Neuvottelukunnat

Asiakkaiden ja työmarkkinaosapuolten ääni kuuluu Ilmarisessa monin tavoin, kuten erilaisten neuvottelukuntien kautta. Ilmarisessa toimivat muun muassa asiakkaiden, eläkeasiain ja palkansaajien neuvottelukunnat.

Neuvottelukunnat ovat neuvottelevia ja neuvoa-antavia vapaamuotoisia hallintoelimiä. Niiden tavoitteena on syventää yhteistyötä ja tehostaa molemminpuolista tiedonkulkua sekä parantaa alueellisten näkökohtien huomioon ottamista päätöksenteossa.

Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasian neuvottelukunta koostuu Ilmarisen ja työmarkkinajärjestöjen edustajista. Neuvottelukunta antaa suosituksia työkyvyttömyys- ja kuntoutusratkaisuissa. 

Puheenjohtaja työkykyjohtaja, työkykyriskin hallinta ja kuntoutus, Kristiina Halonen, Ilmarinen
Varapuheenjohtaja osastonjohtaja, vakuutus- ja eläkepalvelut, Outi Pekkarinen, Ilmarinen

Muut jäsenet

Yksikönjohtaja Ralf Forsén, Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry
Johtava asiantuntija Timo Höykinpuro, Palvelualojen työnantajat PALTA ry
Työmarkkinajohtaja Kim Kaskiaro, Rakennusteollisuus RT ry
Lakimies Kari Tiainen, Tehy ry
Yksikönpäällikkö Antti Veirto, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Työllisyysasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Asiakkaiden neuvottelukunta

Asiakkaiden neuvottelukunnan tarkoituksena on edistää toisaalta erityyppisten ja erikokoisten yritysten ja Ilmarisen, toisaalta Ilmarisen ja yrittäjien ja heitä edustavien järjestöjen välistä yhteistyötä.

Asikkaiden neuvottelukunta pyrkii myös myötävaikuttamaan työntekijän eläkelain (TyEL) ja yrittäjien eläkelain (YEL) mukaisen vakuutus- ja eläketurvan kehittämiseen sekä lisäämään asiakas- ja yrittäjänäkökulmaa Ilmarisen sijoitustoiminnassa. 

Palkansaajien neuvottelukunta

Palkansaajien neuvottelukunta edistää Ilmarisessa vakuutettujen työntekijöiden ja Ilmarisen välistä yhteistyötä ja myötävaikuttaa työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutus- ja eläketurvan kehittämiseen.