Sijoittamisen teesit

Sijoitusteesit ovat Ilmarisen sijoitustoimintaa ohjaavia periaatteita. Ne vaikuttavat sijoitustoiminnan onnistumiseen ja siihen, miten sijoitustoimintaa organisoidaan Ilmarisessa. 

  Teesi
Tärkein päätös

Strateginen allokaation valinta on keskeisin tuoton ja riskin määrittäjä.

Sijoittamisen aikajänne Pitkäkestoiset eläkevastuut on sekä niiden luotettavasti ennustettavat kassavirrat mahdollistavat pitkäjänteisen sijoitamisen.
Riskinotto

- Sijoitusriskiä otetaan riittävän tuoton aikaanaamiseksi.

- Tuoton lähteet muuttuvat ajan myötä ja hyödynnämme muutokset aktiivisesti.

Markkinoiden tehokkuus Lisäarvon tuottamiseksi hyödynnämme markkinoiden ajoittaista tehottomuutta.
Riskin hallinta

- Sijoutuksen riskejä hajautetaan tuoton opitmoimiseksi.

- Kaikkia riskejä ei voi täysin ennakoida.

- Vastuullinen sijoittaminen on keno välttää riskejä.

Resurssit ja kustannustehokkuus

- Tuottoja arvioidaan aina kokonaiskustannuksen jälkeen.

- Ulkoistamme vain niitä toimintoja, joita emme pysty itse pysty hoitamaan lisäarvoa  tuottavasti ja kustannustehokkaasti.