Arbetspensionsavgifter och rabatter

Du är ansvarig för dina arbetstagares pensionsskydd. Det sköter du genom att betala ArPL-avgiften. Som kund hos Ilmarinen får du branschens största avgiftsrabatter och kundåterbäringar.

ArPL-försäkringen är lagstadgad

Du sköter pensionsskyddet för dina arbetstagare genom att teckna en pensionsförsäkring för arbetstagare, det vill säga en ArPL-försäkring. Pensionsskyddet ingår i den sociala tryggheten i Finland. Därför är pensionsförsäkringen lagstadgad, det vill säga obligatorisk.

En del av avgiften du betalar går till pensioner åt nuvarande pensionärer. Resten placerar vi på ett lönsamt och ansvarsfullt sätt för att trygga finansieringen av pensionerna för framtida generationer.

ArPL-avgiften bygger på lönerna du betalar ut

Din ArPL-avgift bygger på lönerna du betalar ut. Som arbetsgivare är du även ansvarig för att anmäla arbetstagarnas löneuppgifter till inkomstregistret en gång i månanden. Vi får sedan uppgifterna från inkomstregistret och beräknar varje månad din ArPL-avgift utifrån de anmälda ArPL-löneuppgifterna.

Följande faktorer påverkar din avgift

En kundåterbäring som du får en gång om året minskar din ArPL-avgift. Ilmarinens goda solvens och kostnadseffektivitet garanterar att våra kunder även i år får branschens största kundåterbäringar.

Om du är storarbetsgivare påverkar dina arbetstagares arbetsförmåga din ArPL-avgift avsevärt. Som storarbetsgivare har du även rätt till avgiftsförlustrabatt och de största arbetsgivarna får dessutom omkostnadsrabatt.

Så bestäms ArPL-avgiften

Storleken på din arbetspensionsavgift beror på din storlek som arbetsgivare och på dina kundåterbäringar.

Läs hur ArPL-avgiften fastställs

ArPL-avgift för storarbetsgivare

Som storarbetsgivare påverkas dina arbetspensionsavgifter av dina arbetstagares arbetsförmåga, företagets storlek dvs. lönesumma och dina rabatter.

Läs mer om ArPL-avgiften för storarbetsgivare

Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter

Som arbetsgivare ansvarar du för dina arbetstagares pensionsskydd och hela deras sociala trygghet i övrigt. På vår webbplats har vi sammanställt information om när du är skyldig att teckna en ArPL-försäkring åt din arbetstagare och vilka avgiftsprocenter som gäller.

Läs mer om arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter