Vuosikertomus ja yritysvastuuraportti

Vuosikertomukset on vuoteen 2014 asti koottu vastuuraportin muotoon ja ne sisältävät tiedot Ilmarisen taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun toteutumisesta sekä tilinpäätöksen. Vuodesta 2015 on tehty tiivis vuosikooste ja erillinen vastuullisuusraportti.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009