Valmistaudu tulorekisterin tuloon

Näin palkkailmoittaminen muuttuu 1.1.2019 alkaen.

Asiakaspalvelu | 010 195 000

Mikä on tulorekisteri?

- Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää yksilötasolla kaikki palkka-, eläke- ja etuustiedot.

- Kaikki palkkailmoitukset 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista tehdään reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti tulorekisteriin.

- Tulorekisteri koskee kaikkia palkanmaksajia: yrityksiä, yhdistyksiä, kotitalouksia ja sijaismaksajia. Myös yrittäjän itselleen maksama palkka ilmoitetaan tulorekisteriin.

- Tulorekisteri korvaa Ilmariseen, Verohallintoon, Kelaan ja Työttömyysvakuutusrahastoon tehtävät palkkailmoitukset. Ilmarinen saa kaikki vakuutusmaksujen ja eläkkeiden laskentaan tarvitsemansa tiedot suoraan tulorekisteristä.

Näin valmistaudut tulorekisteriin vuonna 2018

1.Tulorekisteri edellyttää muutoksia yritysten palkkajärjestelmiin. Oman palkkajärjestelmän toimittajalta on syytä varmistaa, että tarvittavat muutokset tehdään vuoden 2018 aikana.

2. Kannattaa myös kartoittaa, miten muutos reaaliaikaiseen palkkailmoittamiseen muuttaa yrityksen palkkahallinnon prosesseja.

3. Huolehdi, että yrityksen ja yhdistysten nimenkirjoitusoikeudet esimerkiksi kaupparekisteriotteessa ovat ajantasalla valtuuttamista varten.

4. Tee valtuutukset tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöön 8.8. alkaen. Voit valtuuttaa esimerkiksi toisen henkilön tai tilitoimiston toimimaan tulorekisterissä puolestasi. Tulorekisterihankkeen chat auttaa valtuuttamiseen ja muihin tulorekisteriin liittyvissä kysymyksissä.

5. Suosittelemme, että otat verkkolaskutuksen käyttöön ennen tulorekisteriin siirtymistä. Lue lisää verkkolaskusta

 

Näin otat tulorekisterin käyttöön

 • Varmista, että palkkajärjestelmäsi on yhteensopiva tulorekisterin kanssa. Selvitä, millainen yhteys tulorekisteriin rakennetaan.
 • Helpoin tapa on ilmoittaa palkat tulorekisteriin rajapinnan kautta. Hanki tarvittava varmenne, saatavilla 1.11.2018 alkaen.
 • Voit ilmoittaa palkat myös tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteri.fi. Hoida palveluun liittyvät valtuutukset kuntoon jo nyt, viimeistään vuoden 2018 aikana.
 • Palkkatiedot voi toimittaa tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteri.fi. Hoida palveluun liittyvät valtuutukset kuntoon jo nyt, viimeistään vuoden 2018 aikana. Tulorekisteri on hyvä tilaisuus kartoittaa mahdollisuudet palkanmakslle ja -ilmoitukselle.
 • Palkka.fi -palvelussa -voit maksaa palkat sivukuluineen. Maksuton palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin.
 • SuoraTyö.fi -palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin ja huolehtii kaikita työnantajavelvoitteista. Palvelu veloittaa pienen käsittelymaksun.
 • Keskustele tilitoimistosi kanssa menettelytavoista tulorekisteriin siirryttäessä. 
 • Tee tarvittavat valtuutukset palkkailmoitusten tekoa varten tilitoimistolle jo nyt, vuoden 2018 aikana.
 • Yritykset tekevät valtuutukset suomi.fi -palvelussa ja rekisteröitymättömät työnantajat Katso-palvelussa.

Näin teet palkkailmoitukset tulorekisteriaikana

Kysy meiltä tulorekisteristä

Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 8–17 puh. 010 195 000 (Huom! På svenska: 010 284 3719 and in English: 010 284 3714)

Miten palkkailmoittaminen muuttuu vuonna 2019?

 • Tulorekisteriin tehdään kaikki palkkailmoitukset 1.1.2019 alkaen maksetuista palkoista. Myös muutokset näihin palkkailmoituksiin tehdään tulorekisterin kautta.
 • Palkkatiedot voi lähettää suoraan palkanlaskentajärjestelmästä tai tulorekisterin käyttöliittymän kautta tiedostona tai verkkolomakkeella. 
 • Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan pääasiallisesti viimeistään viiden kalenteripäivän kuluessa palkanmaksusta. Ilmoittamisessa ei ole euromääräisiä rajoja, vaan kaikki tulot ilmoitetaan. 
 • Lisäksi maksaja antaa tarvittaessa työnantajan erillisilmoituksen viimeistään palkanmaksukuukautta seuraavan kalenterikuukauden 5. päivänä tiedoista, jotka eivät koske yksittäistä tulonsaajaa. Lue lisää työnantajan erillisilmoituksesta.
 • Ennen 1.1.2019 maksettujen palkkojen ilmoitukset ja muutokset palkkatietoihin lähetetään yhä Ilmariseen.
 • Vuosi-ilmoittaja tekee viimeisen vuosi-ilmoituksen vuodesta 2018 Ilmariseen 31.1.2019 mennessä. Kuukausi-ilmoittaja tekee vuoden 2018 joulukuussa maksetuista palkoista ilmoituksen Ilmariseen viimeistään 20.1.2019.

