Tulorekisteri ja eläkevakuutus

Näin palkkailmoittaminen muuttuu 1.1.2019 alkaen.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Mikä on tulorekisteri?

- Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää yksikkötasolla kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot.

- Kaikki palkkailmoitukset 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista tehdään reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti tulorekisteriin.

- Tulorekisteri koskee kaikkia palkanmaksajia: yrityksiä, yhdistyksiä, kotitalouksia ja sijaismaksajia. Myös yrittäjän itselleen maksama palkka ilmoitetaan tulorekisteriin.

- Tulorekisteri korvaa Ilmariseen, Verohallintoon, Kelaan ja Työttömyysvakuutusrahastoon tehtävät palkkailmoitukset. Ilmarinen saa kaikki vakuutusmaksujen ja eläkkeiden laskentaan tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Ilmoita palkat tulorekisteriin

Tee viimeinen vuotta 2018 koskeva kuukausi-ilmoitus tai koko vuotta koskeva vuosi-ilmoitus Ilmariseen.

- Lue lisää vuoden 2018 ansioiden ilmoittamisesta ›

Kaikki palkkailmoitukset vuonna 2019 maksetuista palkoista tehdään tulorekisteriin. Tee ilmoitus viiden päivän kuluessa palkanmaksusta jokaisen palkanmaksukerran jälkeen. 

- Lue lisää vuoden 2019 ansioiden ilmoittamisesta ›

Löydä ohjeita ja apua tulorekisterin käytöstä

- Ohjeita palkkatietojen ilmoittamiseen tulorekisteriin

Usein kysyttyä tulorekisteristä

Kysy meiltä tulorekisteristä


Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8-17 tämän sivun chatissa tai puhelimitse numerossa 010 195 000.

Näin otat tulorekisterin käyttöön

 • Palkkatiedot voi toimittaa tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteri.fi. Hoida palveluun liittyvät valtuutukset kuntoon hyvissä ajoin ennen ensimmäistä palkanmaksua.
 • Tulorekisterin käyttöön siirtyminen on hyvä tilaisuus kartoittaa mahdollisuudet palkanmaksulle ja -ilmoitukselle.
  • Palkka.fi-palvelussa voit maksaa palkat sivukuluineen. Maksuton palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin.
  • Suoratyö.fi-palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin ja huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista. Palvelu veloittaa pienen käsittelymaksun.
 • Keskustele tilitoimistosi kanssa menettelytavoista tulorekisteriin siirryttäessä.
 • Tee tarvittavat valtuutukset palkkailmoitusten tekoa varten tilitoimistoille hyvissä ajoin ennen palkanmaksua. 
 • Yritykset tekevät valtuutukset Suomi.fi-palvelussa ja rekisteröitymättömät työnantajat Katso-palvelussa.

Työeläkemaksujen maksaminen

Kun maksat kalenterikuukauden aikana palkkoja, saat niihin liittyvistä työeläkemaksuista laskun. Lähetämme laskun sen jälkeen, kun olet ilmoittanut kaikki kalenterikuukauden tiedot tulorekisteriin. Lasku erääntyy maksettavaksi palkanmaksukuukautta seuraavan kuun viimeisenä päivänä. Halutessasi voit siirtää laskun eräpäivää Ilmarisen verkkopalvelussa kuukaudella eteenpäin. Tällöin maksusta peritään vakuutusmaksukorko. 

Esimerkkiyritys maksaa palkat 15. ja 30. päivä huhtikuussa. Yrityksen tulee ilmoittaa maksetut palkat tulorekisteriin viiden päivän sisällä palkkojen maksamisesta. Laskutuksen kanssa voit toimia kahdella tapaa:

Vaihtoehto 1 

Yritys maksaa työeläkevakuutusmaksut palkanmaksukuukautta seuraavan kuun, eli esimerkissä toukokuun loppuun mennessä. Ilmarinen lähettää yritykselle normaalin TyEL-laskun huhtikuussa maksetuista palkoista.  

Vaihtoehto 2 

Yritys vaihtaa laskun eräpäivän verkkopalvelussa. Laskun eräpäivää voi vaihtaa korkeintaan kuukaudella eteenpäin ja vaihto tulee tehdä palkanmaksukuukauden aikana. Kun maksun eräpäivää siirretään kuukaudella eteenpäin, eli tässä tapauksessa kesäkuun loppuun, maksusta peritään vakuutusmaksukorko. 

Mitä yrittäjän pitää tietää tulorekisteristä?

 • Työeläkemaksut maksetaan edelleen Ilmariseen.
 • Muutokset YEL-työtuloon tehdään jatkossakin Ilmarisen verkkopalvelussa: niitä ei ilmoiteta tulorekisteriin.

