• Millaiselta näyttää Rinteen hallituksen eläkepolitiikka?


  Antti Rinteen hallituksen ohjelmassa on useita kohtia, joissa viitataan väestön ikääntymiseen ja eläkkeisiin. Eniten puhutti jo ennen vaaleja Rinteen aloite pienten eläkkeiden korottamisesta. Ehdotus päätyi myös hallitusohjelmaan, jossa hallitus lupaa korottaa 1.1.2020 alkaen 308 000 pienituloisimman eläkeläisen kuukausittaista eläkettä nettona 50 eurolla.


  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että eläkeläiset, joiden eläke on tällä hetkellä alle 1000 euroa, saisivat joka kuukausi 50 euroa lisää. Kyseessä on siten merkittävä yli 5 prosentin korotus pieniin eläkkeisiin. Useimmiten kyseessä ovat pienet työeläkkeet, joita täydennetään kansaneläkkeellä tai takuueläkkeellä. Uudistus lisää lähinnä Kelan menoja noin 180 miljoonalla eurolla vuodessa. Hallitus haluaa myös korottaa taitelija- ja urheilijaeläkkeitä.

  Pienimpien eläkkeiden korottamista monimutkaisemmasta asiasta on kysymys hallitusohjelman kirjauksessa, jossa hallitus lupaa aloittaa kolmikantaisen valmistelun siitä, että myös pienimpiä työeläkkeitä voitaisiin korottaa. Tavoitteena olisi Rinteen aiemman aloitteen mukaisesti nostaa eläkettä kaikilla niillä, joiden eläke jää tällä hetkellä alle 1 400 euroon kuukaudessa. Lisäksi muutos pitäisi toteuttaa niin, että tästä ei aiheudu paineita työeläkemaksujen korottamiseen. Toimeksiantoa voi pitää haastavana, koska lähtökohtaisesti työeläkkeet perustuvat ansiohistoriaan.

  Työllisyysasteen nostaminen keskeistä

  Eläkkeiden tason lisäksi hallitusohjelmassa on muitakin mainintoja eläkejärjestelmästä. Hallitus lupaa jatkaa valmistelutyötä, jolla tähdätään kunnallisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmien yhdistämiseen. Uudistushankkeen taustalla on yksimielinen työryhmätyö, jossa ehdotettiin Kevan muuttamista työeläkeyhtiöksi.

  Työllisyysasteen nostaminen on keskeisessä osassa hallituksen talouspolitiikassa. Tätä tavoitetta pyritään edistämään myös parantamalla osatyökykyisten mahdollisuuksia osallistua työmarkkinoille. Hallitus aikoo käynnistää uuden työkykyohjelman ja uudistaa kuntoutusjärjestelmää. Lisäksi luvataan purkaa työllistymistä estäviä kannustinloukkuja ottamalla käyttöön osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarisen mallin.

  Yrittäjien sosiaali- ja eläketurva

  Hallitus aikoo myös selvittää vaihtoehtoja yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan parantamiseksi. Tämä työ on jatkoa edellisen hallituksen aikana toimineelle työryhmälle, joka selvitti yrittäjäeläkkeiden uudistamista. Työryhmä jäi kuitenkin erimieliseksi ja siksi selvitys jatkuu.

  Työmarkkinajärjestöt toivat myös uusia asioita hallituksen työlistalle. Järjestöt saavuttivat tällä viikolla neuvottelutuloksen työttömyysturvan lisäpäivien ikärajan muuttamisesta ja perhe-eläkkeiden uudistamisesta. Seuraavaksi nämä asiat siirtyvät lainvalmisteluun ja poliittiseen päätöksentekoon.

