• Korona haastaa arkea ja yhteiskuntaa – olemme mukana talkoissa


  Suomalainen yhteiskunta on hyvin varautunut monenlaisiin kriiseihin, ja nyt valmiuttamme testataan uudenlaisen tilanteen äärellä. Hallitus totesi maanantaina Suomen olevan poikkeusoloissa. Inhimillisen kärsimyksen lievittäminen ja hoidon varmistaminen on tärkein prioriteetti. Samaan aikaan koronavirus ajaa talouksia laajasti taantumaan, mutta toivottavasti vaikutukset jäävät kuitenkin väliaikaisiksi.

  Pandemia on aiheuttanut globaalia levottomuutta osakemarkkinoilla ja kurssien voimakas lasku vaikuttaa väistämättä myös eläkeyhtiöiden sijoitustuottoihin. Suomalaisten eläkkeensaajien ei tarvitse tästä olla huolissaan: eläkkeet ovat turvassa. Toisin kuin joissakin muissa maissa, Suomessa työeläke on lakisääteinen ja eläkkeen määrä ei ole sidottu sijoitustuottoihin. Suurin osa eläkkeistä maksetaan nykyisten työntekijöiden eläkemaksuilla ja osa maksuista rahastoidaan tulevia eläkevastuita varten. Meillä yksilön ei tarvitse kantaa riskiä itse, vaan se jaetaan yhteisesti ja sitä varten on vuosikymmenien kuluessa rakennettu toimiva järjestelmä ja vahvat puskurit. Suomalainen eläkejärjestelmä on arvioitu yhdeksi maailman parhaista, ja se kestää vaikeammatkin ajat.

  Eläkeyhtiön kvartaali on pitkä  

  Eläkevarojen sijoittaminen on pitkäjänteistä toimintaa. Usein sanotaan, että eläkeyhtiön kvartaali on neljännesvuoden sijaan neljännesvuosisata. Pitkään ajanjaksoon mahtuu nousuja ja laskuja, ja rajutkin markkinaheilahtelut ovat osa sijoitustoimintaa, joihin Ilmarinen pitkäjänteisenä sijoittajana varautuu ja pitää tarvittavia vakavaraisuuspuskureita. Ilmarisen vakavaraisuus on edelleen hyvällä tasolla. Eläkeyhtiöiden vakavaraisuutta ja riskinottoa säännellään ja valvotaan tarkasti. Koko eläkejärjestelmän kannalta on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei osakemarkkinan lasku johda sellaiseen tilanteeseen, jossa eläkeyhtiöt joutuisivat myymään osakesijoituksiaan alhaisilla hinnoilla riskin pienentämiseksi.

  Edellisen kerran vakavaraisuussäännöksiä muutettiin vuoden 2008 finanssikriisin aikana. Poikkeussääntelyllä varmistettiin, ettei eläkeyhtiöiden tarvinnut myydä osakkeita aallonpohjassa, vaan eläkesijoittajat pääsivät mukaan kurssinousuun heti kun markkina kääntyi. Tämän ansiosta eläkevarat palautuivat nopeasti kriisiä edeltäneelle tasolle ja nousua sen jälkeen jatkuikin ennätyspitkään. On hyvä asia, että viranomaiset ovat päättäneet säilyttää tämän mahdollisuuden keinovalikoimassa nytkin, sillä kukaan ei tiedä miten syvä ja pitkä taantumasta nyt tulee.

  Ilmarinen on mukana talkoissa 

  Monissa suomalaisyrityksissä katse ei nyt ole kaukana tulevaisuudessa, vaan koronaviruksen vaikutukset liiketoiminnalle ovat välittömät ja rajut. Eniten kärsivät matkailu-, ravintola- ja palvelualan yrittäjät ja yritykset, mutta negatiivisia vaikutuksia tulee laajasti eri toimialoille.  Suomen talouden kannalta tärkeintä on nyt varmistaa yritysten rahoitus, välttää turhat konkurssit ja turvata työpaikat kriisin yli. Tähän tarvitaan pikaisia ratkaisuja ja laajaa yhteistyötä yhteiskunnan eri toimijoilta. Hallitus ilmoitti maanantaina talouden ja yritysten maksuvalmiuden turvaamisen tukitoimista mm. yritysten verojen ja maksujen maksuaikajoustoilla sekä Finnveran rahoitusvolyymia kasvattamalla.

