Sisäinen valvonta

Lain mukaan työeläkevakuutusyhtiöillä on oltava hallituksen hyväksymät toimintaperiaatteet yhtiön sisäisestä valvonnasta.

Ilmarisen sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiö pystyy huolehtimaan tehtävästään ja hoitamaan liiketoimintaansa mahdollisimman häiriöttömästi, tehokkaasti ja luotettavasti.

Sisäinen valvonta kattaa Ilmarisen kaikki toiminnot, ja roolit ja vastuut ovat tarkkaan määritellyt. Riskienhallinta ja compliance-toiminnot ovat osa sisäistä valvontaa.

Ilmarisen hallituksella on kokonaisvastuu riittävän ja toimivan sisäisen valvonnan järjestämisestä ja ylläpitämisestä. Toimitusjohtaja vastaa sisäisen valvonnan organisoinnista, ohjauksesta ja käytännön järjestämisestä. Hallitus arvioi vuosittain sisäisen valvonnan toimivuutta.

Sisäinen tarkastus

Ilmarisen sisäinen tarkastus tukee yhtiötä tavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla järjestelmällisen lähestymistavan organisaation riskienhallinta-, valvonta- sekä johtamis- ja hallintoprosessien riittävyyden ja tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Sisäinen tarkastus on hallinnollisesti toimitusjohtajan alainen osastotason toiminto, joka sijaitsee varsinaisen linja- ja osasto-organisaation ulkopuolella. Sisäinen tarkastus raportoi toiminnastaan suoraan Ilmarisen hallitukselle ja hallituksen tarkastus- ja riskienhallintavaliokunnalle.

- Katso Ilmarisen sisäisen tarkastuksen toimintaohje.