Yhteiskunnallinen tulonjako

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. Samalla se valaisee Ilmarisen vaikutusta yhteiskunnallisena toimijana.

Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma 2017

Suurin osa Ilmarisen tuloista maksetaan eläkkeinä nykyisille eläkeläisille. Yhtä tärkeää on kuitenkin varautua tulevaisuuteen ja huolehtia, että myös tuleville sukupolville riittää maksettavaa. Yhteiskunnallinen tulonjakolaskelma kuvaa, mistä eristä Ilmarisen tulot ovat muodostuneet ja miten ne jakautuvat eri sidosryhmien kesken. 

Tulonmuodostus, milj. euroa

2017

 2016

Vakuutusmaksutulo

  4 311,6

  4 301,8

     - TyEL, työnantajan osuus

2 885,3

2 947,8

     - TyEL, työntekijän osuus

1 081,0

1 015,7

     - YEL (yrittäjät)

345,2 

338,3

Edellisen vuoden asiakashyvitykset

102,1 

98,6

Sijoitustoiminnan nettotuotot ilman liikekuluja           

2 730,7 

1 779,8

Muut tuotot ja kulut

0,0 

0,1

Kokonaistuotot

7 144,3 

6 180,4

Tulonjako, milj. euroa

2017

 2016

Eläkkeensaajille

-4 721,8

 -4 594,1

     - TyEL-eläkkeensaajille

-4 372,7 

 -4 255,0

     - YEL-eläkkeensaajille

-349,1 

 -339,1

Varautuminen tulevaisuuden eläkkeisiin

-813,8

 -2 057,0

Varautuminen tulevaisuuden riskeihin

-1 327,2 

 -732,0

Sijoitustuottojen heilahtelujen puskurointiin

-2 254,9

 -611,0

Vakuutusliikkeen tulosten heilahtelujen puskurointiin

927,6

 121,0

Asiakashyvitykset

-120,0 

 -102,0

Henkilöstökulut 

-50,8 

 -51,4

Muut palveluiden tuottajat

-99,5 

-95,8

Lähdeverot

-11,1 

-12,0

Lahjoitukset

-0,1 

-0,1

Kokonaistulonjako

-7 144,3 

-6 180,4