• Yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi – fuusiolla tehokkuutta eläketurvaasi


  Kahden yhtiön fuusio on usein vaikea urakka, mutta samalla se voi olla hieno mahdollisuus. Ilmarisen ja Eteran yhdistymisestä tuli vuodenvaihteessa kuluneeksi kaksi vuotta. Kun nyt katson taaksepäin, voin hyvällä syyllä todeta, että yhdistymiselle asetetut tavoitteet on saavutettu. Tuloksena on syntynyt vakavarainen, kustannustehokas ja kilpailukykyiset asiakasedut tarjoava työeläkeyhtiö. Molempien yhtiöiden vahvuudet yhdistämällä olemme rakentaneet innovatiivistä, ketterää ja monipuolisia palveluja tarjoavaa työelämän kumppania.

  Ilmarisen ja Eteran fuusio oli valtava ponnistus koko yhdistyneen yhtiön henkilöstöltä. Siksi onkin nyt hienoa nähdä, miten työn tulokset kantavat jo hedelmää ja näkyvät yhtiön avainlukujen kehityksessä. Ilmarisen kustannustehokkuus ja tuloksellisuus on parantunut yli odotusten, ja yhdistymisen voi jo nyt todeta olleen menestys.

  Fuusion yhteydessä tavoitteeksi asetettiin 20 miljoonan euron vuotuiset synergiahyödyt sijoitustoiminnassa sekä 20 miljoonan euron vuotuiset hyödyt hoitokuluissa vuoteen 2020 mennessä. Sijoitustoiminnan osalta tavoiteltuihin synergiahyötyihin tähtäävät toimenpiteet toteutettiin jo vuoden 2018 aikana. Suurimmat hyödyt tulivat päällekkäisten toimintojen karsimisesta sekä hallinnointipalkkioiden pienentymisestä, varsinkin kun Eterassa ulkoisesti hoidettuja omaisuusluokkia kyetään Ilmarisen suuremman organisaation turvin hallinnoimaan sisäisillä resursseilla.

  Toiminta on tehostunut

  Hoitokustannustuloksen¹ osalta työmaa on ollut mittavampi ja toimenpiteet jatkuvat osittain vielä tämän vuoden puolella. Vuoden 2019 tuloksista on kuitenkin jo nähtävissä synergiahyötyjen vaikutuksia. Fuusiota edeltäneessä vuoden 2016 tilanteessa Ilmarisen ja Eteran yhteenlaskettu hoitokustannustulos vertailukelpoisesti laskettuna oli noin 34 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöksessä Ilmarisen hoitokustannustulos on 55 miljoonaa euroa. Hoitokustannustulos on siis jo parantunut yli 20 miljoonaa. Hoitokulujen aleneman vaikutus tulosparannukseen on noin 9 miljoonaa euroa. Integraatio on myös edellyttänyt mittavia IT-investointeja, joiden vaikutus kuormittaa yhä yhtiön tulosta. Vuoden 2020 tuloksen odotamme jälleen olevan edellisvuotta selvästi parempi, kun hyötyjä edelleen realisoituu ja kehittämisinvestointien määrä alenee.

  Kustannuspuolen synergioiden ohella ilahduttavaa on ollut se, että Ilmarisen asiakaskanta ja markkinaosuus on fuusion jälkeen kehittynyt suotuisasti ja asiakashankinta kokonaisuudessaan on ollut erinomaisella tasolla.

  Yhtenäinen joukkue asiakkaan tukena

  Yhdistymisestä aiheutunut työmaa on ollut mittava. Ilmarisen henkilöstö on ymmärrettävästi ollut kuormittunut integraatiotöiden, tulorekisterin käyttöönoton, yhdistymiseen liittyneiden YT-neuvotteluiden sekä organisaatiomuutosten johdosta. Henkilöstötyytyväisyys on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla ja noussut nyt jopa erinomaiseksi. Henkilöiden taustaa eri yhtiöistä ei enää juurikaan muistella ja meistä on tullut yhtenäinen joukkue.

  ​Myös tietojärjestelmien integrointi on suurelta osin toteutettu. Tiukkojen aikataulutavoitteiden johdosta perusjärjestelmiin on jäänyt toteuttamatta paljon tarpeita, joita joudutaan yhä korjaamaan kuluvana vuonna. Kustannuksia on nostanut erityisesti tiukan aikataulun tuomat haasteet IT-kehittämisessä. ​

  Asiakashyvitykset ennätystasolla

  Hienot tulokset näkyvät myös Ilmarisen asiakashyvityksissä, jotka nousevat (euromääräisesti tarkasteltuna) ennätystasolle 164 miljoonaan euroon edellisvuoden 120 miljoonasta eurosta. Paremmat asiakashyvitykset näkyvät asiakkaiden vakuutusmaksuissa ja vaikuttavat Ilmarisen kilpailukykyyn jatkossa.

