Omistajaohjauksen periaatteet

Lähes 30 prosenttia Ilmarisen sijoitusvarallisuudesta on sijoitettu Suomeen. Ilmarinen onkin merkittävä omistaja kotimaisissa pörssiyhtiöissä ja laajemminkin merkittävä taloudellinen toimija suomalaisessa yhteiskunnassa.

Omistajaohjauksen periaatteissa linjaamme, millainen omistaja Ilmarinen on. Periaatteet ovat keskeinen osa Ilmarisen sijoitustoimintaa, ja niissä määrittelemme, millaisia odotuksia ja vaatimuksia Ilmarisella on omistamilleen yhtiöille. Lisäksi kerromme, miten käytämme omistajaoikeuksiamme.

Omistajaohjauksen periaatteet ovat osa vastuullisen sijoittamisen periaatteitamme ja ne ovat Ilmarisen hallituksen hyväksymät.

Omistajaohjauksen periaatteet

Käytännöt ja toteutus

Jäsenyydet, sivu- ja luottamustoimet

Yhtiökokoukset ja äänestykset