Riskienhallinta sijoitustoiminnassa

Työeläkevakuutusyhtiön tulee huolehtia kyvystään maksaa yhtiön vastuulla olevat nykyiset ja tulevat eläkkeet, minkä vuoksi sijoitustoiminta on järjestettävä tuottavasti ja turvaavasti. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista sijoitusriskeille, joita rajoitetaan turvaavuusvaatimuksen varmistamiseksi.

Rahoitusmarkkinoiden syklisistä vaihteluista johtuvaa markkinariskiä hallitaan sekä vakavaraisuussäännösten avulla että huolehtimalla sijoitussalkun riittävästä hajauttamisesta. Vuoden 2007 alusta lukien eläkelaitokset kantavat osan markkinariskistä yhteisesti.

Alla olevassa taulukossa Ilmarisen sijoitusten jakauma ja tuotto 30.6.2020 esitetään työeläkeyhtiöiden yhdessä sopimalla tavalla.

Yhtiön riskienhallinnan painopisteet on kytketty systemaattisesti yhtiön perustehtävän hoitamiseen sekä strategisiin ja operatiivisiin tavoitteisiin. Riskienhallintajärjestelmä on kirjattu yhtiön kaiken toiminnan kattavaan riskienhallintasuunnitelmaan, jonka hallitus käsittelee ja hyväksyy vuosittain.

Lue lisää riskienhallinnasta Ilmarisessa.