MARKKINOIDEN TUNNUSTELU

Ilmarisen menettelytavat markkinoiden tunnustelulle.

Ilmarinen edellyttää tunnustelijoiden noudattavan seuraavaa prosessia Ilmariseen kohdistuvissa markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR-asetus (EU) N:o 596/2014) mukaisissa tunnusteluissa. Tunnustelut tulee tehdä seuraavien menettelytapojen mukaisesti. Ilmarinen edellyttää, että tunnustelija tietää, missä tilanteissa MAR-asetuksen mukaiset tunnustelun edellytykset täyttyvät, ja että tunnustelijat toimivat kyseisen sääntelyn mukaisesti.

Suomalaiset listatut osakkeet

Vaihe 1

Ilmariselta tulee pääsääntöisesti kysyä lupa tunnustelulle sähköpostitse. Tunnustelulupaa kysyttäessä tunnustelijalla on lupa kertoa liiketoimesta ainoastaan, että kyse on suomalaisesta yhtiöstä eli Nasdaq Helsingissä noteeratusta yhtiöstä. Ilmarinen edellyttää, että myös tunnustelusta aiheutuvan sisäpiiriyden kesto arvioidaan ja ilmoitetaan tässä yhteydessä.  Tunnustelut tulee tehdä osoitteeseen marketsounding.shares@ilmarinen.fi. Mikäli lupaa ei anneta, asian käsittely loppuu siihen. Tunnustelijalle ilmoitetaan kieltäytymisestä. 

Vaihe 2

Mikäli lupa tunnustelulle annetaan, tunnustelija toimittaa Ilmarisen luvan antamisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuvauksen potentiaalisesta transaktiosta. Ilmarinen edellyttää, että tässä vaiheessa ilmoitetaan myös arvio siitä, mihin liikkeeseenlaskijoihin ja rahoitusvälineisiin sisäpiirintieto liittyy.

Muut kuin suomalaiset listatut osakkeet

Muita kuin suomalaisia yhtiöitä koskevat tunnustelut tulee tehdä seuraavasti:

Vaihe 1

Ilmariselta tulee pääsääntöisesti kysyä lupa tunnustelulle sähköpostitse marketsounding.shares@ilmarinen.fi. Tunnustelulupaa kysyttäessä tunnustelijalla on ulkomaisten yhtiöiden osalta lupa kertoa liiketoimesta ainoastaan yhtiön toimiala ja markkina-arvo seuraavilla kriteereillä:

Yhtiön markkina-arvo on

< 5 miljardia euroa tai

> 5 miljardia euroa

Ilmarinen edellyttää, että myös tunnustelusta aiheutuvan sisäpiiriyden kesto arvioidaan ja ilmoitetaan tässä yhteydessä. Mikäli lupaa ei anneta, asian käsittely loppuu siihen. Tunnustelijalle ilmoitetaan kieltäytymisestä. 

Vaihe 2

Mikäli lupa tunnustelulle annetaan, tunnustelija toimittaa Ilmarisen luvan antamisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuvauksen potentiaalisesta transaktiosta. Ilmarinen edellyttää, että tässä vaiheessa ilmoitetaan myös arvio siitä, mihin liikkeeseenlaskijoihin ja rahoitusvälineisiin sisäpiirintieto liittyy.  

Suomalaiset listatut yritysjoukkolainat

Vaihe 1

Ilmariselta tulee pääsääntöisesti kysyä lupa tunnustelulle sähköpostitse. Tunnustelulupaa kysyttäessä tunnustelijalla on lupa kertoa liiketoimesta ainoastaan, että tunnustelu koskee suomalaista yritystä liikkeeseenlaskijana ja/tai sen liikkeeseen laskemia arvopapereita. Ilmarinen edellyttää, että myös tunnustelusta aiheutuvan mahdollisen sisäpiiriyden kesto arvioidaan ja ilmoitetaan tässä yhteydessä.  Tunnustelut tulee tehdä osoitteeseen marketsounding.bonds@ilmarinen.fi. Mikäli lupaa ei anneta, asian käsittely loppuu siihen. Tunnustelijalle ilmoitetaan kieltäytymisestä. 

Vaihe 2

Mikäli lupa tunnustelulle annetaan, tunnustelija toimittaa Ilmarisen luvan antamisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuvauksen potentiaalisesta transaktiosta. Ilmarinen edellyttää, että tässä vaiheessa ilmoitetaan myös arvio siitä, mihin liikkeeseenlaskijoihin ja rahoitusvälineisiin sisäpiirintieto liittyy. 

Muut kuin suomalaiset listatut yritysjoukkolainat

Vaihe 1

Ilmariselta tulee pääsääntöisesti kysyä lupa tunnustelulle sähköpostitse. Tunnustelulupaa kysyttäessä tunnustelijalla on lupa kertoa liiketoimesta ainoastaan yhtiön toimiala. Ilmarinen edellyttää, että myös tunnustelusta aiheutuvan sisäpiiriyden kesto arvioidaan ja ilmoitetaan tässä yhteydessä.  Tunnustelut tulee tehdä osoitteeseen marketsounding.bonds@ilmarinen.fi. Mikäli lupaa ei anneta, asian käsittely loppuu siihen. Tunnustelijalle ilmoitetaan kieltäytymisestä.

Vaihe 2

Mikäli lupa tunnustelulle annetaan, tunnustelija toimittaa Ilmarisen luvan antamisen yhteydessä ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen kuvauksen potentiaalisesta transaktiosta. Ilmarinen edellyttää, että tässä vaiheessa ilmoitetaan myös arvio siitä, mihin liikkeeseenlaskijoihin ja rahoitusvälineisiin sisäpiirintieto liittyy.