Sijoitukset

Ilmarisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saada tulevia eläkkeitä varten rahastoiduille varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Kannattavalla sijoitustoiminnalla eläkejärjestelmään kohdistuvat maksunkorotuspaineet pysyvät kohtuullisina.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Olemme asiantunteva ja vastuullinen sijoittaja sekä aktiivinen omistaja.  Tuottavalla sijoitustoiminnalla vahvistamme suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja vakautta.

Osa sijoitustoiminnan tuotoista palautuu asiakkaille. Onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta Ilmarinen on pystynyt maksamaan asiakkailleen kilpailukykyiset asiakashyvitykset.

Ilmarisen noin 100 henkilön sijoitusorganisaatio toimii Helsingissä sijaitsevassa pääkonttorissa. Lisäksi Hongkongissa sijaitsee toimipiste, jossa työskentelee yksi salkunhoitaja.

Lisätietoja: