, ylilääkäri Maija Haanpää
  • apulaisylilääkäri Seppo Kettunen
  • asiantuntijalääkärit: Heikman Pertti, Häppölä Olli, Järvinen Petri, Karjalainen Kaija, Katila-Keso Leena, Kivekäs Teija, Lahti Tapio, Leino Timo, Pakkala Ilkka, Pirkola Sami, Suominen Kirsi, Uusvaara Juho, Vornanen Markku

Kehittäminen, kehitysjohtaja Janne Toivonen

Digijohtaja Jukka Hirvinen

SIJOITUKSET

Sijoitusjohtaja Mikko Mursula

Allokaatio ja vaihtoehtoiset sijoitukset, osastopäällikkö Juha Niemelä

Korkosijoitukset, osastopäällikkö Kari Eerola

Suorat osakesijoitukset, osastopäällikkö Annika Ekman

Listaamattomat sijoitukset ja vastuullisuus, johtaja Esko Torsti

 • Pääoma-, velkapääoma- ja infrasijoitukset, pääomasijoitusjohtaja Jukka Reijonen
 • Kotimaiset kiinteistösijoitukset, kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen
 • Kansainvälisten kiinteistösijoitusten päällikkö Mikko Antila
 • Vastuullisen sijoittamisen päällikkö Anna Hyrske

Sijoitushallinto, johtaja Heidi Koskinen

 • Arvopaperihallinto, osastopäällikkö Henri Sairanen
 • Sijoituslaskenta ja lainahallinto, osastopäällikkö Annika Lucander
 • Sijoitusjärjestelmät, osastopäällikkö Harri Kahra
 • Kehittäminen, kehityspäällikkö Jukka Katainen

HENKILÖSTÖ, TALOUS JA TIETOHALLINTO

Varatoimitusjohtaja Stefan Björkman

Henkilöstö, henkilöstöjohtaja Sami Ärilä

 • Omat palvelut, osastopäällikkö Saara Ansamaa
 • Digityöntekijät, osastopäällikkö Riitta Puutula

Talous, talousjohtaja Matias Klemelä

 • Taloushallinto, osastopäällikkö Anne Lehtola

Tietohallinto, tietohallintojohtaja Anne Koivula

 • Palvelutuotanto-osasto, osastopäällikkö Juha Nieminen
 • Integraatiotoimisto, hankejohtaja Janne Ruuska 

AKTUAARIPALVELUT JA RISKIENHALLINTA

Aktuaari- ja riskienhallintajohtaja Hillevi Mannonen

 • Aktuaaripalvelut, aktuaari- ja analytiikkapalveluiden johtaja Barbara D'Ambrogi-Ola
 • Riskienhallinta, riskienhallintajohtaja Kai Sotamaa
 • Vakuutusmatemaattinen neuvonantaja Timo Mäkelä

VIESTINTÄ JA YHTEISKUNTASUHTEET

Yhteiskuntasuhdejohtaja Jaakko Kiander

 • Ulkoinen viestintä, viestintäpäällikkö Liina Aulin
 • Sisäinen viestintä, työelämä ja työkyky, viestintäpäällikkö Annukka Lalu

Katso kaikki viestinnän yhteystiedot

LAKIASIAT JA COMPLIANCE

Lakiasiainjohtaja Leena Siirala

 • Lakiasiainpäällikkö Ulla Malinen

Compliance Officer Minna Kuusio

Sisäisen tarkastuksen päällikkö Heidi Weissmann

Ilmarinen osallistuu Nasdaq Helsingissä listattujen yhtiöiden hallitusten jäsenten valintaan osakkenomistajien nimitystoimikuntatyöskentelyn kautta. Ilmarisen nimitystoimikuntajäsenyydet listatuissa yhtiöissä (pdf)