Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2014–30.9.2018

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–30.9.2018

 

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997–30.9.2018