Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2014–31.3.2018

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–31.3.2018

 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997– 31.3.2018