Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin kanssa

Lähipiirin kanssa tehtävät liiketoimet käsitellään Ilmarisen hallituksen hyväksymän lähipiiriohjeen mukaisesti. Ilmarisen hallitus päättää lähtökohtaisesti merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva, tai kun päätöksentekoon liittyvistä seikoista ulospäin syntyvä kuva voisi antaa ainetta epäillä päätöksenteon riippumattomuutta.

Ilmarisen lähipiiriin kuuluu
henkilö,

  • joka on Ilmarisen hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen, toimitusjohtaja, johtoryhmän jäsen, päävastuullinen tilintarkastaja tai näiden puoliso ja edunvalvottava

yhteisö,

  • joka on edellä luetellun Ilmarisen lähipiiriin kuuluvan henkilön määräysvaltayhteisö
  • jonka hallituksen jäsen tai varajäsen, toimitusjohtaja tai työntekijä on Ilmarisen hallituksen jäsen ja yhteisö, jonka hallituksen jäsen tai varajäsen on Ilmarisen toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen
  • joka kuuluu samaan konserniin edellä mainitun yhteisön kanssa, tai jonka vastuullisena yhtiömiehenä edellä mainittu yhteisö toimii

Julkaistavat lähipiiriliiketoimet

Ilmarinen ylläpitää ajantasaista julkista luetteloa merkittävistä lähipiiriliiketoimista, joissa osapuolena on Ilmarisen lähipiiriin kuuluva henkilö tai tämän määräysvaltayhteisö. Liiketoimista julkaistaan osapuolet, tekopäivä, liiketoimen kohde ja keskeiset ehdot.

Liiketoimet Ilmarisen johdon ja sen lähipiiriin kuuluvien sekä näiden määräysvaltayhteisöjen kanssa: Ilmarisella ei ole julkaistavia lähipiiriliiketoimia.

Luetteloa lähipiiristä ja lähipiiriliiketoimista ylläpitää Ilmarisen compliance officer.