  Ilmarinen Suomen suurimpana työeläkeyhtiönä on mukana talkoissa ja haluamme olla asiakasyritystemme tukena vaikeassa tilanteessa. Olemme yhdessä viranomaisten kanssa valmistelleet muutosta, jolla eläkemaksujen maksuaikataulua voisi lykätä määräaikaisesti, niin etteivät maksut rasita kohtuuttomasti vaikeuksissa olevia yrityksiä. Maksuaikaa olisi mahdollista pidentää enintään kolmella kuukaudella. Informoimme asiakkaitamme uusista järjestelyistä mahdollisimman pikaisesti. Jo nykyisin asiakasyrityksillämme on mahdollisuus siirtää tulevia laskuja kuukaudella ja siirron voi tehdä verkkopalvelussamme.

  Yritysten maksuvalmiuden ja rahoituksen varmistamisessa tehokkain kanava ovat suomalaiset pankit, jotka ovat jo luvanneet tarjota helpotusta luottojen maksuaikoihin. Kriisin yli rakennettavaan siltaan tarvitaan lisäksi merkittävä määrä käyttöpääomarahoitusta, jonka riskien jakajaksi tarvitaan poikkeustilanteessa valtiota/ Finnveraa.

  Selviämme yhdessä

  Koronaviruksen talousvaikutukset ovat tuntuvia, mutta tärkeintä ovat kuitenkin ihmiset. Asiakkaidemme ja oman henkilöstömme terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on meille ensisijaista. Siksi olemme peruneet tai siirtäneet asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet tai muuttaneet niitä webinaareiksi mahdollisuuksien mukaan. Olemme myös ohjeistaneet omaa henkilöstöämme tekemään etätyötä niin paljon kuin mahdollista. Kaikilla aloilla ja tehtävissä se ei ole mahdollista. Ilmarisessa olemme siinä mielessä hyvässä asemassa, että meillä on tehty etätyötä jo pitkään ja siihen on toimivat välineet ja käytännöt. Myös esimerkiksi asiakaspalvelua voidaan hoitaa etänä puhelimitse ja chatin välityksellä, ja asiakaspalvelumme onkin avoinna normaalisti. Eläkkeiden maksu voidaan turvata poikkeuksellisissakin tilanteissa, joita varten olemme jatkuvuussuunnitelmin varautuneet.

  Vastuullisuus on keskeinen arvomme, ja sen merkitys korostuu kriisissä vaikutusten osuessa laajasti ihmisiin ja talouteen.

  Tästäkin tilanteesta selviämme yhdessä.

  Jouko Pölönen
  toimitusjohtaja
  Ilmarinen
  @JoukoPolonen

   


  9 kommenttia

  Hanna

  Huikeeta toimintaa! Oma yritystoimintani ei ole liipaisimella tässä tilanteessa, joten hyvillä mielin jatkan YEL:in maksamista täysimääräisenä, jotta saadaan myös kanssayrittäjät pidettyä pystyssä. Kiitos!

  Mikko

  Nämä toimet ovat mielestäni täysin riittämättömiä. Koko järjestelmä on liian joustamaton molempiin suuntiin. Itse halusin joskus maksaa vähän ekstraa ja systeemi ei joustanut. Nyt tilanne on se, että mietin koko toiminnan lopettamista. Yksinyrittäjän maksut pitäisi poistaa kokonaan edes muutamaksi kuukaudeksi turvan kärsimättä.

  seppo kortesmaa

  Just näin.ALV käsillään töitä tekevältä jolla ei ole mitään vähennettävää on myös "älytön" vero.24% siitä ,että teet töitä.+muut verot ja maksut.MM.Se eläkemaksu.Jos sitä siirrät sen edestä löydät.

