Yhteiskunnallinen tulonjako

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. Samalla se valaisee Ilmarisen vaikutusta yhteiskunnallisena toimijana.

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma 2018

Suurin osa Ilmarisen tuloista maksetaan eläkkeinä nykyisille eläkeläisille. Yhtä tärkeää on kuitenkin varautua tulevaisuuteen ja huolehtia, että myös tuleville sukupolville riittää maksettavaa. Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. 

Tulonmuodostus, milj. euroa

2018

 2017

Vakuutusmaksutulo

  5 409,9

  4 311,6

     - TyEL, työnantajan osuus

3 655,8

2 885,3

     - TyEL, työntekijän osuus

1 369,8

1 081,0

     - YEL (yrittäjät)

384,3 

345,2

Edellisen vuoden asiakashyvitykset

136,4 

102,1

Sijoitustoiminnan nettotuotot ilman liikekuluja           

-599,8 

2 730,7

Muut tuotot ja kulut

0,0 

0,0

Kokonaistuotot

4 946,5 

7 144,3

Tulonjako, milj. euroa

2018

 2017

Eläkkeensaajille

-5 711,7

 -4 721,8

     - TyEL-eläkkeensaajille

-5 365,0 

 -4 372,7

     - YEL-eläkkeensaajille

-346,7 

 -349,1

Varautuminen tulevaisuuden eläkkeisiin

-1 684,8

 -813,8

Varautuminen tulevaisuuden riskeihin

2 778,1 

 -1 327,2

Sijoitustuottojen heilahtelujen puskurointiin

2 617,5

 -2 254,9

Vakuutusliikkeen tulosten heilahtelujen puskurointiin

160,6

 927,6

Asiakashyvitykset

-120,0 

 -120,0

Henkilöstökulut 

-66,3 

 -50,8

Muut palveluiden tuottajat

-128,3 

-99,5

Lähdeverot

-13,4 

-11,1

Lahjoitukset

-0,1 

-0,1

Kokonaistulonjako

-4 946,5 

-7 144,3