Käyttöehdot käyttäjälle

Nämä Ilmarisen verkkopalvelujen käyttäjän käyttöehdot (jäljempänä käyttöehdot) sisältävät palvelun käyttäjää koskevia määräyksiä. Käyttöehdot täydentävät Ilmarisen verkkopalvelua koskevia Ilmarisen verkkopalvelujen käyttösopimuksen ehtoja, joita verkkopalvelua käyttävä Ilmarisen asiakasyritys (jäljempänä asiakasyritys) on sitoutunut noudattamaan.

Ilmarinen antaa asiakasyrityksen hakemuksesta sen ilmoittamille käyttäjille (jäljempänä käyttäjä) verkkopalvelun käyttämistä varten käyttäjätunnuksen ja salasanan (jäljempänä tunnukset). Tunnukset ovat henkilökohtaiset ja käyttäjä vastaa niiden säilyttämisestä sillä huolellisuudella, mitä tunnuksilla käytettävän palvelun sisältämien tietojen luottamuksellisuus ja arkaluonteisuus edellyttää. Käyttäjätunnus ja salasana tulee säilyttää erillään toisistaan niin, etteivät ne joudu sellaisen tahon haltuun, jolla ei ole oikeutta palvelujen käyttämiseen (jäljempänä sivullinen).

Jos käyttäjän oikeus verkkopalvelun käyttämiseen päättyy tehtävien vaihtumisen tai työsuhteen päättymisen vuoksi, Käyttäjän oikeus tunnusten käyttämiseen päättyy ja hänen tulee palauttaa ne asiakasyritykselle.

Asiakasyrityksen ohella käyttäjä vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu tunnusten oikeudettomasta käytöstä tai joutumisesta sivullisen haltuun.

Ilmarinen varaa itsellään oikeuden muuttaa käyttöehtoja ilmoittamalla niiden muuttamisesta käyttäjälle.