  Tiina

  Siis eläkeläiset saavat rahansa, hienoa. Yksin yrittäjälle, jolle ei pahimmassa tapauksessa kilahda kassaan yhtään rahaa, jää kaikki laskut rästiin tuleviin kuukausiin, yrityksessään ja omassa taloudessaan. Olisi hienoa tietää, kuinka yksinyrittäjä tekee rahaa jossakin kuussa niin paljon, että pystyy maksamaan usean kuukauden rästiin jääneet laskut? Yel maksu on vain yksi monien muiden laskujen joukossa. Esim. Kaikki muut laskuni ovat pienyrittäjille, joten niitä ei missään nimessä voi jättää maksamatta, koska hekin ovat pulassa. Eläkevakuutusyhtiön olisi nyt hyvä tehdä kädenojennus ja apu yrittäjille ennenkuin yritykset lopettavat toimintansa mahdottoman tilanteen edessä. Yhteisvastuu on sitä, että kaikki osallistuvat talkoisiin.

  pohdintaa

  "Eläkeyhtiöiden vakavaraisuutta ja riskinottoa säännellään ja valvotaan tarkasti. Koko eläkejärjestelmän kannalta on kuitenkin tärkeää varmistaa, ettei osakemarkkinan lasku johda sellaiseen tilanteeseen, jossa eläkeyhtiöt joutuisivat myymään osakesijoituksiaan alhaisilla hinnoilla riskin pienentämiseksi." Noinhan asia on. Tosin jos osakekurssit ovat nyt "väärin" hinnoiteltuja, silloinhan niitä kannattaisi ostaa. Nyt vaan markkinoilla pelätään, että osa pörssiyrityksistäkin päätyy konkurssiin tai yrityssaneeraukseen seuraavan vuoden aikana. Ensin mainitussa tapauksessa ei pääse myymään edes alhaisella hinnalla, jos osake on menettänyt kokonaan arvonsa. Romahdus ei koske nyt ilmeisesti vain osakkeita, vaan myös kiinteistöjä. Useiden kiinteistösijoitusyhtiöiden arvot ovat tipahtaneet pörssissä 30-50 % viimeisen reilun kuukauden aikana. Niiden osalta eläkeyhtiö voi aina esittää, että arvo on vaikkapa hankintahinnan mukaienn tasearvo, jos omistus on järjestelty jonkun osakeyhtiön kautta. Mutta kyllä romahdus kiinteistöjäkinnäyttäisi nyt koskevan. Vuokria on jäämässä kovaa vauhtia maksamatta liiketiloissa. Osa niistä maksetaan viiveellä, osa vuokrarästeistä pyyhkiytyy pois konkursseissa ja yrityssaneerauksissa. Asuntopuolella se ei voi olla näkymättä asuntosijoittajien luottotappioissa, jos kenties yli 100 000 ihmistä ollaan lomauttamassa (mikä romauttaa ihmisten tulot) tai jäämässä pienyrittäjänä hetkellisesti vaille liikevaihtoa, mikä romauttaa monen vuokranmaksukykyä. Parhaillaan ollaan monin paikoin kovaa vauhtia neuvottelemassa vuokria alemmiksi. Vuokralaisen neuvotteluasemaa parantaa nyt se, että niin moni Suomessa asunnon omannut ulkomailta tullut on koronan pelossa lähtenyt kotimaahansa, ja asuntoja on sen johdosta hetkellisesti tavanomaista enemmän tyhjänä. Suomeenkin on palaamassa porukkaa ulkomailta, mutta monella näistä on ilmeisesti jo ennestään asunto Suomessa. Koronaepisodi on parhaillaan romauttamassa myös työasuntojen kysyntää, kun etätyötilanteessa ei tarvitse pitää kahta asuntoa Suomen sisällä. Nämä ilmiöt eivät voine olla näkymättä eläkeyhtiöiden kiinteistöomaisuuden arvonlaskuna loppuvuoden aikana. Lisäksi korot ovat lähteneet viimeisen 2 viikon aikana voimakkaaseen nousuun. Se romauttaa eläkeyhtiöiden tällä hetkellä omistamien pitkien lainojen jälleenmyyntiarvoa. Voi olla aika kylmää kyytiä eläkeyhtiöiden vakavaraiduuelle, jos yhtä aikaa sekä osakkeiden, kiinteistöjen että korkosijoitusten arvot tippuvat. Blogissa näistä mainittiin vain osakekurssien lasku. Tilannetta ei ainakaan helpota se, että koronan seurausten seurauksena käynnistymässä olevien laajamittaisten lomautusten myötä eläkemaksujen maksajien määrä tippunee useilla prosenteilla verrattuna siihen, mitä eläkemaksutulo olisi ollut. Lisäksi työmarkkinajärjestöjen taholta on esitetty, että eläkemaksua väliaikaisesti pienennettäisiin, mikä toteutuessaan pienentäisi eläkeyhtiöiden maksutuloa vielä lisää loppuvuoden osalta. Jos eläkeyhtiöiden vakavaraisuus nyt pitkäaikaisemmin romahtaa, voisi olla aiheellista keskustella aikanaan siitä, ovatko eläkeyhtiöiden viime vuosina lähes 0-korkotason markkinatilanteessa tekemät asiakashyvitykset olleet vastuullisesti toteutettua toimintaa, kun tiedossa on ollut, että korkojen aikanaan nousuun lähtiessä korko-, osake- ja kiinteistösijoitusten arvo tulee tippumaan.

