Harmaan talouden torjuntavelvoitteet

Isona rakennuttajana ja kiinteistösijoittajana Ilmarinen pitää tärkeänä huolehtia omalta osaltaan harmaan talouden ehkäisemisestä rakennusalalla. Ilmarisella on käytössä omat toimintaohjeet harmaan talouden torjumiseksi.

Ohjeistusta sovelletaan kaikissa Ilmarisen rakennuttamissa uudiskohteissa sekä peruskorjaus- ja perusparannuskohteissa ja se koskee kaikkia yhteistyökumppaneita ‒ niin tavarahankintoja kuin palveluitakin.

Ohjeistuksessa otetaan kantaa muun muassa urakoiden ketjuttamiseen, ulkomaisten työntekijöiden työehtoihin sekä veronumeroiden käyttöön työmailla.

Ilmarinen edellyttää esimerkiksi, että kaikki toimijat työmailla kuuluvat Tilaajavastuu.fi-palveluun eli noudattavat tilaajavastuulakia, ja että ulkomaisten työntekijöiden palkkaus on suomalaisten työehtosopimusten mukainen.

Ohjeistus otettiin käyttöön vuonna 2012, ja sitä päivitetään säännöllisesti.

Lue lisää harmaan talouden torjuntavelvoitteista.