Ilmastoperiaatteet

Ilmastoperiaatteet ohjaavat sijoitustoimintaamme. Niissä asetamme itsellemme konkreettiset, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät tavoitteet lähivuosille. Ilmastoperiaatteiden tarkoituksena on ohjata myös sijoituskohteena olevia yrityksiä ja varainhoitajia huomioimaan entistä paremmin vastuullisuusnäkökohdat.

Ilmastonmuutos on merkittävä ja pitkäaikainen uhka ihmiskunnan tulevaisuudelle ja ekologiselle kestävyydelle. Se muuttaa talouden ja monien yritysten toimintatapaa tulevina vuosina. Muutosten huomioiminen on erityisen tärkeää Ilmarisen kaltaiselle pitkäjänteiselle toimijalle. Kehitämme jatkuvasti sijoitustoimintaamme saavuttaaksemme kehittyneen ja systemaattisen lähestymistavan ilmastonmuutoksen vaikutusten huomioimiseksi. Ilmastoperiaatteet auttavat meitä osaltaan pääsemään sijoitustoiminnan tavoitteisiin ja huomioimaan ilmaston asettamat rajat taloudelle.

Ilmastoperiaatteemme on kuvattu tarkemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin kuuluvissa ilmastoperiaatteissa. 

Vuonna 2019 asetimme ilmastoperiaatteissamme uuden tavoitteen sijoittaa hoitamamme eläkevarat hiilineutraalisti 2035 mennessä. Käytännön toimista linjataan tarkemmin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden käytännön ohjeistuksessa. 

Ilmastonmuutos on merkittävä taloudellinen riski sijoitustoiminnalle. Riski voi realisoitua, kun yritysten toimintaympäristö vaikeutuu ilmaston lämpenemisen vuoksi. Sijoitusten arvoa voivat heiluttaa myös uusia kustannuksia synnyttävä lainsäädäntö ja markkinoiden nopeasti muuttuvat näkemykset ilmastoriskien vaikutuksista. Luovumme yksittäisten yritysten osakkeista silloin, kun tunnistamme kyseessä olevassa yrityksessä ilmastoriskeistä johtuvia välittömiä taloudellisia negatiivisia vaikutuksia.

Toisaalta ilmastonmuutos avaa uusia mahdollisuuksia muun muassa yrityksille, jotka tuottavat energiatehokkaita tai puhtaan teknologian ratkaisuja ja pyrkivät siten vaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai siihen sopeutumiseen. Etsimme aktiivisesti sijoituskohteita, joiden liiketoiminta liittyy esimerkiksi uusiutuvaan energiaan, puhtaaseen veteen tai resurssitehokkuuden parantamiseen. Yritykset, jotka tuottavat liiketoiminnassaan ratkaisuja globaaleihin haasteisiin, voivat kasvaa markkinoita nopeammin ja siten olla myös hyviä sijoituskohteita.

Ilmastoperiaatteiden tavoitteena on vaikuttaa oman toimintamme lisäksi myös kumppaneihin ja tukea sitä kautta ilmastonmuutoksen hillintää. Aktiivisena omistajana haluamme edistää sitä, että sijoituskohteet huomioisivat nykyistäkin paremmin toimintansa vastuullisuusnäkökulmat osana kannattavaa liiketoimintaa. Odotamme, että omistamamme yritykset raportoivat hiilijalanjäljestä ja muista ilmastovaikutuksista avoimesti ja kattavasti. Samoin yritysten on tärkeä arvioida strategisia valintojaan ja investointejaan ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Lue lisää: