Liiketoiminnan eettiset periaatteet

Liiketoiminnan eettiset periaatteet ohjaavat kaikkia ilmarislaisia toimimaan vastuullisesti. Eettisen ja vaatimusten mukaisen liiketoiminnan toteutumista Ilmarisessa varmistaa mm. compliance-toiminto, vastuullisen asiakastyön ohjeet ja hyvä tietosuoja.

Tutustu Ilmarisen periaatteisiin ja ohjeistuksiin.

Compliance

Hyvä hallinto ja vastuullisuus ovat Ilmarisen toiminnan lähtökohtia. Säännösten, periaatteiden ja arvojen noudattaminen kaikissa toiminnoissamme on tärkeää. Siksi meillä on compliance-toiminnosta vastaava compliance officer, jonka tehtävänä on tukea johtoa ja hallitusta luotettavan hallinnon järjestämisessä ja varmistaa sääntelyn noudattaminen Ilmarisessa.

Ilmarisen tapa toimia on määritelty Code of Conductissa eli liiketoimintaperiaatteissa. Code of Conduct -periaatteiden noudattaminen koskee kaikkia ilmarislaisia. Compliance officer pitää henkilöstölle Code of Conduct -koulutuksia ja antaa tarpeen mukaan syventävää koulutusta ja tulkinta-apua käytännön kysymyksiin sekä Code of Conductista että muista toimintaohjeista.

Tutustu Ilmarisen Code of Conductiin.

Vastuullinen asiakastyö

Vastuullinen asiakastyö merkitsee vastuullisten toimintatapojen noudattamista uusasiakashankinnassa ja kaikkien asiakkaiden kohtelemista oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti sekä niin, että liiketoimemme eivät tuota epäoikeutettua etua kenellekään. Noudatamme toiminnassamme hyvää vakuutustapaa.

Vastuulliseen asiakastyöhön liittyy myös työkykypalveluiden tarjoaminen asiakasyrityksen henkilöstön todellisen työkyvyttömyysriskin perusteella. Työkykytoiminnan on oltava tarkoituksenmukaista ja vaikuttavaa ja seuraammekin työkykyhankkeidemme vaikuttavuutta järjestelmällisesti.

Lue lisää työkyvyttömyysriskin hallinnan linjauksista.

Tietosuoja

Tietosuoja merkitsee Ilmarisessa yleisesti sekä henkilöiden että yritysten tietojen salassapitoa. Tietosuoja on meille korostuneen tärkeää käsittelemiemme tietojen suuren määrän ja luottamuksellisuuden vuoksi.

Toukokuussa 2018 alkava EU:n tietosuoja-asetuksen soveltaminen muuttaa merkittävästi tietoturvallisuuden velvoitteita. Tietoturvallisuudella tarkoitamme tietosuojaan ja tietoturvaan kuuluvia asioita. Tietosuoja koskee luonnollisen henkilön tietojen käsittelyä ja yksityisyyden suojaa. Henkilötietona pidetään kaikkea, mikä on kytkettävissä henkilöön suoraan tai epäsuorasti. Käsittelemämme henkilötiedot koskevat esimerkiksi vakuutettuja, eläkkeensaajia ja työntekijöitämme. Henkilötietoja koskevan tietosuojan lisäksi noudatamme salassapitosäädöksiä. Ne koskevat muitakin kuin henkilötietoja eli yrityksiin ja niiden liikesalaisuuksiin liittyvää tietoa.

Tietoturvamenettelyihimme kuuluvat mm. käyttäjien tunnistaminen käyttäjätunnuksin ja salasanoin, kulunvalvonta ja käyttövaltuuksien myöntäminen yksinomaan työtehtävien perusteella.

Lue lisää tietojen käsittelystä Ilmarisessa.

Lue yritysvastuuraportista, miten liiketoiminnan eettiset periaatteet toteutuivat Ilmarisen toiminnassa vuoden 2018 aikana.