RAHOITUSTA ILMARISESTA

Sijoituslaina

Laina-aika vaihtelee pääsääntöisesti 2-10 vuoden välillä. Ilmarinen on aina osarahoittaja. Viitekorkona käytetään pääsääntöisesti TyEL-viitekorkoa, mutta myös kiinteä korko tai Euribor korko voivat tulla kyseeseen. Rahoitusta tehdään Ilmarisen vakuutusasiakasyritysten kanssa kahdenkeskisellä rahoitussopimuksella tai syndikoituna lainana.

Vieraan pääoman ehtoinen rahoitus
  • Vakuustilanne voi vaihdella. Vakuutena voidaan käyttää erilaisia reaalivakuuksia. Yrityksen liiketaloudellinen asema määrittää vakuusasetelmaa.
Välirahoitustuotteet
  • Heikommalla etuoikeudella olevat rahoitukset, kuten mezzanine- ja pääomalainat. Tyypillinen rahoitustarve on yrityskauppojen rahoittaminen.

Takaisinlaina

Maksetuista TyEL-vakuutusmaksuista osa rahastoituu takaisinlainattavaan rahastoon. Rahasto voidaan vakuutuksen voimassaolon aikana nostaa lainana. Laina-aika on 1-10 vuotta. Vakuutena voivat olla pankin tai Garantian takaus tai edellä mainittujen tahojen takaus yhdessä Finnveran takauksen kanssa.

TyEL-korkojen tilanteen voi tarkistaa mm. Garantian verkkosivuilta.

Yhteystiedot

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)ilmarinen.fi, faksi 010 284 3850  
Listaamattomat sijoitukset, vastuullisuus  

Esko Torsti, johtaja

010 284 3945

050 62 942

 

Pääoma-, velkapääoma- ja infrastruktuurisijoitukset

 

Jukka Reijonen, pääomasijoitusjohtaja

010 553 3399

040 356 0999

 

Lainaneuvottelut ja rahoitustarjoukset

 

Pekka Ahlajärvi, portfolio manager

 

040 840 3199

 

Matti Leppänen, rahoituspäällikkö

010 284 3847

050 539 8588

 

Niina Valtonen, rahoituspäällikkö

 010 553 3400

050 528 2353

 

Lainahallinnon asiakaspalvelu ma-pe klo 9-16 puh. 010 284 3800, s-posti rahoitus(at)ilmarinen.fi)