Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Ilmarisessa käyttää yhtiökokous.

Ilmarinen on keskinäinen yhtiö, jonka omistavat sen asiakkaat. Yhtiön yritys- ja yrittäjäasiakkailla ja Ilmarisessa vakuutetuilla työntekijöillä on äänioikeus yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Tämän lisäksi saatetaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai jos vakuutusyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä.

Yhtiökokouksen asialistalla on muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päättää myös hallintoneuvoston jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

TILINTARKASTAJA

Ilmarisen yhtiökokous valitsi 25.3.2020 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Mylén.

Ilmarinen maksoi tilintarkastusyhteisöilleen palkkioita tilikaudelta 2019 arvonlisäverot mukaan lukien konsernin tilintarkastuksesta 326 756,04 euroa ja muusta tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 77 717,79 euroa.

Lue lisää yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä yhtiöjärjestyksestä.

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2020

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön Ilmarisen osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25.3.2020 klo 10.00 alkaen osoitteessa Porkkalankatu 1, Helsinki.

Osakkaan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle viimeistään keskiviikkona 18.3.2020 klo 16.00. Työntekijän eläkelain tai yrittäjän eläkelain mukaisen vakuutuksen voimassaolo tarkistetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautua voi kirjallisesti osoitteella Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Merja Pakkanen, 00018 ILMARINEN, puhelimitse numeroon 010 284 3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi. Ilmoittautumisen on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Yhtiökokoukseen liittyvään henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Ilmarisen hallinnon rekisterin tietosuojaselostetta.

 

Suomen hallitus on koronaviruspandemian vuoksi 17.3.2020 antanut valtioneuvoston asetuksia valmiuslain käyttöönottamiseksi. Lisäksi yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on rajoitettu korkeintaan kymmeneen henkilöön. Ilmarinen toimii viranomaismääräysten mukaista linjaa noudattaen, ottaa käyttöön useita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja pitää yhtiökokouksen suunnitellusti 25.3.2020 vain, jos Ilmarinen pystyy ennalta varmistamaan, että yhtiökokous voidaan järjestää viranomaismääräyksiä noudattaen. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä pyritään varmistamaan Ilmarisen osakkaiden ja heidän edustajien sekä Ilmarisen edustajien ja muiden sidosryhmien turvallisuus ja terveys.

Kaikkia Ilmarisen osakkaita ja heidän edustajiaan kehotetaan paikalle tulon sijaan vakavasti harkitsemaan, että he käyttäisivät äänioikeuttaan yhtiökokouksessa valtakirjalla esimerkiksi valtuuttamalla Ilmarisen lakiasiainjohtajan tai määräämänsä edustamaan itseään yhtiökokouksessa.

Toivomme, että näissä olosuhteissa ilmoittautuneet eivät saavu henkilökohtaisesti kokouspaikalle (sisältäen myös henkilöt, jotka ovat ennen yhtiökokousta altistuneet koronavirusinfektiolle esimerkiksi matkustamalla tai viettämällä aikaa sellaisen henkilön kanssa, jolla on koronavirus, tai joilla on ollut koronavirusinfektioon viittaavia oireita).

Koronavirustilanne otetaan huomioon myös yhtiökokouksen käytännön järjestelyissä. Kokous pidetään niin lyhyenä ja tiiviinä kuin mahdollista eikä kokouksessa tule olemaan ruoka- tai juomatarjoiluja. Myös yhtiökokoukseen osallistuvien Ilmarisen edustajien määrä on rajoitettu minimiin.

Lisätietoja asiasta on saatavilla Merja Pakkaselta puhelimitse numerosta 010 284 3600 ja sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

 

Yhtiökokousten pöytäkirjat

2020 Yhtiökokouksen 25.3.2020 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)
          liite 6 Katsaus palkitsemisjärjestelmään (pdf)
          liite 7 Toimitusjohtajan katsaus (pdf)

2019 Yhtiökokouksen 28.3.2019 pöytäkirja (pdf), yhtiökokouskutsu (pdf) ja liite (pdf)

2018 Yhtiökokouksen 27.3.2018 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2017 Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 pöytäkirja (pdf)

2017 Yhtiökokouksen 6.4.2017 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2016 Yhtiökokouksen 8.4.2016 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2015 Yhtiökokouksen 15.4.2015 pöytäkirja (pdf)

2014 Yhtiökokouksen 9.4.2014 pöytäkirja (pdf)