Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2014–30.6.2018

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–30.6.2018

 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997– 30.6.2018