Yhteiskunnallinen tulonjako

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. Samalla se valaisee Ilmarisen vaikutusta yhteiskunnallisena toimijana.

Ilmarisen yhteiskunnallinen tulonjako 2016

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma 2016

Suurin osa Ilmarisen tuloista maksetaan eläkkeinä nykyisille eläkeläisille. Yhtä tärkeää on kuitenkin varautua tulevaisuuteen ja huolehtia, että myös tuleville sukupolville riittää maksettavaa. Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. 

Tulonmuodostus, milj. euroa

2016

 2015

2014

Vakuutusmaksutulo

  4 301,8

  4 268,7

  4 167,4

     - TyEL, työnantajan osuus

2 947,8

2 927,2

2,859,5

     - TyEL, työntekijän osuus

1 015,7

997,4

981,1

     - YEL (yrittäjät)

338,3 

344,1

326,8

Edellisen vuoden asiakashyvitykset

98,6 

94,1

84,2

Sijoitustoiminnan nettotuotot ilman liikekuluja           

1 779,8 

2 109,6

2 217,1

Muut tuotot ja kulut

0,1 

0,3

0,1

Kokonaistuotot

6 180,4 

6 472,7

6 468,9

Tulonjako, milj. euroa

2016

 2015

2014

Eläkkeensaajille

-4 594,1

 -4 441,6

 -4 350,9

     - TyEL-eläkkeensaajille

-4 255,0 

 -4 099,2

 -4 021,5

     - YEL-eläkkeensaajille

-339,1 

 -342,4

 -329,4

Varautuminen tulevaisuuden eläkkeisiin

-2 057,0 

 -1 047,3

-823,9

Varautuminen tulevaisuuden riskeihin

732,0 

 -724,0

-1 046,9

Sijoitustuottojen heilahtelujen puskurointiin

611,0

 -691,8

-1 001,6

Vakuutusliikkeen tulosten heilahtelujen puskurointiin

121,0

 -32,2

 -45,3

Asiakashyvitykset

-102,0 

 -98,0

 -93,0

Henkilöstökulut 

-51,4 

 -53,8

 -48,9

Muut palveluiden tuottajat

-95,8 

-96,8

-100,9

Lähdeverot

-12,0 

-11,2

-4,4

Lahjoitukset

-0,1 

-0,05

-0,05

Kokonaistulonjako

-6 180,4 

-6 472,7

-6 468,9