Usein kysyttyä tulorekisteristä

Tältä sivulta löydät vastauksia yleisimpiin kysymyksiin tulorekisteristä. Voit myös kysyä lisää Ilmari-chatbotilta tämä sivun oikeasta alanurkasta. Asiakaspalvelumme auttaa ma–pe klo 8–17 numerosta 010 195 000.

Yleistä tulorekisteristä

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta. Tulorekisteriin ilmoitetaan kaikki palkkatiedot yksilötasolla. Työnantajat tai heidän valtuuttamansa palveluntarjoajat ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin viiden arkipäivän kuluessa palkanmaksusta.

1.1.2019 lähtien kaikki maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Tämä koskee kaikkia työnantajia: yrityksiä, yhdistyksiä, säätiöitä, kotitalouksia, asunto-osakeyhtiöitä ja muita toimijoita, joilla on velvollisuus ilmoittaa palkkatietoja työeläkeyhtiölle, verohallinnolle, Kelalle tai työttömyysvakuutusrahastoon (TVR).

Palkan maksajan ei tarvitse ilmoittaa tietoja itse. Hän voi valtuuttaa esimerkiksi tilitoimiston tai muun palveluntuottajan tekemään ilmoitukset.

Kaikki 1.1.2019 ja sen jälkeen maksetut palkat ilmoitetaan tulorekisteriin. Ilmoitus tehdään aina viiden päivän kuluessa palkan maksamisesta.

Voit katsella tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelussa voit ilmoittaa palkkatietoja ja korjata niitä. Voit tilata raportteja annetuista tiedoista.

Kirjaudu palveluun. Valitse aloitusvalikosta, haluatko jatkaa asiointia yksityishenkilönä, yrityksen tai organisaation edustajana vai haluatko asioida toisen yksityishenkilön puolesta. Sivulta pääset myös lataamaan tiedostoja tulorekisteriin. Ohje koskee henkilöitä, joilla on oikeus ilmoittaa palkkatietoja tulorekisteriin.

Lisäohjeita tulorekisterin ohjevideolla

Palkkatietojen ilmoittaminen tulorekisteriin

Palkanlaskijan ei tarvitse käyttää henkilökohtaisia pankkitunnuksia, jos työnantaja ottaa käyttöön jonkin Suomi.fi -palvelun muista tunnistautumisvaihtoehdoista. Vaihtoehtoja ovat

 • henkilökohtainen pankkitunnistus,
 • mobiilitunnistus,
 • organisaatiokortilla tunnistautuminen,
 • sähköisellä henkilökortilla tunnistautuminen.

Palkkatiedot voi toimittaa tulorekisteriin sähköisessä asiointipalvelussa tulorekisteri.fi. Hoida tarvittaessa palveluun liittyvät valtuutukset kuntoon vuoden 2018 aikana. Harkitse myös muita mahdollisuuksia palkanmaksulle ja -ilmoitukselle:

 • Palkka.fi -palvelussa -voit maksaa palkat sivukuluineen. Maksuton palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin, eikä erillistä tulorekisteri-ilmoitusta tarvitse enää tehdä.
 • SuoraTyö.fi -palvelu lähettää palkkatiedot tulorekisteriin ja huolehtii kaikista työnantajavelvoitteista. Palvelu veloittaa pienen käsittelymaksun.

Ilmoittaminen hoidetaan viimeistään viiden päivän kuluttua siitä päivästä, jolloin palkka on tulonsaajan käytettävissä (ns. palkkapäivä). Sinun ei tarvitse kuitenkaan odottaa palkanmaksupäivää. Palkkailmoituksen voi myös tehdä enintään 45 päivää ennen palkan maksamista.

Matkakulut, päivärahat ja kilometrikorvaukset ilmoitetaan viiden päivän kuluessa tulorekisteriin vain siinä tapauksessa, että samassa yhteydessä maksetaan myös muita rahapalkkoja. Jos kyse on pelkästään muuna kuin rahana annetuista eduista tai suorituksista, ilmoitetaan niitä koskevat tiedot tulorekisteriin kuukausittain. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi työntekijälle annettu luontoisetu, kuten asunto- tai autoetu, joka ei sisällä lainkaan rahasuoritusta. Ilmoitus tehdään viimeistään edun saamiskuukautta seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä.

Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun kirjaudutaan pääsääntöisesti käyttämällä Suomi.fi-tunnistusta. Vain ulkomainen yritys tai ulkomainen henkilö voi kirjautua palveluun käyttämällä Katso-tunnistautumista.

Tulorekisterin sähköisen asiointipalvelun käyttöä hallinnoidaan valtuuskoodeilla. Tulorekisterin käytössä olevat valtuuskoodit ovat Palkkatietojen ilmoittaminen ja Palkkatietojen katselu. Se, kenen puoleen valtuutusasioissa tulee kääntyä, riippuu organisaatiostasi.

