Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin kanssa

Ilmarisen hallitus päättää merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10 e §:n mukaan lähipiiriin kuuluvat Ilmarisen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, päävastuullinen tilintarkastaja sekä näiden puolisot ja edunvalvottavat.

Lähipiiriliiketoimista, niiden osapuolista ja niiden keskeisistä ehdoista on pidettävä ajantasaista julkista luetteloa. Jos tällaisia liiketoimia tehdään, ne julkaistaan tällä sivulla.

Ilmarisen lähipiiriluetteloa sekä luetteloa lähipiiriliiketoimista ylläpitää Ilmarisen Compliance Officer.