Liiketoimet Ilmarisen lähipiirin kanssa

Ilmarisen hallitus päättää merkittävästä liiketoimesta silloin, kun liiketoimen osapuolena on Ilmarisen lähipiiriläinen.

Työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 10 e §:n mukaan lähipiiriin kuuluvat Ilmarisen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet, päävastuullinen tilintarkastaja sekä näiden puolisot ja edunvalvottavat. Lisäksi lähipiiriin kuuluvat edellä mainittujen henkilöiden määräysvaltayhteisöt.

Lähipiiriliiketoimista, niiden osapuolista ja niiden keskeisistä ehdoista on pidettävä ajantasaista julkista luetteloa. Jos tällaisia liiketoimia tehdään, ne julkaistaan tällä sivulla. Julkaistavat liiketoimet on päivitetty viimeksi 17.12.2019.

Ilmarisen lähipiiriluetteloa sekä luetteloa lähipiiriliiketoimista ylläpitää Ilmarisen Compliance Officer.