Tietoa tulorekisteristä yrittäjälle

 • Työeläkemaksut maksetaan edelleen Ilmariseen. Muutokset YEL-työtuloon tehdään edelleen Ilmarisen verkkopalvelussa: niitä ei siis ilmoiteta tulorekisteriin.
 • Jos olet osakeyhtiössä yrityksen omistaja ja sinulle maksetaan palkkaa, päivärahoja tai muita korvauksia tai jos saat luontaisetuja, niistä tehdään palkkailmoitus tulorekisteriin.
 • Yritystuloista tulorekisteriin ilmoitetaan työkorvauksena sinulle tai yrityksellesi maksettu ennakonpidätyksen alainen vastike työstäsi silloin, kun et kuulu verotuksessa ennakkoperintärekisteriin.
 • Jos palkkaat työntekijän tilapäisesti tai pysyvästi, teet palkkailmoituksen tulorekisteriin.
 • Lue lisää tulorekisteri.fi-sivulta.

Näin yritykset hyötyvät tulorekisteristä

Tulorekisteri yksinkertaistaa palkkakäytäntöja

Tulorekisteri yksinkertaistaa yritysten palkkahallintoa, kun palkkailmoitukset tehdään vain yhteen paikkaan. Ilmoituskäytäntö siis muuttuu tältä osin aiempaa suoraviivaisemmaksi.

Tulorekisteri korvaa erilliset vuosi-ilmoitukset

Erillisiä vuosi-ilmoituksia eri tulorekisterissä oleville tahoille ei enää tarvitse tehdä, joten taloushallinnon vuodenvaihteen ruuhkat helpottavat. Tästä hyötyvät etenkin työnantajat.

Tulorekisterillä TyEL-maksu perustuu toteumaan

Palkkailmoitus tehdään pian palkanmaksun jälkeen. Näin yrityksen TyEL-maksut perustuvat aina toteutuneeseen palkkasummaan aikaisemman arvion sijaan.

Vinkkejä tulorekisteristä tilitoimistoille

 • Huolehdi palkkajärjestelmän päivityksestä. Tee palkkajärjestelmiin tulorekisterin tarvitsemat muutokset vuoden 2018 aikana. Lisätietoja saat tulorekisteri.fi-sivustolta.
 • Tarjoa asiantuntemusta asiakkaille. Asiakasyritykset saattavat tarvita tilitoimiston neuvontaa palkkahallinnon prosessien kehittämisessä, kun palkkailmoittamisen rytmi muuttuu 5 päivään.
 • Huolehdi, että yrityksen ja yhdistysten nimenkirjoitusoikeudet esimerkiksi kaupparekisteriotteessa ovat ajantasalla valtuuttamista varten.
 • Huolehdi tarvittavat valtuutukset tulorekisterin käyttöön 8.8.2018 alkaen.  
 • Tunne tulorekisterin palkkahallinnon sanasto. Sanaston tarkoituksena on auttaa palkkahallinnon ammattilaisten arkea ja tiedonsiirtoa työnantajien ja viranomaisten tietojärjestelmien välillä. 
 • Tutustu palkkailmoittamisen tulolajeihin. Tulorekisteri yhtenäistää palkkailmoittamisen tulolajien koodit. Palkkajärjestelmän toimittajan tulee huomioida tulolajien muutokset palkkajärjestelmässä.
 • Automatisoi palkkatietojen ilmoittaminen. Palkkatietojen ilmoittaminen automaattisesti teknisen rajapinnan kautta helpottaa tietojen lähettämistä ja vähentää manuaalista työtä. Rajapinta edellyttää varmenteen hankkimista vuoden 2018 aikana. Lisätietoja saat palkkaohjelman toimittajalta ja tulorekisteri.fi-sivustolta.
 • Suosittelemme että otat verkkolaskutuksen käyttöön ennen tulorekisteriin siirtymistä. Lue lisää verkkolaskusta

Uutisia, tapahtumia ja koulutuksia

Opiskele itsenäisesti

Seuraa tulorekisteriasioita eri kanavissa

Ajankohtaista

VIISI VINKKIÄ TULOREKISTRIIN VALMISTAUTUMISEEN | Lue lisää ›

KYSELY: PUOLET YRITYKSISTÄ EI TUNNISTA TULOREKISTERIN VAIKUTUKSIA TOIMINTAANSA | Lue lisää › 

TYÖNANTAJA, KÄÄNNÄ KATSE KOHTI TULOREKISTERIÄ VIIMEISTÄÄN NYT | Lue lisää › 

MITÄ TILITOIMISTON PITÄÄ TIETÄÄ TULOREKISTERISTÄ?  | Lue lisää

TULOREKISTERI TULEE – NÄIN YRITYKSEN KANNATTAA SIIHEN VALMISTAUTUA  | Lue lisää

background