Tietoturvallisuus

Ilmarisella on erityinen vastuu lakisääteisen työeläketurvan ja siihen liittyvien eläkevarojen hoitamisesta sekä toiminnassa käsiteltävien tietojen käsittelyn tietoturvallisuudesta. Tietoturvallisuuspolitiikka on Ilmarisen johdon hyväksymä näkemys tietoturvallisuuden päämääristä, periaatteista ja toteutuksesta. Ilmarisen johto on sitoutunut tietoturvallisuuden toteuttamiseen.

Ilmarisessa tietoturvallisuus pitää sisällään sekä tietoturvan että tietosuojan. Tietoturvalla tarkoitetaan, että toiminnassa tarvittavat tiedot ovat oikeita sekä ajantasaisia ja tiedot ovat vain valtuutettujen käyttäjien käytettävissä ennalta määriteltyinä palveluaikoina. Tietosuojalla tarkoitetaan Ilmarisen asiakkaiden, henkilöstön ja sidosryhmien yksityisyyden suojaamista henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturvallisuuspolitiikkaan pohjautuen Ilmarisessa ylläpidetään tietoturvallisuusohjeistus ja -säännöt, jotka on sovitettu yhteen muun Ilmarisen sisäisen ohjeistuksen kanssa. Jokaisen Ilmarisessa työskentelevän velvollisuus on osallistua tietoturvallisuuskoulutuksiin sekä tuntea tietoturvallisuuden toimintatavat ja noudattaa annettuja ohjeita omissa tehtävissään.

Ilmarisen tietoturvaorganisaatio huolehtii tietoturvallisuuden koordinoinnista ja ohjauksesta. Tietoturvallisuudesta raportoidaan Ilmarisen johdolle säännöllisesti.

Ilmarisen tietoturvallisuuspolitiikka (pdf).