ILMARISEN LIIKETOIMINTAPERIAATTEET – Code of Conduct

Ilmarisen tapa toimia säännösten ja arvojen mukaisesti on määritelty Code of Conduct -periaatteissa. Ne toimivat katto-ohjeena luotettavan hallinnon tarkemmille ohjeille.

Kaikki Ilmarisen toiminta lähtee arvoista, jotka ovat vastuullisuus, avoimuus ja yhdessä menestyminen. Arvot punnitaan päivittäisessä arjen työssä ja jokaisessa tehdyssä päätöksessä.

Periaatteet ovat luonteeltaan pysyviä ja ajantasaistetaan tarvittaessa. Nyt tällainen päivitys on tehty. ”Sijoitamme vastuullisesti” on lisätty omaksi osiokseen myös Code of Conduct -periaatteisiin. 

Tutustu Code of Conduct - periaatteisiin.