Ilmoita tulorekisteriin

 • Yrityksestäsi sinulle maksetut palkat, luontaisedut, päivärahat ja muut korvaukset. Tämä koskee esimerkiksi osakeyhtiössä omistajana olevia yrittäjiä.
 • Työkorvauksena sinulle tai yrityksellesi maksettu ennakonpidätyksen alainen vastike. Tämä koskee korvausta työstäsi silloin, kun et kuulu verotuksessa ennakkoperintärekisteriin.
 • Kaikki työntekijöillesi maksamat palkat ja etuudet. Ilmoittamisessa ei ole palkkasummiin tai työsuhteen kestoon liittyviä ala- tai ylärajoja.

Tietona työeläkevakuutuksesta ilmoitetaan Yrittäjän eläkevakuutus (YEL). Huomaathan, YEL-vakuutetulle yrittäjälle maksetut palkat ja luontaisedut ilmoitetaan "Ei vakuuttamisvelvollisuutta" -lisätiedolla. Tulorekisteriin ilmoitetaan Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyyppi: Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työeläke-, työttömyys- sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutus). Työnantajan sairausvakuutusmaksu määräytyy maksetun palkan perusteella, joten sille ei käytetä vakuuttamistiedon poikkeustilanteen tyyppi- tietoa. Yrittäjälle maksetusta palkasta peritään työnantajan sairausvakuutusmaksu ja tiedot ilmoitetaan yrityskohtaisesti kerran kuukaudessa työnantajan erillisilmoituksella.

Lue lisää yrittäjän palkan ilmoittamisesta tulorekisteriin (tulorekisteri.fi)

Näin yritykset hyötyvät tulorekisteristä

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkakäytäntöja

Tulorekisteri yksinkertaistaa yritysten palkkahallintoa, kun palkkailmoitukset tehdään vain yhteen paikkaan.

Tulorekisteri korvaa erilliset vuosi-ilmoitukset

Erillisiä vuosi-ilmoituksia eri tulorekisterissä oleville tahoille ei enää tehdä.

Tulorekisterillä TyEL-maksu perustuu toteumaan

Palkkailmoitus tehdään viimeistään viisi päivää palkanmaksun jälkeen. Näin yrityksen TyEL-maksut perustuvat aina toteutuneeseen palkkasummaan.

Vinkkejä tulorekisteristä tilitoimistoille

 • Huolehdi palkkajärjestelmän päivityksestä. Tee palkkajärjestelmiin tulorekisterin tarvitsemat muutokset hyvissä ajoin ennen palkkojen ilmoittamista. Lisätietoja tarvittavista valtuutuksista ja varmenteista saat osoitteesta tulorekisteri.fi.
 • Tarjoa asiantuntemusta asiakkaille. Asiakasyritykset saattavat tarvita tilitoimiston neuvontaa palkkahallinnon prosessien kehittämisessä, kun palkkailmoittamisen rytmi muuttuu 5 päivään.
 • Huolehdi, että yrityksen ja yhdistysten nimenkirjoitusoikeudet esimerkiksi kaupparekisteriotteessa ovat ajan tasalla valtuuttamista varten.
 • Huolehdi tarvittavat valtuutukset tulorekisterin käyttöön tulorekisterihankkeen sivuilta ›
 • Opiskele tulorekisterin palkkahallinnon sanasto. Sanaston tarkoituksena on auttaa palkkahallinnon ammattilaisten arkea ja tiedonsiirtoa työnantajien ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä.
 • Tutustu palkkailmoittamisen tulolajeihin. Tulorekisteri yhtenäistää palkkailmoittamisen tulolajien koodit. Palkkajärjestelmän toimittajan tulee huomioida tulolajien muutokset palkkajärjestelmässä.
 • Automatisoi palkkatietojen ilmoittaminen. Palkkatietojen ilmoittaminen automaattisesti teknisen rajapinnan kautta helpottaa tietojen lähettämistä ja vähentää manuaalista työtä. Rajapinta edellyttää varmenteen hankkimista vuoden 2018 aikana. Lisätietoja saat palkkaohjelman toimittajalta ja tulorekisteri.fi-sivustolta.
 • Suosittelemme, että otat verkkolaskutuksen käyttöön viimeistään nyt. Lue lisää verkkolaskusta ›

Uutisia, tapahtumia ja koulutuksia

Ajankohtaista

MIETITYTTÄÄKÖ TULOREKISTERI - KYSY CHATBOTILTAMME | Lue lisää › 

TYÖNANTAJA, KÄÄNNÄ KATSE KOHTI TULOREKISTERIÄ VIIMEISTÄÄN NYT | Lue lisää › 

MITÄ TILITOIMISTON PITÄÄ TIETÄÄ TULOREKISTERISTÄ?  | Lue lisää

 

background