Sijoitukset

Ilmarisen sijoitustoiminnan tavoitteena on saada tulevia eläkkeitä varten rahastoiduille varoille mahdollisimman hyvä tuotto. Kannattavalla sijoitustoiminnalla eläkejärjestelmään kohdistuvat maksunkorotuspaineet pysyvät kohtuullisina.

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti. Olemme asiantunteva ja vastuullinen sijoittaja sekä aktiivinen omistaja.  Tuottavalla sijoitustoiminnalla vahvistamme suomalaisen työeläkejärjestelmän kestävyyttä ja vakautta.

Osa sijoitustoiminnan tuotoista palautuu asiakkaille. Onnistuneen sijoitustoiminnan ansiosta Ilmarinen on pystynyt maksamaan asiakkailleen kilpailukykyiset asiakashyvitykset.

Ilmarisen noin 100 henkilön sijoitusorganisaatio toimii Helsingissä sijaitsevassa pääkonttorissa.

Sijoitusjakauma 

Sijoitussalkkumme on hajautettu sekä maantieteellisesti että moniin eri omaisuuslajeihin, kuten osakkeisiin, korkosijoituksiin ja kiinteistöihin. Julkaisemme tiedot sijoitusjakaumasta ja sijoitusten tuotoista neljännesvuosittain. Lue lisää tulostiedoista.

 

 

 

Sijoittamisen teesit

Sijoitusteesit ovat Ilmarisen sijoitustoimintaa ohjaavia periaatteita. Ne vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistumiseen ja siihen, miten sijoitustoimintaa organisoidaan Ilmarisessa. 

  Teesi
Tärkein päätös

Strateginen allokaation valinta on keskeisin tuoton ja riskin määrittäjä.

Sijoittamisen aikajänne Pitkäkestoiset eläkevastuut sekä niiden luotettavasti ennustettavat kassavirrat mahdollistavat pitkäjänteisen sijoittamisen.
Riskinotto

- Sijoitusriskiä otetaan riittävän tuoton aikaansaamiseksi.

- Tuoton lähteet muuttuvat ajan myötä ja hyödynnämme muutokset aktiivisesti.

Markkinoiden tehokkuus Lisäarvon tuottamiseksi hyödynnämme markkinoiden ajoittaista tehottomuutta.
Riskin hallinta

- Sijoituksen riskejä hajautetaan tuoton optimoimiseksi.

- Kaikkia riskejä ei voi täysin ennakoida.

- Vastuullinen sijoittaminen on keino välttää riskejä.

Resurssit ja kustannustehokkuus

- Tuottoja arvioidaan aina kokonaiskustannuksen jälkeen.

- Ulkoistamme vain niitä toimintoja, joita emme pysty itse pysty hoitamaan lisäarvoa  tuottavasti ja kustannustehokkaasti.

 

Lisätietoja: