Vastuullisesti joka päivä

Vastuu on meille arkea. Siksi vastuullisuus näkyy kaikessa, mitä teemme. Mittareilla varmistamme, että näin myös tapahtuu.

Ilmarisen vastuullisuus näkyy siinä, että huolehdimme suomalaisen sosiaaliturvan keskeisestä osasta: eläketurvasta. Työeläke vaikuttaa suoraan suomalaisten hyvinvointiin. Edistämme myös parempaa arkea työpaikoilla. Sijoitamme eläkevarat niin, että niiden tuotto turvaa myös tulevien sukupolvien eläkkeet. Lisäksi tuemme suomalaista liike-elämää olemalla merkittävä ja aktiivinen omistaja suomalaisyhtiöissä.

Koko liiketoimintamme perustuu luottamukseen ja luottamus puolestaan rakentuu vastuulliselle toiminnalle.

Tutustu Ilmarisen vastuullisuusraporttiin 2016 (pdf).

Yritysvastuun ohjaus

Kutsumme vastuullista toimintaamme yritysvastuuksi. Yritysvastuuta ohjaavat mm. Ilmarisen arvot, Ilmarisen liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct ), hyvä vakuutustapa -ohjeisto, omistajaohjauksen periaatteet, vastuullisen sijoittamisen periaatteet sekä riskienhallintapolitiikka. Yritysvastuun periaatteet on hyväksytty Ilmarisen johtoryhmässä. Vastuullista toimintaamme koordinoi työryhmä, johon kuuluu eri toimintojen asiantuntijoita.

Tavoitteet ja mittarit

Yritysvastuullemme on asetettu tavoitteet ja niille mittarit. Mittareilla seuraamme, että vastuullisuus toteutuu käytännön työssämme.

Liiketoimintaperiaatteet

Ilmarisen liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) koottiin vuonna 2010 ja päivitettiin vuonna 2014. Niiden mukaan Ilmarinen muun muassa noudattaa hyvää vakuutustapaa, huolehtii yksityisyydensuojasta henkilötietojen käsittelyssä ja edellyttää palveluntoimittajiltaan vastuullisia toimintatapoja. Liiketoimintaperiaatteita noudattaa Ilmarisen koko henkilöstö.

Yritysvastuun painopisteet

Päivitimme yritysvastuun painopisteemme vuonna 2015. Tunnistimme strategiamme, liiketoimintamme luonteen, sidosryhmiemme odotusten ja vastuullisuuden megatrendien pohjalta, että olennaisimmat vastuullisuuden painopisteemme ovat:

Ilmarisen yritysvastuun painopisteet