Yritykset tekevät valtuudet Suomi.fi:ssä. Yhdistykset, säätiöt, kunnat, seurakunnat, oppilaitokset, elinkeinoyhtymät, kuolinpesät, julkiset viranomaiset ja ulkomaiset toimijat tekevät valtuutukset Katso-palvelussa.

Koska tulorekisteri on aivan uusi palvelu, siellä ei voi käyttää mitään vanhoja valtuuksia, jotka on myönnetty esimerkiksi veroasiointiin. Tulorekisteri.fi-sivuilla saat valtuuksiin liittyen henkilökohtaista neuvontaa Chat-palvelussa.

Kyllä. Valtuuttamiseen ja sähköiseen asiointipalveluun kirjautumiseen liittyvissä tarkemmissa kysymyksissä saa henkilökohtaista neuvontaa tulorekisteri.fi- sivuilla Chat-palvelussa.

Muutosta ei tarvitse enää tehdä. Ilmoitustapa muuttuu tulorekisteriaikana kaikilla automaattisesti jatkuvaksi, palkanmaksukohtaiseksi ilmoittamiseksi. Nykyisenlaista vuosi- tai kuukausi-ilmoittamistapaa ei enää ole tulorekisteriaikana.

Kyllä. Yhdellä ilmoituksella ilmoitetaan yhden tulonsaajan yhden maksukerran tiedot. Jokaisesta erillisestä maksukerrasta on siis tehtävä oma ilmoitus.

Lähes kaikki työnantajan tai muun suorituksen maksajan ilmoittamat palkkatiedot ilmoitetaan tulorekisteriin palkkatietoilmoituksella. Lisäksi maksaja antaa tarvittaessa työnantajan erillisilmoituksen tiedoista, jotka eivät koske yksittäistä tulonsaajaa. Lue lisää erillisilmoituksesta seuraavan kysymyksen vastauksesta.

Työnantajan erillisilmoituksella maksaja ilmoittaa

 • kohdekuukauden aikana maksettujen työnantajan sairausvakuutusmaksujen yhteismäärän ja siitä mahdollisesti tehtävät vähennykset
 • tiedon siitä, ettei palkkoja ole maksettu (ei palkanmaksua kuukauden aikana). Tee tämä ilmoitus, jos kuulut Verohallinnon työnantajarekisteriin, etkä ole maksanut palkkoja kyseisen kuukauden aikana.

Tarkempia tietoja työnantajan erillisilmoituksesta tulorekisteri.fi sekä sairausvakuutusmaksun maksamisesta ja maksamisen määräajoista on Verohallinnon sivuilla osoitteessa vero.fi.

Tammikuun 2019 puolella maksettu palkka on maksuperusteisesti vuoden 2019 TyEL-palkkaa, joka ilmoitetaan tulorekisteriin. Tämän määrittää palkanmaksupäivä, ei palkanmaksun perusteena oleva työjakso.

Tällaista vähennystä ei tehdä. Tulorekisteriin ilmoitetaan maksuperusteisesti kaikki 1.1.2019 jälkeen maksetut palkkatiedot. Ilmoitus ei riipu siitä, mikä on maksun takana oleva työsuhteen aika.

Tulorekisteriin ilmoitetaan palkat, jotka maksetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen. Jos palkka ajalta 31.12.-13.1.2019 maksetaan 1.1.2019 tai sen jälkeen, ilmoitetaan se tulorekisteriin. Jos palkka maksetaan jo 31.12.2018, palkka ilmoitetaan suoraan työeläkeyhtiöön kuten ennenkin.

Verohallinto määrää myöhästymismaksuja myöhästyneistä ilmoituksista. Myöhästymismaksua määrätään vain niiden pakollisesti annettavien tietojen perusteella, joita työnantaja tai muu maksaja ilmoittaa tulorekisteriin myöhässä.

Työntekijä jää eläkkeelle

Kyllä. Jos työsuhteen loppupalkka maksetaan vasta, kun henkilö on jo jäänyt eläkkeelle, Ilmarinen kohdistaa sen jo myönnettyyn vanhuuseläkkeeseen seuraavasti:

 • Loppupalkan maksupäivän tulee olla vanhuuseläkkeen alkamiskuukaudella. Jos vanhuuseläke alkaa 1.1.2019, loppupalkka pitää maksaa viimeistään 31.1.2019.
 • Kun loppupalkkaa ilmoitetaan, pitää ilmoituksella olla myös eläkkeen alkamista aikaisempi työsuhteen päättymispäivä, joka esimerkkitilanteessa pitää olla viimeistään 31.12.2018.