  Dike

  Tänään kuulin että tuttu pienyrittäjä harkitsee lopettavansa yritystoimintaansa Coronan takia. Hän oli mm. yrittänyt neuvotella vuokranantajan kanssa toimitilojen vuokraa halvemmaksi/ maksuaikaa vuokrissa. Mitään joustoa tai ymmärrystä ei löytynyt vuokranantajalta. Kuka tämä vuokranantaja oli? Ilmarinen Toivoisin että Ilmarinen voisi harkita laajentaa tuota talkooajatusta myös niihin yrittäjiin jotka ovat heidän vuokralaisia.

  H

  Koko eläke maksu on muutenkin täysin rahastusta ja huijausta! Jos olen nyt maksanut alhaista 235e kk maksua 10vuotta ei eläke paljon päätä huimaa ei myöskään päivärahat. Yhtään enempää sitä en edes vaikka haluisin voisi maksaa, koska ei ole rahaa. Ja tohon tahtiin kun kertyy niin ei hyvänen aika kun vertaa jos tuon rahan voisi suoraan laittaa säästöön. En usko eläkepäiviä edes näkeväni. Sitten tämä ei voida muuta armoa antaa kun et joo maksat sit kaikki kerralla myöhemmin. Hieno homma varmaa on rahat siihen.

  Elkku

  Lasketteko myös vuokria koronaepidemian aikana, koska sillä luultavasti olisi myös merkitystä?

  Matti

  Hei, Olen tällä hetkellä Suomessa asuva Matti Pentti, olen perheen mies, jolla on 2 lasta ja olin varastossa taloudellisessa velkatilanteessa tämän Corona-viruspandemian aikana, ja minun piti rahoittaa uudelleen ja maksaa takaisin velat. Yritin hakea lainoja useilta sekä yksityisiltä että yrityslainayrityksiltä, ​​mutta en koskaan onnistuneesti, ja suurin osa pankeista kielsi luottoani. Mutta kuten jumala haluaisi, minulle esiteltiin jumalanaista yksityisen lainanantaja, joka antoi minulle 50 000 euron lainan ja olen tänään yrityksen omistaja ja perheeni menestyvä tällä hetkellä, jos sinun on otettava yhteyttä johonkin yritykseen viittaus lainan vakuuttamiseen ilman vakuuksia, ilman luottotarkistusta, ei allekirjoittajaa vain 2%: n korolla ja paremmilla takaisinmaksusuunnitelmilla ja aikataululla, ota yhteyttä rouva Bianca Alessandroon biancaloanfinance@hotmail.com, hän ei tiedä, että teen tämän, mutta olen Niin onnellinen nyt ja päätin antaa ihmisille tietää enemmän hänestä ja haluan myös, että Jumala siunaa häntä enemmän. Voit ottaa yhteyttä häneen sähköpostitse: biancaloanfinance@hotmail.com tai hänen Whatsapp-chattiin: +14096552748 Kiitos. Matti

  Lisää kommentti