Yrittäjä, näin vähennät YEL-vakuutusmaksusi verotuksessa


Yrittäjä voi vähentää YEL-vakuutusmaksunsa verotuksessa: joko omassa, puolisonsa tai yrityksensä verotuksessa. Milloin mikäkin tapa kannattaa toiminimiyrittäjällä? Entä yhtiössä yritystoimintaa harjoittavalla?

Yrittäjäeläkkeen vakuutusmaksut ovat yrittäjälle iso menoerä, mutta onneksi ne voi vähentää verotuksessa. Silloin tosiasiallista maksettavaa jää vähemmän. Ja mitä suuremmat vakuutusmaksut, sitä pienempi tosiasiallinen maksuprosentti.

Yrittäjä voi myös itse valita, vähentääkö maksut omassa tai puolison henkilökohtaisessa verotuksessa vai yrityksensä verotuksessa.

Milloin mikäkin tapa kannattaa, verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen?

– Se riippuu hyvin monesta asiasta kuten esimerkiksi yritysmuodosta ja yrittäjän verovuoden muiden tulojen määrästä. Yleisohjeena sanoisin, että maksut kannattaa kohdistaa niihin tuloihin, joiden veroprosentti on suurin.

Varosen mukaan toiminimiyrittäjän kannattaa yleensä vähentää maksut henkilökohtaisessa verotuksessa, jolloin ne kohdistuvat kokonaan ansiotuloon.

– Yrittäjän kannattaa niin ikään usein vaatia yritystulon verottamista kokonaan ansiotulona. Tässä hyvänä muistirajana on 80 000 euroa – niillä kohdin ansiotulojen veroprosentti saavuttaa alimman pääomatulojen veroprosentin (30 %), Varonen selvittää ja jatkaa:

– Ja jos yrittäjällä on pienet ansiot, kannattaa katsoa puolison puoleen. Jos puolisolla on suuremmat tulot, vakuutusmaksu kannattaa hyödyntää puolison verotuksessa.

Viimeisessä pätee se totuus, että mitä suuremmat ansiotulot, sen pienempi tosiasiallinen YEL-maksun maksuprosentti – olivatpa tulot sitten omat tai puolison.

Jos yritystoimintaa harjoitetaan yhtiössä, kannattaa useimmiten antaa yhtiön hoitaa sekä vakuutusmaksut että niiden vähentäminen, jos yhtiö tekee voittoa.

– Merkitystä on näissäkin tilanteissa toki muiden tulojen määrällä. Pienituloisenkin voi kuitenkin olla kannattavaa vähentää maksut yrityksen kautta pääomaverotuksessa, koska tulon kertymistä korkeammin verotettavana pääomatulona ei voi estää samalla tavoin kuin toiminimen verotuksessa, Varonen sanoo.

Arvioi verovaikutus laskurilla

Varosen mukaan hyvä yleisohje yrittäjälle verotusasioissa on: pidä homma simppelinä.

– Panosta yritystoimintaan, sillä lopulta maksujen vähentämisen optimoinnilla on merkitystä vain silloin, kun yritys menestyy ja voittoa kertyy. Ja jos olet pienituloinen, katso verotuksessa aina suurituloisemman puolison puoleen.

Yrittäjä voi arvioida eri veroratkaisujen vaikutuksia kokonaistuloihinsa verolaskurilla osoitteessa vero.fi.

– Yrittäjät päätyvät erilaisiin eläkemaksujen vähentämisratkaisuihin eri syistä. Esimerkiksi jos yrityksessä on useampi omistaja, voi YEL-vakuutetulle yrittäjälle olla houkuttelevaa pitää omat YEL-maksut omina YEL-maksuina, jolloin niiden vähentämisestä saa itse kaiken hyödyn. Toki tällaisessa tilanteessa muut omistajat voivat vastaavasti suhteutua torjuvasti yhden omistajan eläkemaksujen maksamiseen. Jos yritys maksaa maksut, yritys myös vähentää maksut, Varonen kertoo.

Toiminimiyrittäjä voi valita vielä veroilmoitusta täyttäessään, vähentääkö vakuutusmaksut yrityksen vai henkilökohtaisessa verotuksessa.

Lisätietoa

Millaista YEL-maksua yrittäjä maksaa verotuksen jälkeen 24 000 euron ja 60 000 euron työtulolla?