Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2013–30.6.2017

Ilmarisen sijoitusten jakauma riskin mukaan 

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–30.6.2017

Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.-30.6.2017

 

 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997– 30.6.2017

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997-30.6.2017