Kyllä, sillä maksut on maksettu vanhuuseläkkeen alkamiskuukauden aikana. Kun loppupalkkaa ilmoitetaan, pitää ilmoituksella olla myös eläkkeen alkamista aikaisempi työsuhteen päättymispäivä. Tilanteessasi sen pitää olla viimeistään 31.8.

Nopeutimme eläkepäätöksen saamista antamalla hakijalle väliaikaisen eläkepäätöksen heti hakemisen jälkeen. Eläkepäätöksen saa parhaimmillaan saman päivän aikana, jos eläkettä hakee verkossa.

Suosittelemmekin vanhuuseläkkeen hakemista kirjautumalla verkkopalveluumme. Verkossa näet myös ajantasaisen työeläkeotteesi ja voit tarkistaa arvion eläkekarttumastasi ennen hakemuksen tekoa. Hakemus kannattaa tehdä noin kuukautta ennen eläkkeen alkamista.

Kirjaudu verkkopalveluun

Eläkevakuutusmaksujen maksaminen ja laskutus

Kyllä muuttuu. Ilmarinen lähettää laskun työntekijöiden työeläkemaksuista kerran kuussa. Yksi lasku kattaa kaikki edellisen kuun aikana maksetut palkat. Laskun eräpäivä on lähtökohtaisesti palkanmaksukuukautta seuraavan kuun viimeinen päivä. Laskun eräpäivää voi kuitenkin muuttaa Ilmarisen asiointipalvelussa. Eräpäivää voi siirtää korkeintaan kuukaudella eteenpäin. Tällöin maksusta peritään vakuutusmaksukorko. Asiointipalvelussa tehty muutos koskee kaikkia laskuja muutoksesta eteenpäin.

Maksamme asiakashyvityksen kerran vuodessa hyvittämään kuukausittaista TyEL-maksua. Esimerkiksi vuoden 2019 alkupuolella maksamme vuoden 2019 asiakashyvityksen kerralla. Vaikka hyvityksen määrä perustuu edellisien vuosien tietoihin, niin se on osa kuluvan vuoden TyEL-maksua. Asiakkaan tulee ratkaista olennaisuuden ja hyvän kirjanpitotavan mukainen mahdollinen hyvitysten tai eri suuruisten kuukausimaksujen tilikauden aikainen jaksottaminen sisäistä raportointia tai tilinpäätöstä varten.

Jos tilikausi päättyy 31.5. niin olet saanut kuluvan vuoden asiakashyvityksen tietoosi siihen mennessä.

Kun palkanmaksu jää alle TyEL-vakuutettavan kuukausirajan, työnantajan on ilmoitettava tulorekisteriin vakuuttamisen tyyppitietona ”Ei vakuuttamisvelvollinen”. Jos tätä tietoa ei ole täytetty, työeläkeyhtiö joutuu perimään palkasta TyEL-maksun.

Kyllä, asiointipalveluumme tulee laskun kopio, kun lasku on muodostettu. Palveluun kirjauduttuasi näet lisäksi maksua klikkaamalla tulorekisteriin ilmoitetut ansiot, joihin kyseinen maksu perustuu.

Kirjauduttuasi asiointipalveluumme näet maksun määrän heti kun olemme saaneet ilmoitukset tulorekisteristä Ilmariseen. Tämä tapahtuu yleensä samana päivänä kuin ilmoitat ansiot. Laskun eli maksutiedot viitteineen saat palkanmaksua seuraavan kuun alkupuolella. Muodostamme laskun aina yhden kuukauden aikana kertyneistä maksuista. Kehitämme tähän liittyviä palveluita vuoden 2019 aikana. Tavoitteenamme on, ettävasiakas voisi saada laskunsa jo etukäteen. Toistaiseksi se ei ole mahdollista.

Tulorekisteri järjestää maksuttomia koulutuksia vielä loka-, marras- ja joulukuussa. Koulutukset löydät tulorekisterin sivuilta.

 • Tulolajien tehopäivät, chat 29.10. klo 9-12
 • Mikä muuttuu palkkatietojen ilmoittamisessa pienyrittäjille ja kotitalouksille?, verkkoseminaari 21.11.2018
 • Tulorekisterin käyttöönotto 2019, verkkoseminaari 12.12.2018

Näet TyEL-maksutiedot verkkopalvelussamme. Tiedot löytyvät niistä palkoista, jotka olet ilmoittanut tulorekisteriin. Jos olet Ilmarisen asiakas ja sinulla ei vielä ole tunnuksia verkkopalveluun, tutustu ja täytä hakemus.

Täytä hakemus

Information in english

Please refer to ilmarinen.fi/incomesregister or vero.fi/en/incomes-register/.