RAHOITUSTA ILMARISESTA

Sijoituslaina

Laina-aika vaihtelee pääsääntöisesti 2-10 vuoden välillä. Ilmarinen on aina osarahoittaja. Viitekorkona käytetään pääsääntöisesti TyEL-viitekorkoa, mutta myös kiinteä korko tai Euribor korko voivat tulla kyseeseen. Rahoitusta tehdään Ilmarisen vakuutusasiakasyritysten kanssa kahdenkeskisellä rahoitussopimuksella tai syndikoituna lainana.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
  • Vakuustilanne voi vaihdella. Vakuutena voidaan käyttää erilaisia reaalivakuuksia. Yrityksen liiketaloudellinen asema määrittää vakuusasetelmaa.
Välirahoitustuotteet
  • Heikommalla etuoikeudella olevat rahoitukset, kuten mezzanine- ja pääomalainat. Tyypillinen rahoitustarve on yrityskauppojen rahoittaminen.

Takaisinlaina

Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Rahasto voidaan vakuutuksen voimassaolon aikana nostaa lainana. Laina-aika on 1-10 vuotta. Vakuutena voivat olla pankin tai Garantian takaus tai edellä mainittujen tahojen takaus yhdessä Finnveran takauksen kanssa.

TyEL-korkojen tilanteen voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivuilta.

Velkapääomasijoitusten yhteystiedot

Faksi 010 284 3850, sähköposti: ETUNIMI.SUKUNIMI@ILMARINEN.FI  
Listaamattomat sijoitukset, vastuullisuus

Esko Torsti, johtaja

010 284 3945

050 62 942

Pääoma-, velkapääoma- ja infrastruktuurisijoitukset

Jukka Reijonen, pääomasijoitusjohtaja

010 553 3399

040 356 0999

Velkapääomasijoitukset (lainaneuvottelut ja rahoitustarjoukset)

Matti Leppänen, rahoituspäällikkö

010 284 3847

050 539 8588

Niina Valtonen, rahoituspäällikkö

010 553 3400

050 528 2353

Antti Kylmänen, seniorisalkunhoitaja

010 284 3863

050 60 659

Lainahallinto (Asiakaspalvelu ma-pe klo 9-16 puh. 010 284 3800, s-posti rahoitus(at)ilmarinen.fi)

Annika Lucander, osastopäällikkö

010 284 3800  

Paula Aho, seniorirahoitusasiantuntija

010 284 3800  

Kaija Immonen, seniorirahoitusasiantuntija

010 284 3800

 

Reijo Nurvo, seniorirahoitusasiantuntija

010 284 3800

 

Pekka Ahola, rahoitusasiantuntija

010 284 3800

 

Emma Lilja, rahoitusasiantuntija (vanhempainvapaalla)

010 284 3800