  Olemme onnistuneet kahden yhtiön yhdistymisessä mielestäni vähintäänkin hyvin. Olemme rakentaneet yhtiön, joka vetää puoleensa asiakkaita, kumppaneita ja henkilöstöä. Strategiamme mukaisesti haluamme olla vetovoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti sinua varten.

  Matias Klemelä
  talous- ja riskienhallintajohtaja
  @matiasklemela

  ¹ Hoitokustannustulos kertoo, kuinka paljon hoitokustannustuloa jäi käyttämättä Ilmarisen liikekuluihin. Hoitokustannustulo puolestaan sisältää vakuutusmaksun hoitokustannusosan sekä vakuutusmaksun työkyvyttömyyseläkeosasta eläkkeiden ratkaisukuluihin varatun osan. Hoitokustannustulolla katetaan kokonaisliikekulut lukuun ottamatta työkyky- ja sijoitustoiminnan hoitokuluja.

   


  11 kommenttia

  Stefan Björkman

  Vähintäänkin hyvin. Matiasmainen toteamus johon voi yhtyä ilman turhia korusanoja.

  Tapio

  Jos vielä lakisääteisillä varoilla tehdyt ja purkuun menneet TYKY-investoinnit saadaan jotenkin korvattua, ei paha tulos. Vaikka YT-neuvottelut näyttävätkin jatkuvan.

  J. Hietapakka

  Ilmarisen "fuusio" on jo vuosia kovasti haiskahtanut aika yksipuoliselta, on vaikea nähdä muutosta jos ikänsä maksanut eläkemaksuja ja toisen ikänsä sairaana odottaa omien maksujensa oikeudenmukaista palautumista tarkoitukseensa varatuista eläkemaksuista. Mutta … hienoa jos Ilmarinen sijoituspuolen toiminnassaan menestyy, vaikka itse finanssi"henkilönä" en näe tätä oikein eläkeyhtiön toimintana jos se on itse tarkoitus. Silti tavallaan säälin niitä virka"henkilöitä", jotka "pienellä" palkalla joutuvat kantamaan vastuun satojen miljoonien sijoitustoiminnasta, tressi on varmasti suunnaton ja kylmä rinki jokapäiväinen vieras. Koska eläkeyhtiöni keskittyy sijoitustoimintaan eikä eläkkeiden oikeudenmukaiseen maksamiseen, niin on varmasti myös minunkin keskityttävä loppuelämäni tuloihin samalla antaumuksella ja näkökannalla, ehkä tiedostamaton mieleni on kerännyt jotain myytävää jolla loppuelämäni rahoitan. Onneksi on tämä "globaali" internet, joka ei sido välttämättä tätä eettisesti arveluttavaa pikkunettiä ! :)))

  eläkkeistä

  Asiakashyvitykset ovat epäreilun tuntuista isojen asiakkaiden tukemista. Kun itse kotitaloustyönantajan työllistää mm. siivoajaa, ja maksaa lakisääteiset eläkemaksut, ei asiakashyvityksiä saa senttiäkään. Tilapäisille työnantajille niitä ei asiakashyvityksiä Ilmarisen tekemien päätösten mukaan makseta, vaan niitä käytetään suurempien työnantajien asiakashankinta- ja asiakkaana säilyttämiskeinona. Mitä suuremmat asiakashyvitykset maksetaan, eli mitä enemmän eläkekertymistä maksetaan pois isoille työnantajille, sitä suuremmat eläkemaksujen nostopaineet kohdistuvat tulevina vuosikymmeninä eläkemaksuihin, koska niiden myötä eläkerahastot jäävät pienemmiksi kuin ilman asiakashyvityksiä olisi, ja korkoa korolle -ilmiön myötä eläkerahastoja leikkaava vaikutus vielä kasvaa vuosien edetessä.

  Matias Klemelä

  Tervehdys! Asiakashyvityksiä maksetaan työeläkemaksuissa vain vakuutussopimuksen tehneille työnantajille. Myös kotitaloustyönantaja voi tehdä vakuutussopimuksen, jolloin asiakashyvitykset hyödyttävät pientäkin työnantajaa. Hoitokustannustulos maksetaan kokonaisuudessaan asiakashyvityksinä. Hoitokustannustuloksen parantaminen alentaa siis työeläkevakuutusmaksuja eli alentaa työeläkemaksujen korotuspaineita.

