Alla försäkringar behändigt på nätet för bokföringsbyrån

Som representant för en bokföringsbyrå sköter du en mängd anmälningar på dina kunders vägnar. Dessa och andra pensionsförsäkringsärenden sköter du enkelt och snabbt i vår webbtjänst.

Anställningsuppgifter, löneuppgifter, personuppgifter. Du anmäler dessa uppgifter på dina kunders vägnar varje månad. Enklast gör du en anmälan i vår webbtjänst. På nätet kan du också sköta andra pensionsförsäkringsärenden för dina kunder.

Webbtjänsten är trygg, eftersom förbindelsen är skyddad. Webbtjänsten är också behändig. Då din bokföringsbyrå börjar använda tjänsten, bestämmer du samtidigt vilka av de anställda som får använda tjänsten. Alla användare kan därefter lämna anmälningar i webbtjänsten för vilken som helst av byråns kunder. Anmälningarna är s.k. anställningsfiler, som användaren lagrar i webbtjänsten. Användaren kan emellertid endast granska uppgifterna om den egna kundens försäkringar. Alltså de försäkringar som kunden har anförtrott användaren att sköta. På så sätt är webbtjänsten också tillförlitlig. 

Ta i bruk webbtjänsten

Då din bokföringsbyrå vill börja sköta ArPL- och FöPL-försäkringar för era kunder via nätet, lönar det sig att ta i bruk Ilmarinens webbtjänst. Byrån får tillgång till tjänsten då du ingår ett avtal om webbtjänsten.

Gör så här: 

  1. Avtala med din kund om att bokföringsbyrån börjar sköta kundens pensionsförsäkring på nätet.
  2. Ingå ett avtal om webbtjänsten. Anteckna kundens namn  och de personer som kunden namngett i avtalet. Uppge även vilka försäkringar som dessa personer ansvarar för. Be om kundens underskrift på avtalet.
  3. Skicka avtalet om användning av webbtjänsten till oss per post till Ömsesidiga Pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen, 00018 Ilmarinen. Eller skanna avtalet och skicka det per e-post till verkkopalvelu@ilmarinen.fi.

Bokföringsbyrån får per post användarbehörighet som ska tilldelas de personer som kommer att använda webbtjänsten. Lösenorden skickas till användarna personligen. 

Ingå ett avtal om användningen av webbtjänsten per kund och per pensionsförsäkring. Om kundbolaget vill att du ska sköta flera pensionsförsäkringar över nätet för deras räkning, ingå ett nytt avtal om användningen av webbtjänsten. På så sätt har både bokföringsbyrån, kunden och vi samma uppfattning om vad som avtalats. På så sätt säkerställer vi också att ärendena sköts så smidigt som möjligt. 

Om du har frågor om webbtjänsten, ring oss. Du når vår kundtjänst på nummer 010 284 3719.

Lämna anmälningar på tillfälliga arbetsgivares vägnar

Alla som använder webbtjänsten kan också lämna anmälningar på tillfälliga arbetsgivares vägnar. Det gör du behändigt via Tjänsten för tillfälliga arbetsgivare.

Tjänsten för tillfälliga arbetsgivare 

Ta en pensionsförsäkring på nätet

Använd nätet också då du tar nya ArPL- och FöPL-försäkringar för bokföringsbyråns kunder. Även dessa sköter du enklast på nätet.

Teckna försäkring