Sisäpiiriasiat

Ilmarinen ylläpitää työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain mukaista julkista sisäpiirirekisteriä.

Rekisterissä on lain edellyttämällä tavalla tiedot omistuksista säännellyllä markkinalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa olevissa osakkeissa ja sellaisissa rahoitusvälineissä, joiden arvo määräytyy kyseisten osakkeiden perusteella. 

Lain mukaan työeläkeyhtiön sisäpiiriläisiä ovat

1) työeläkevakuutusyhtiön hallituksen jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies sekä tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön toimihenkilö, jolla on päävastuu yhtiön tilintarkastuksesta;

2) muu työeläkevakuutusyhtiön palveluksessa oleva henkilö, jolla on mahdollisuus vaikuttaa yhtiön varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen tai joka muutoin saa säännöllisesti haltuunsa tällaisia osakkeita tai rahoitusvälineitä koskevaa sisäpiiritietoa.

Ilmarisella on myös oma sisäpiiriohje, jonka yhtiön hallitus on hyväksynyt. Ilmarinen pitää hankekohtaista sisäpiirirekisteriä ohjeistuksen mukaisesti. Ohjeistuksen tarkoituksena on yhtenäistää ja tehostaa sisäpiiriasioiden käsittelyä Ilmarisessa.

Julkisten sisäpiiriläisten omistustiedot ovat nähtävillä Euroclear Finlandin NetSire-palvelussa.