Lahjonnan vastaiset periaatteet

Ilmarinen ei hyväksy lahjontaa missään muodossa. Ilmarisen lahjonnanvastaisten periaatteiden tarkoituksena on pyrkiä estämään ja auttaa havaitsemaan lahjonta. Lahjonnanvastaiset periaatteet ovat osa Ilmarisen liiketoimintaperiaatteita.

Lahjonnanvastaiset periaatteet perustuvat Keskuskauppakamarin julkistamaan, Transparency Internationalin kehittämään lahjonnanvastaisen liiketoiminnan periaatteisiin ja niiden soveltamisohjeeseen

Ohjeistus koskee kaikkia Ilmarisen työntekijöitä ja kaikkia tilanteita - myös niitä, joissa ilmarislaiselle tarjotaan etuutta ns. yksityishenkilönä, mutta tosiasiallisesti hänen asemansa perusteella Ilmarisessa.

Hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet ja hallituksella on kokonaisvastuu periaatteiden noudattamisesta Ilmarisessa. Kaikki Ilmarisen työntekijät ovat omalta osaltaan vastuussa periaatteiden noudattamisesta.

Työeläkeyhtiön toiminnassa on sekä yksityisen että julkisen organisaation piirteitä. Liike-elämään kuuluvaa tavanomaisuutta ja kohtuullisuutta Ilmarinen arvioi lakisääteistä työeläketurvaa tarjoavan yhtiön näkökulmasta. Koska Ilmarinen toteuttaa myös julkista hallintotehtävää, on arvioitava erityisen tarkasti, mitkä liike-elämän käytännöt ovat sopivia.

Ilmarinen soveltaa lahjonnanvastaisia periaatteita kaikissa liikesuhteissaan ja -toiminnassaan. Edellytämme liikekumppaneiltamme sitoutumista vastaaviin vastuullisiin toimintatapoihin. Ilmarinen suorittaa perusteellisen taustaselvityksen kumppaneista ennen yhteisyrityksen perustamista. Varmistamme, että tytäryhtiöt ja yhteisyritykset, joiden toimintaan yrityksellä on laillinen vaikutusmahdollisuus, omaksuvat lahjonnanvastaiset periaatteet ja muutenkin noudattavat hyvää liiketoimintatapaa (vrt. Ilmarisen code of conduct). Jos emme voi vaikuttaa suoraan tytäryhtiöitten ja yhteisyritysten toimintaan, tiedotamme aktiivisesti hyvän liiketoimintatavan mukaisista periaatteista, jotta ne noudattaisivat periaatteita toiminnassaan.

Liite: