Ett bättre arbetsliv,
var så god.

Kundtjänst | ​010 284 3719

Vägen till ett bättre arbetsliv

 

Bättre arbetshälsa – bättre resultat

Anställda som mår bra presterar bättre och det märks i företagets resultat. Genom att utveckla arbetet kan du öka företagets lönsamhet. Därför är det lönsamt – bokstavligen – att se till att dina anställda mår bra.

Hälsa kan vara en konkurrensfördel

Arbetshälsa bygger på regelbundna strategiska åtgärder. Det handlar om att utnyttja arbetstiden maximalt och om att göra arbetshälsan till en konkurrensfördel för ditt företag. Utnyttja de verktyg du har och ta det första steget mot ett bättre arbetsliv.

 

Johda työhyvinvointia

Hur ser ledningsprocesserna i ditt företag ut? Hur fungerar personalarbetet i övrigt? Gemensamma rutiner leder till jämn kvalitet och alla sparar tid på att inte behöva återuppfinna hjulet varje dag. Om arbetstagarna får delta i utvecklingsarbetet blir de också mer motiverade att följa rutinerna.

Gemensamma arbetssätt är vägen framåt
Bra rutiner och processer kännetecknas av tre saker: För det första ska de vara utformade för hela företaget, inte för enskilda personer. För det andra ska de främja företagets strategi och vision om hur företagskulturen ska se ut. För det tredje ska de vara skapade tillsammans – inte på ledningsgruppens möten.

Om man skapar rutinerna tillsammans blir de lättare att förstå – och mer inspirerande! När du ger dina anställda möjlighet att delta visar du att du uppskattar deras synpunkter. Det skapar engagemang och en vilja att göra sitt bästa, vilket i sin tur att återspeglas i företagets resultat.

Förnya företagets rutiner eller skapa helt nya för att dina anställda och ditt företag ska må bättre. Då ser du till att ditt företag snabbare når nya framgångar. 

Voi hyvin

När sambandet mellan kropp och själ fungerar mår vi bra. När vi hjälper andra att må bättre kommer hela arbetsplatsen att må bättre. Dagliga handlingar har betydelse för hur du själv, dina kollegor, din chef och dina underordnade mår.

Lär känna dig själv och dina kollegor

Ditt eget välmående beror först och främst på dig själv. 

Det finns några saker som är värda att tänka på:

Tänk för det första på dina värderingar, för du har sådana, vare sig du är medveten om dem eller inte. De styr alla dina handlingar. Tänk också på vad du vill åstadkomma i livet och hur det hänger ihop med dina uppgifter på jobbet. Det vill säga varför du jobbar med det du gör och vad din arbetsplats är till för.

När dina värderingar och arbetsuppgifter ligger i linje med arbetsplatsens värderingar och uppgifter kommer arbetet i regel att kännas trevligare. Enkelt och sant.

För det andra ska du tänka på vad som inspirerar dig. Att arbeta med människor eller saker? En lugn eller snabb arbetstakt? Berätta dessa saker för din chef. När merparten av dina arbetsuppgifter känns inspirerande känns arbetet lätt.

En tredje sak att tänka på är hur du växelverkar med andra. Alla vill känna tillhörighet. Ett sätt att visa att du tillhör gruppen är att visa att du uppskattar olikheter. Det kan du göra genom att bemöta människor som individer och hjälpa dem att lyckas. Därför ska du ge feedback och komma ihåg att fokusera fem gånger mer på positiva saker än negativa. Be också om hjälp när du själv behöver det för att bygga upp förtroende mellan dig och de andra.

En fjärde faktor som påverkar ditt välbefinnande är vad du gör på fritiden: Vad du äter och hur du sover, dina fritidsintressen och hur mycket du hinner umgås med familj och vänner. Försök tänka på hur du upplever din vardag. Ser du det som ett stort äventyr eller en hemsk mardröm? Med en positiv inställning får du mer ut av livet och mår du bättre.

Lär känna dina anställda
Som chef gör du klokt i att regelbundet prata med dina anställda för att lära känna dem både som anställda och som personer.

Du får veta vad de motiveras av, vilka mål de arbetar mot, vilka utmaningar de behöver eller vad de gör på sin fritid. Då förstår du varför de ibland är piggare eller tröttare och vad som inspirerar dem.

Om ni jobbar nära varandra är det lätt att hälsa på ibland. Ställ frågor och gör observationer om till exempel redskap, lokaler, ergonomi och pauser.

Ju bättre man känner någon, desto lättare är det att prata om svåra saker – något man kommer att behöva göra förr eller senare. Allt detta påverkar arbetsförmågan.

Stöd arbetsförmågan med rutiner
Om du jobbar med HR är det du som ska se till att företagets rutiner stödjer personalens arbetsförmåga. Samtidigt kan du göra arbetsförmågan till en konkurrensfördel – arbetsplatser som månar om sina anställda är populärast bland jobbsökande.

Fyra viktiga saker att tänka på:

1. Flexibel arbetstid och möjlighet att jobba på distans – för vissa ett sätt att få vardagen att gå runt, för andra en faktor som höjer motivationen.
2. Företagshälsovård – hitta rätt typ av avtal för att stötta ditt företag och dina anställda.
3. Luncher och mötesservering – om alla alternativ är hälsosamma finns inga dåliga val. Flexibla lunchpauser är bra, då får alla äta lunch när det passar dem bäst.
4. Balans mellan arbete och fritid – Stärk sammanhållningen med interna sociala medier, trivsamma personalutrymmen, fritidsklubbar och annan samvaro. Stöd även personalens motions- och kulturintressen.

Esimiestyö

Det är du som bestämmer hur du leder ditt team, hur du inspirerar dem och hur du hjälper dem att prestera. Du vet bäst när du ska handleda och när du ska ta ett steg tillbaka, hur du visar att du värdesätter dem som individer och hur du själv kan bli en bättre ledare.

Ledarskap handlar om kommunikation
När dina anställda lyckas vet du att du också gjort det. Ditt jobb är att leda dem i rätt riktning, att coacha och att uppmuntra. Du finns där för att lösa konflikter och omvandla dem till utvecklingsmöjligheter. 

Fokusera på tre saker för att ni båda ska lyckas.

1. Ställ upp exakta och motiverande mål. Då är det lättare för er båda att följa upp framstegen.
2. Ge kontinuerlig feedback – fem gånger mer för positiva saker än för negativa. Be också om feedback för att få veta hur presterat som chef.
3. Prata med dina anställda och gör det ofta. Då får du veta vad de behöver av dig, vad de har gjort och vad de tänker göra. Ett tecken på att diskussionen går bra är att den anställda pratar mer än du.

Håll kommunikationslinjerna öppna även om ni jobbar på olika våningar eller i olika städer. Dra nytta av moderna verktyg för att leda på distans: mobiltelefon, interna sociala medier eller andra elektroniska kommunikationskanaler. Huvudsaken är att du hittar ett sätt att även hålla kontakt med personer som du inte träffar.

Bekanta dig också med arbetsplatsens kommunikationsrutiner. Det ger dig ett färdigt paket med olika sätt att kommunicera i stället för att behöva hitta på allt själv.

Det stämmer faktiskt – ledarskap handlar om kommunikation. Det tar tid, men det är så det ska vara. Din roll är att hjälpa dina anställda. Det smartaste sättet för dig att använda din tid är att bli en bättre ledare. Ledarskap är en kunskap som alla kan lära sig.

Suuntaa osaamista

Hjälp din anställda att upprätthålla sin arbetsförmåga. Hör efter hur de mår och erbjud dem hjälp i tid. Det bästa sättet att trygga arbetsförmågan är att leda den. Skapa en modell, sätt upp mål och följ upp resultaten.

Skapa en ledningsmodell

Anställda som verkar omotiverade eller jobbar för långa dagar löper risk att förlora sin arbetsförmåga. Dessa och andra varningssignaler kan tyda på att en persons arbetsförmåga är hotad. Denna risk berör inte bara den anställda utan hela företaget, för om dina anställda mår dåligt kan snart också hela företaget göra det.

Skapa en ledningsmodell för att stötta din anställda och ditt företag.

Modellen bygger på att du känner dina anställda. Då kan du förutspå risker och reagera i tid.

Ta hjälp av företagshälsovården och definiera tillsammans gemensamma mål och indikatorer. 

Följ antalet sjukskrivningar och deras orsaker och chefernas samtal för tidig intervention. Följ även samtalen mellan anställda, företagshälsovården och arbetsgivarens representanter om problem med att orka med arbetet.

Som personalansvarig är det din uppgift att ta fram en modell som ni sedan inför tillsammans med cheferna.

