Sijoitusten tunnusluvut

Sijoitusjakauma riskin mukaisesti ryhmiteltynä 2013–31.12.2017 

 

 Sijoitustuotot sijoituslajeittain 1.1.–31.12.2017

 

 Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1997– 31.12.2017