  Jaakko Kiander
  yhteiskuntasuhdejohtaja
  Ilmarinen
  @KianderJaakko


  7 kommenttia

  Seppo Ketonen

  Vaimoni jäämässä 1.7.2019 eläkkeelle 50 vuoden työhistorian jälkeen. Hän oli 9 vuotta kolmen lapsen vuoksi kotona auttamassa/hoitamassa lapsia peruselämän tietojen ja taitojen saamiseksi työelämää varten..Kaikki kolme lasta tulevat toimeen omalla työllään. 9 vuoden kotona töissä 24/7 oleminen aiheutti vaimolleni aikamoisen loven tulevaan eläkkeeseen, joka on alustavan tiedon mukaan on 790€/kk!-verot. Mielestäni 50€ / kk lisää on hyvä alku pitkän työelämän jälkeen. Rinne on oikeassa, että alle 1400€/kk eläkkeitä ei saisi olla. Itse olen tasasumma eläkkeen/kk kannalla kaikille suomalaisille eli työeläke olis rippumaton työelämän palkkatuloista !

  Marja Sillanpää

  Kyllä on hävytöntä. 50 vuotta ja tuollainen eläke. Tässä sen näkee mitä tässä maassa arvostetaan. Kyllä ne joille on tulossa tuhansien eurojen eläke saisivat tyytyä vähempään. Niin merkityksellistä työtä ei kukaan ole tehnyt. Joten samaa mieltä. Kaikille sama eläke. Ja kenenkään eläkkeen ei tosiaankaan pidä olla alle 1400 e/ kk. Muutenkin jotkut työt on täysin ylihinnoiteltuja ja sitä sitte vielä porskutetaan hyvän eläkkeen varassa vaikkei enää mitään teekään yhteiskunnan hyväksi. Yksi hyvä esimerkki löytyy ylihinnoittelusta palkoissa on jotkut valtiosihteerit joillain 11 000 e/ kk palkoillaan. Onkohan nyt ehkä pikkuisen liioiteltu. Ja monia muita yhtä räikeitä tapauksia. Ja sitten joku painaa töitä 50 vuotta ja eläke on tuo. Ihan sairasta.

  Olli Salo

  Just, minäkin haluan naapurin hienon auton!

  Marja Sillanpää

  Kuuleppas Olli. Tässä ei tosiaankaan ole kysymys mistään naapurikateudesta vaan vähän isommista asioista mitä teikäläisen aivot ei tunnu oikein pystyvän käsittelemään.

  Marja Sillanpää

  Eläkkeet kaikille samat. On se nyt aika kornia kun kaikkein tärkeimmät työt yhteiskunnan kannalta ovat kaikkein pienempi palkkaisia ja tätä kautta myös pieni on sitten eläke. Ei ihme ettei nuo ruohonjuuritason tärkeät työt enää houkuttele nuoria. Työstä pitäisi maksaa sen mukaan mikä sen yhteiskunnallinen merkitys on. Ei tittelin mukaan. Voi aloittaa esm.hoitajista, jättekuljettajista, siivoojista ja keittiöalan ihmisistä. Ilman tätä sakkia kukaan ei edes pystyisi käymään töissä. Koska kaikki lakkaisi yksinkertaisesti toimimasta.

  Marja Sillanpää

  Niin että turha sielä on kenenkään Esperin tai kenenkään muunkaan porata kun ei ole hoitajia.Ja jauhaa pääpunaisena keinoja näiden töiden houkuttelevimmiksi saamisella. Siihen ei ole kuin yksi tie: paljon paremmat palkat ja inhimillinen työkuorma. Itse nämä raskaiden,huonosti palkattujen töiden tekijät saavat sitten maksaa pienestä eläkkeestään kaikki hoitokulunsa kun terveys kärsii liian kuormittavasta työstä. Joten joku tolkku pitäisi saada.

  Marja Sillanpää

  Näitä tärkeitä töitä tekevä ihmisryhmä ilman hienoja titteleitä ei tosiaankaan ole mikään pelastusarmeija. Joten palkat paremmiksi ja sitä kautta eläkkeet. Tai sitten kaikille sama eläke. Eivät ne työelämässä hienojen titteliensä vuoksi hyvin tienanneet enää eläkeiän alettua ole sen kummallisempia kansalaisia kuin kukaan muukaan.

  Lisää kommentti