Tietosuojaselosteet

Tietosuojaselosteissa on kuvattu Ilmarisen ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.

Tutustu Ilmarisen tietosuojaselosteisiin:

Informoimme rekisteröityjä tarpeen mukaan myös muutoin palveluiden käytön ja tietojen keräämisen yhteydessä.