RISKIENHALLINNAN YLEISPERIAATTEET

Riskienhallinnassa olennaisinta on vakuutettujen, eläkkeensaajien ja vakuutuksenottajien oikeuksien turvaaminen kaikissa tilanteissa.

Ilmarisella on yhteiskunnallisesti suuri vastuu sen hoitaessa työeläkevakuutusta, joka on olennainen osa suomalaista sosiaaliturvaa. Yhtiön hoidettavana oleva varallisuus on myös suuri. Riskienhallinnassa olennaisinta on vakuutettujen, eläkkeensaajien ja vakuutuksenottajien oikeuksien turvaaminen kaikissa tilanteissa.

Ilmarisen riskienhallinnan tavoitteena on estää yhtiötä uhkaavien riskien toteutuminen, pitää toteutuneiden riskitekijöiden aiheuttamat vahingot mahdollisimman pieninä, turvata toiminnan jatkuvuus ja minimoida mahdollisen taloudellisen menetyksen suuruus. Lisäksi tavoitteena on säilyttää riskinotossa liikkumavaraa siltä osin, kuin riskitason hallitulla lisäämisellä on mahdollista parantaa toiminnan tulosta. Tämä on tärkeää erityisesti sijoitustoiminnassa.

Hallitus käsittelee riskienhallintasuunnitelman

Yhtiön riskienhallinnan painopisteet on kytketty systemaattisesti yhtiön perustehtävän hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Riskienhallintajärjestelmä on kirjattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintasuunnitelmaan, jonka yhtiön hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Alla olevassa Riskienhallinta Ilmarisessa -dokumentissa käsitellään tarkemmin Ilmarisen riskienhallinnan yleisperiaatteita ja organisaatiota sekä vakuutusliikkeen, sijoitustoiminnan ja poikkeusolojen riskienhallintaa. 

Lisätietoja

•  Riskienhallinta Ilmarisessa (pdf)
 Riskienhallinta sijoitustoiminnassa