Yhtiökokous ja tilintarkastaja

Ylintä päätösvaltaa Ilmarisessa käyttää yhtiökokous.

Ilmarinen on keskinäinen yhtiö, jonka omistavat sen asiakkaat. Yhtiön yritys- ja yrittäjäasiakkailla ja Ilmarisessa vakuutetuilla työntekijöillä on äänioikeus yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksessä tarkemmin kuvatulla tavalla.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen toukokuun loppua. Tämän lisäksi saatetaan kutsua koolle ylimääräinen yhtiökokous, jos hallitus tai hallintoneuvosto katsoo siihen olevan aihetta tai jos vakuutusyhtiölain mukaan yhtiökokous on pidettävä.

Yhtiökokouksen asialistalla on muun muassa tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen sekä vastuuvapauden myöntäminen hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päättää myös hallintoneuvoston jäsenistä ja heidän palkkioistaan.

Ilmarisen yhtiökokous valitsi kilpailutuksen perusteella 27.3.2018 yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Juha-Pekka Mylén.

Ilmarinen maksoi tilintarkastusyhteisöilleen palkkioita tilikaudelta 2017 arvonlisäverot mukaan lukien konsernin tilintarkastuksesta 347 469,60 euroa ja muusta tilintarkastukseen liittymättömistä palveluista 354 876,08 euroa.

Lue lisää yhtiökokouksesta ja sen tehtävistä yhtiöjärjestyksestä.

YHTIÖKOKOUS 2019

Keskinäisen Eläkevakuutusyhtiön llmarisen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi Helsingissä 28.3.2019. llmarisen hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle, kutsu on tarkoitus julkaista 6.3.2019.

Osakkaalla on osakeyhtiölain mukaisesti oikeus saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää yhtiökokouskutsuun. Osakkaan tulee toimittaa mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi 6.2.2019 mennessä yhtiön hallitukselle. Pyyntö on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen llmarinen, Merja Pakkanen, lakiasiat, 00018 llmarinen tai sähköpostitse merja.pakkanen@ilmarinen.fi.

Yhtiökokousten pöytäkirjat

2018 Yhtiökokouksen 27.3.2018 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2017 Ylimääräisen yhtiökokouksen 14.9.2017 pöytäkirja (pdf)

2017 Yhtiökokouksen 6.4.2017 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2016 Yhtiökokouksen 8.4.2016 pöytäkirja (pdf) ja yhtiökokouskutsu (pdf)

2015 Yhtiökokouksen 15.4.2015 pöytäkirja (pdf)

2014 Yhtiökokouksen 9.4.2014 pöytäkirja (pdf)

2013 Yhtiökokouksen 9.4.2013 pöytäkirja (pdf)

2012 Yhtiökokouksen 17.4.2012 pöytäkirja (pdf)