Tulorekisteri ja eläkevakuutus

Ilmoita kaikki vuonna 2019 maksetut ansiot tulorekisteriin

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Ilmoita palkat tulorekisteriin

Ilmoita kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkat tulorekisteriin. Tee ilmoitus viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Ilmoitus täytyy tehdä jokaisen palkanmaksukerran jälkeen jokaisesta työntekijästä erikseen.

Ohjeita palkkatietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin

Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka otettiin käyttöön 1.1.2019. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot yksilötasolla. Kaikki palkkoja ja ansioita maksavat työnantajat ilmoittavat tietoja tulorekisteriin. Tulorekisteri korvasi erilliset ilmoitukset Ilmariseen, verottajalle ja työttömyysvakuutusrahastoon.

Usein kysyttyä tulorekisteristä

Näin korjaat ilmoituksia

näin korjaat virheellisen tulorekisteri-ilmoituksen

Palkan maksajalla on velvollisuus korjata tiedossaan olevat virheet viipymättä tulorekisteriin. Ilmarinen ei voi korjata tai muokata työnantajan tekemää palkkailmoitusta, koska myös muut tiedon hyödyntävät tarvitsevat korjatun tiedon.

Lue lisää yleisimmistä virhetilanteista

Useimmissa tilanteissa voit korjata virheet tulorekisteriin korvaavalla ilmoituksella. Osa korjauksista kuitenkin vaatii vanhojen tietojen mitätöimistä eli poistamista. Kun virheellinen tieto on mitätöity, tee kokonaan uusi ilmoitus.

Lue lisää tietojen korjaamisesta 

Korjaukset ennen vuotta 2019 maksettuihin palkkoihin

Ilmoita palkkatiedot suojattuna sähköpostina

tai soittamalla asiakaspalveluumme 010 195 000.

Ajankohtaista tulorekisteristä

VAKUUTUSNUMERO JA YHTIÖTUNNUS – ILMOITA AINA TULOREKISTERIIN

Jos sinulla on voimassa oleva TyEL-vakuutus, ilmoita vakuutusnumero tulorekisteri-ilmoituksessa. Tulorekisterissä vakuutusnumero on nimeltään eläkejärjestelynumero ja sen pituus on aina 11 merkkiä. Ilmarisen yhtiötunnus on 46.

Katso lisäohjeita vakuutusnumeron ilmoittamisesta

Eterasta Ilmariseen siirtyneiden asiakkaiden uusi vakuutusnumero alkaa aina numeroilla 46-1. Vanhaa, 90-alkuista vakuutusnumeroa, ei voi käyttää vuonna 2019 maksettujen palkkojen ilmoittamiseen.

Katso ohjeet Eterasta siirtyneille asiakkaille

Jos sinulla ei ole voimassa olevaa TyEL-vakuutusta ja maksat palkkoja alle 8 502 euroa (vuonna 2019), olet tilapäinen työnantaja. Tilapäisellä työnantajalla ei ole vakuutusnumeroa.

Katso ohjeet tilapäiselle työnantajalle

Tee tarvittaessa työnantajan erillisilmoitus

Anna tarvittaessa työnantajan erillisilmoitus tiedoista, jotka eivät koske yksittäistä tulonsaajaa. Erillisilmoitus on annettava viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä.

Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta

Tulorekisteri hallussa?

Tule kysymään ja kuuntelemaan tulorekisteri-webinaariin 27.5.2019 klo 14. Työeläke- ja tapaturmavakuutuksia käsittelevä webinaari on avoin kaikille tulorekisterin kanssa työskenteleville.

Ilmoittaudu webinaariin ja lähetä kysymyksiä

Yksityiskohtaiset tulorekisterin ohjeet

Tulorekisterin asiakasohjeisiin on tullut päivityksiä. 

Lue lisää muutoksista tulorekisterin maaliskuun uutiskirjeestä

Työntekijän eläkemaksut maksetaan edelleen Ilmariseen

Kun maksat ja ilmoitat kalenterikuukauden aikana palkkoja, saat niihin liittyvistä työeläkemaksuista laskun. Lasku työeläkemaksuista erääntyy maksettavaksi palkanmaksukuukautta seuraavan kuun viimeisenä päivänä.

Halutessasi voit siirtää laskun eräpäivää Ilmarisen verkkopalvelussa kuukaudella eteenpäin. Tällöin maksusta peritään vakuutusmaksukorko.

Lue lisää sähköisestä laskutuksesta

Esimerkkiyritys maksaa palkat 15. ja 30. päivä huhtikuussa. Yrityksen tulee ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Laskutuksen kanssa voit toimia kahdella tapaa:

Vaihtoehto 1 

Yritys maksaa työeläkevakuutusmaksut palkanmaksukuukautta seuraavan kuun, eli esimerkissä toukokuun loppuun mennessä. Ilmarinen lähettää yritykselle normaalin TyEL-laskun huhtikuussa maksetuista palkoista.  

Vaihtoehto 2 

Yritys vaihtaa laskun eräpäivän verkkopalvelussa. Laskun eräpäivää voi vaihtaa korkeintaan kuukaudella eteenpäin ja vaihto tulee tehdä palkanmaksukuukauden aikana. Kun maksun eräpäivää siirretään kuukaudella eteenpäin, eli tässä tapauksessa kesäkuun loppuun, maksusta peritään vakuutusmaksukorko. 

Ohjekuva työeläkemaksujen maksamisesta. Oletuksena lasku erääntyy aina palkanmaksukuukautta seuraavan kuun lopussa (vaihtoehto 1). Voit hakea lisää maksuaikaa palkanmaksukuukauden aikana (vaihtoehto 2).