Cheferna är nyckelpersoner
För att integrera ledning av arbetsförmågan i vardagen på ditt företag behöver du chefernas hjälp. Be cheferna att

1. hålla ögonen öppna för tidiga varningssignaler – till exempel att anställda plötsligt verkar omotiverade, slutar umgås med sina kollegor eller har svårt att koncentrera sig på arbetet.
2. följa antalet sjukskrivningar och deras orsaker. Om en person väldigt ofta är sjuk eller skadar sig är det inte bara vettigt att reda ut varför, utan det handlar också om medmänskligt stöd. Det gäller oavsett om det är arbetet som är orsaken till frånvaron eller inte.
3. ta upp problem i tid. Ju tidigare chefen ingriper, desto bättre möjligheter har man att rädda den anställdas arbetsförmåga. 
4. anteckna vad som sagts. Det ger den anställda och chefen en gemensam uppfattning om vad man kommit överens, vad man ska försöka uppnå och hur. Då är det lättare för båda att följa upp framstegen.
5. utreda om arbetsuppgifterna kan anpassas. Kan den anställda göra sitt nuvarande jobb på något annat sätt? Eller kanske byta till andra arbetsuppgifter, antingen permanent eller för en viss tid?
6. dra nytta av stödformerna som finns för att återvända till arbetet. Anställda kan få partiell sjukdagpenning från FPA eller ansöka om ett av fem alternativ för yrkesinriktad rehabilitering som understöds av Ilmarinen.

Työyhteisö

De bästa förmågorna söker sig till de bästa arbetsplatserna. Därför ska du se till att din arbetsplats är den bästa. En arbetsplats där alla vet vad företagets syfte är och vart det är på väg, där alla hjälper både sig själva och varandra att lyckas.

Kompetensledning
Att lära sig, bestämma över sig själv och känna tillhörighet är tre grundläggande mänskliga behov. Se till att ditt företag tillgodoser dessa behov. Då blir dina anställda inspirerade av arbetet, engagerar sig i det och uppnår sina mål.

Kompetensledning är också att värna om kunniga anställda. De vill upprätthålla och utveckla sina kunskaper – hjälp dem att göra det! Stöd deras utvecklingsmål och samordna dem med företagets mål. Visa att deras insatser uppskattas genom att dem feedback.

Kompetensledning handlar om att stötta inlärning, att leda färdigheter och kunskaper, men även värderingar och attityder. En modell som hjälper dig att komma igång med kompetensledningen är 10–20–70. Enligt modellen ska 10 procent av inlärning ske genom utbildningar, 20 procent genom feedback och största delen, 70 procent, i arbetet.

Allt börjar med att leda sig själv
Hjälp dina anställda att leda sig själva: att identifiera vad de behöver och söka stöd för att få det. Hjälp dem identifiera och bygga vidare på sina starka sidor och välja de svaga sidor som de behöver utveckla för att göra sitt jobb bättre och bli en bättre kollega, anställd eller chef.

De som kan leda sig själva vet att alla är ansvariga för sitt eget beteende. Därför förstår de också att de inte kan vältra över ansvaret för sin inlärning och sitt välbefinnande på andra. De förstår också att de har en rättighet och en skyldighet att hjälpa sina kollegor, underordnade och chefer att lyckas i arbetet.

Arbetet fungerar bäst när alla leder sig själva, uppmuntrar varandra och behandlar varandra öppet och med respekt. Då kommer ditt företag att uppnå sina mål.

Självständigt tillsammans med andra
Människor vill vara delaktiga i beslut som gäller dem själva. Därför ska du stödja det andra grundläggande behovet – behovet av autonomi.

Det kan du göra genom att låta anställda delta i utformningen av arbetsplatsens ledningsprocesser och andra rutiner som berör personalen i stället för att cheferna kommer överens om dem sinsemellan. När alla får bidra med sina synpunkter uppnår man en bättre lösning och samtidigt får ditt företag tillgång till en mångsidigare kunskapsbas.

Att göra medarbetarna delaktiga främjar samtidigt det tredje grundläggande behovet – tillhörighet – genom att låta dem arbeta tillsammans, dela med sig av sina synpunkter och känna sig som en del av arbetsgruppen.

Utnyttja dina kunskaper
Dina kunskaper behövs för att tillgodose de tre psykologiska behoven. Hjälp dina anställda och se till att alla har förutsättningar bidra till och växelverka i arbetsgruppen. Få alla att inse att en dialog ger bättre resultat än en monolog.

Då har du lagt grunden för att göra ditt företag till branschens bästa arbetsplats. Det lönar sig, för de bästa förmågorna söker sig till de bästa arbetsplatserna. Då kommer ditt företag att ligga steget före konkurrenterna.

background

TILLBAKA TILL ARBETET MED HJÄLP AV REHABILITERING

 

Om din arbetsförmåga försämras och du inte längre
klarar av att arbeta, kan rehabilitering hjälpa dig. Med hjälp av
rehabilitering kan en arbetstagare eller företagare återgå till arbetslivet.
Det gör majoriteten av rehabiliteringsklienterna. År 2015 kunde upp till 78
procent av klienterna återgå till arbetet. Största delen med stor motivation
och ny energi.