Yhtiökokous

Ylintä päätösvaltaa Ilmarisessa käyttää yhtiökokous.

Ilmarinen on keskinäinen yhtiö, jonka omistavat sen asiakkaat. Yhtiön yritys- ja yrittäjäasiakkailla ja Ilmarisessa vakuutetuilla työntekijöillä on äänioikeus yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Tämän lisäksi saatetaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai jos vakuutusyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä.

Yhtiökokouksen asialistalla on muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päättää myös hallintoneuvoston jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

TILINTARKASTAJA

Ilmarisen yhtiökokous valitsi 28.3.2019 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Mylén.

Ilmarinen maksoi tilintarkastusyhteisöilleen palkkioita tilikaudelta 2018 arvonlisäverot mukaan lukien konsernin tilintarkastuksesta 410 536,12 euroa ja muusta tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 93 093,13 euroa.

Lue lisää yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä yhtiöjärjestyksestä.

OSAKKAAN OIKEUS SAADA ASIA YHTIÖKOKOUKSEN KÄSITELTÄVÄKSI

varsinainen YHTIÖKOKOUS 2020

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarisen varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 25.3.2020. llmarisen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Kutsu on tarkoitus julkaista 2.3.2020.

Osakkaalla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Osakkaan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi 3.2.2020 mennessä yhtiön hallitukselle. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen llmarinen, Merja Pakkanen, Lakiasiat, 00018 llmarinen tai sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

 

Yhtiökokousten pöytäkirjat

2019 Yhtiökokouksen 28.3.2019 pöytäkirja (pdf), yhtiökokouskutsu (pdf) ja liite (pdf)

2018 Yhtiökokouksen 27.3.2018 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2017 Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 pöytäkirja (pdf)

2017 Yhtiökokouksen 6.4.2017 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2016 Yhtiökokouksen 8.4.2016 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2015 Yhtiökokouksen 15.4.2015 pöytäkirja (pdf)

2014 Yhtiökokouksen 9.4.2014 pöytäkirja (pdf)