TYÖKYVYTTÖMYYSRISKIN HALLINNAN LINJAUKSET

Ilmarisen Parempaa työelämää -palvelujen tavoitteena on alentaa ja ennaltaehkäistä asiakasyritystemme henkilöstön työkyvyttömyysriskiä sekä parantaa työelämän laatua. Palvelut tukevat työkyvyn mittaamista ja kehittämistä pitkäjänteisesti.

Työkyvystä huolehtiminen on työntekijöiden, työnantajien ja koko yhteiskunnan edun mukaista. Palvelujemme avulla asiakasyritykset voivat paremmin hallita henkilöstökustannuksia, säästää sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyseläkkeiden kustannuksissa sekä parantaa työn tuottavuutta.

1. Palveluja kaikille asiakkaille

 • Parempaa työelämää -palvelumme, kuten esimerkiksi valmennukset, ovat kaikkien asiakasyritystemme käytössä.

2. Yhteistyöstä sovitaan kirjallisesti

 • Erilliset yhteistyöhankkeet perustuvat Ilmarisen ja asiakasyrityksen väliseen kirjalliseen sopimukseen.

3. Riskiarvio ennen yhteistyön aloittamista

 • Ennen yhteistyön aloittamista teemme yhdessä asiakasyrityksen kanssa tarvekartoituksen ja työkyvyttömyysriskiarvion sekä selvitämme yrityksen työkyvyttömyysriskin hallintaan liittyvät käytännöt.
 • Kartoituksen tulosten perusteella määrittelemme asiakasyrityksen keskeiset kehittämistarpeet ja yhteistyön sisällön.

4. Toimenpiteet ovat tavoitteellisia

 • Kaikelle asiakasyhteistyölle määritellään työkyvyttömyysriskin vähenemiseen tähtäävät tavoitteet.
 • Palvelujemme tavoitteena on sekä työkyvyttömyysriskin vähentäminen että ennaltaehkäisy.
 • Toiminnan onnistumisen edellytyksenä on asiakkaan sitoutuminen työkyvyttömyysriskin hallintaa tukeviin yhteistyöhankkeisiin
 • Palveluidemme kehittämisessä otamme huomioon erilaisten asiakassegmenttien tarpeet, jotta niistä hyötyvät kaikenkokoiset asiakasyrityksemme.

5. Tulokset ovat mitattavia

 • Arvioimme yhdessä asiakasyritysten kanssa hankkeiden toteutumista ja vaikuttavuutta sovittujen tavoitteiden ja mittareiden perusteella. 
 • Työkyvyttömyysriskiin liittyviä mittareita ovat esim. TyEL-vakuutuksen maksuluokka, sairauspoissaolojen määrä, esimiestyön laatu sekä työtyytyväisyyden taso.

6. Parempaa työelämää -palvelujen sisältö liittyy:

 • Työkyvyn ylläpitoa parantaviin ja tukeviin toimenpiteisiin.
 • Johtamisen ja esimiestoiminnan kehittämiseen.
 • Työn, työprosessien ja työyhteisöjen tiimityön toimivuuden kehittämiseen.
 • Asiakasyritysten henkilöstön motivaation, osaamisen ja kokonaishyvinvoinnin edistämiseen.