Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2013–30.9.2017 

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–30.9.2017

 

 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997– 30.9.2017