Jos käytät palkkojen ilmoittamiseen Palkka.fi-, PikaPalkka- tai SuoraTyö.fi-palveluita, et saa erillistä laskua työeläkemaksuista. Kun teet palkkailmoituksen jossain näistä palveluista, emme lähetä erillistä laskua. TyEL-maksun maksamiseen tarvittavat tiedot muodostuvat käyttämääsi palveluun. Maksa lasku palvelun ohjeiden mukaan. Huomaathan, että Palkka.fi-palvelun kautta ilmoittamiesi palkkojen maksut erääntyvät aina seuraavan kuukauden viimeisenä päivänä. Tätä eräpäivää ei voi muuttaa Ilmarisen verkkopalvelussa.

Halutessasi voit siirtää työeläkemaksujen laskun eräpäivää kuukaudella eteenpäin. Tällöin maksusta peritään vakuutusmaksukorko. Eräpäivän siirto täytyy tehdä palkanmaksukuukauden aikana Ilmarisen verkkopalvelussa. Siirto koskee seuraavassa kuussa ja sen jälkeen saamiasi laskuja.

Mitä yrittäjän pitää tietää tulorekisteristä?

 • Työeläkemaksut maksetaan edelleen Ilmariseen.
 • Muutokset YEL-työtuloon tehdään jatkossakin Ilmarisen verkkopalvelussa: niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita tulorekisteriin

 • Yrityksestäsi sinulle maksetut palkat, luontaisedut, päivärahat ja muut korvaukset. Tämä koskee esimerkiksi osakeyhtiössä omistajana olevia yrittäjiä.
 • Työkorvauksena sinulle tai yrityksellesi maksettu ennakonpidätyksen alainen vastike. Tämä koskee korvausta työstäsi silloin, kun et kuulu verotuksessa ennakkoperintärekisteriin.
 • Kaikki työntekijöillesi maksamat palkat ja etuudet. Ilmoittamisessa ei ole palkkasummiin tai työsuhteen kestoon liittyviä ala- tai ylärajoja.

Tietona työeläkevakuutuksesta ilmoitetaan Yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Huomaathan, YEL-vakuutetulle yrittäjälle maksetut palkat ja luontaisedut ilmoitetaan "Ei vakuuttamisvelvollisuutta" -lisätiedolla. Tulorekisteriin ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella, joten sille ei käytetä vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi- tietoa. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tiedot ilmoitetaan yrityskohtaisesti kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää yrittäjän palkan ilmoittamisesta tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)

Näin otat tulorekisterin käyttöön

 • Palkkatiedot voi toimittaa tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteri.fi. Hoida palveluun liittyvät valtuutukset kuntoon hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.
 • Tulorekisterin käyttöön siirtyminen on hyvä tilaisuus kartoittaa mahdollisuudet palkanmaksulle ja -ilmoitukselle.
  • Palkka.fi-palvelussa voit maksaa palkat sivukuluineen. Maksuton palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin.
  • Suoratyö.fi-palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin ja huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista. Palvelu veloittaa pienen käsittelymaksun.
 • Keskustele tilitoimistosi kanssa menettelytavoista tulorekisteriin siirryttäessä.
 • Tee tarvittavat valtuutukset palkkailmoitusten tekoa varten tilitoimistoille hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. 
 • Yritykset tekevät valtuutukset Suomi.fi-palvelussa ja rekisteröitymättömät työnantajat Katso-palvelussa.
 • Huolehdi palkkajärjestelmän päivityksestä. Tee palkkajärjestelmiin tulorekisterin tarvitsemat muutokset hyvissä ajoin ennen palkkojen ilmoittamista. Lisätietoja tarvittavista valtuutuksista ja varmenteista saat tulorekisterin verkkosivuilta
 • Tarjoa asiantuntemusta asiakkaille. Asiakasyritykset saattavat tarvita tilitoimiston neuvontaa palkkahallinnon prosessien kehittämisessä, kun palkkailmoittamisen rytmi muuttuu 5 päivään.
 • Huolehdi, että yrityksen ja yhdistysten nimenkirjoitusoikeudet esimerkiksi kaupparekisteriotteessa ovat ajan tasalla valtuuttamista varten.
 • Huolehdi tarvittavat valtuutukset tulorekisterin käyttöön tulorekisterihankkeen sivuilta ›
 • Opiskele tulorekisterin palkkahallinnon sanasto. Sanaston tarkoituksena on auttaa palkkahallinnon ammattilaisten arkea ja tiedonsiirtoa työnantajien ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä.
 • Tutustu palkkailmoittamisen tulolajeihin. Tulorekisteri yhtenäistää palkkailmoittamisen tulolajien koodit. Palkkajärjestelmän toimittajan tulee huomioida tulolajien muutokset palkkajärjestelmässä.
 • Automatisoi palkkatietojen ilmoittaminen. Palkkatietojen ilmoittaminen automaattisesti teknisen rajapinnan kautta helpottaa tietojen lähettämistä ja vähentää manuaalista työtä. Rajapinta edellyttää varmenteen hankkimista vuoden 2018 aikana. Lisätietoja saat palkkaohjelman toimittajalta ja tulorekisteri.fi-sivustolta.
 • Suosittelemme, että otat verkkolaskutuksen käyttöön viimeistään nyt. Lue lisää verkkolaskusta ›

Opi lisää tulorekisteristä

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-17 tämän sivun chatissa tai puhelimitse numerossa 010 195 000.