  Jomppe

  "Olemme onnistuneet kahden yhtiön yhdistymisessä mielestäni vähintäänkin hyvin. Olemme rakentaneet yhtiön, joka vetää puoleensa asiakkaita, kumppaneita ja henkilöstöä. Strategiamme mukaisesti haluamme olla vetovoimaisin työelämän kumppani – vastuullisesti sinua varten." Siirtoliike on ollut negatiivinen, sijoitustuotot muita isoja rahastoja heikompia, Fivalta tullut raskaasti pyyhkeitä jne. Mielenkiintoinen määritelmä teillä on hyvin menemisestä. Millaista lienee kun sattuu huono vuosi?

  Matias Klemelä

  Hei! Ilmarisen siirtoliike oli vuodelta 2019 positiivinen ja asiakaspysyvyys koko toimialan tasoa parempi. Asiakaspysyvyys on myös parantunut fuusiota edeltäneestä tasosta. Hoitokustannustehokkuus on myöskin parantunut merkittävästi ja Ilmarisen asiakkaat hyötyvät tästä entistä matalampien työeläkevakuutusmaksujen muodossa.

  corona cares

  Luin uutiset hoitokulutuloksen paranemisesta vuodelta 2016, vaikka merkitystä olisi ollut vuoden 2017 ja 2019 välisen hoitokulutuloksen tietämyksellä. Samassa yhteydessä olisin mielelläni kuullut sen, että saatiinko hoitokulutulos hinattua ylös muillakin keinoilla kuin henkilöstön taustojen häivyttämisellä irtisanomisilla. Irtisanomiset ovat toki helppo keino saada hoitokulutulosta, mutta onko johdolla ollut jotain rakentavaakin annettavaa tuloksen saamiseksi? Onko Eteran priiman asiakaskannan tyytyväisyys säilynyt tai jopa noussut eli voittiko asiakas tässä fuusiossa? Kirjoitit säästyneistä 20 miljoonasta sijoituspuolella. Siitäkin huolimatta Ilmarisen sijoitustulos on huonompi kuin kilpailijoilla. Onkohan Eteralta saatuja 5 miljardiakaan enää tallella? Huoleni kuuluukin, että onko yhdistyminen sittenkään mennyt nappiin?

  Whistleblower

  Ynnäilin tässä yksi ynnä yksi, mutta lopputuloksena sain vain lisää kysymyksiä. Ilmarinen on ollut julkisuudessa siitä, että Finanssivalvonta tukti sitä epäilyksestä, että asiakkaita on hankittu työkykyrahalla. Tämä tarkoittanee sitä, että asiakkaille on luvattu raha summa asiakkuudesta esim. seuraavalle 3 vuodelle tai pidemmälle ajalle. Siirtoliikenne on Klemelän mukaan ollut positiivinen. Kun nämä määräaikaiset asiakkuudet päättyvä, mikä estää asiakkaita lähtemästä? Asiakaat toisinsanoen pysyvät niin kauan kuin sopimus sitoo eli eivät näy viimeaikaisissa siirtoliikennekierroksissa. Hiljattain julkaistussa yritysten mainetutkimuksessa Ilmarinen ei ollut eläkevakuuttajista vetovoimaisin.

  Mari Linne

  Kirjoitit että henkilöstötyytyväisyys on kuitenkin pysynyt hyvällä tasolla ja noussut nyt jopa erinomaiseksi. Ilmariselle tehdyssä Outi Lönnrothin lopputyössä (Henkilöstökyselyt – saatko sen mitä mittaat? Case työeläkevakuutusyhtiö) on pohdittu henkilöstön ohjaamista henkilökyselyillä. En tiedä onko ohjaus tapahtunut kysymysvalinnoilla vai sitomalla henkilöstökyselyn tulokset oman vuosittaisen bonuksen määrään. Eikö liian tyytyväiset henkilöstökyselyn tulokset kieli enemmänkin jostakin muusta kuin tyytyväisyydestä? Tarkoitan, että eikö se ole potentiaalinen riski? Esimerkiksi Nokialla ei tuotu ongelmia johdon tietoon ja sitten kävi niin kuin kävi. Tulee jonkinlainen totalitäärinen johtaminen mieleen, sikäli kuin totalitäärisissä maissa saadaan haluttu vaalitulos.

  TM

  Kun henkilöstökokemus paranee henkilöstökyselyllä, eivät yt-neuvottelut ala niin herkästi.

  Lisää kommentti